Membrii fondatori
și

Managementul schimbării și de criză

DESCRIERE

Scopul acestui curs este de explica procesele complexe de schimbare în organizații și cum pot fi acestea realizate cu succes. Sunt considerate atât schimbările planificate, ca urmare a presiunii unor factori externi, cât și schimbările emergente care sunt necesare la apariția unor crize în mediul economic și social.

Pandemia de COVID-19 ne-a demonstrat cât de nepregătiți suntem pentru a înțelege o serie de fenomene complexe care pot genera crize multiple în sănătate, economie, finanțe, educație, cultură, precum și în viața noastră socială. Cursul își propune să explice mecanismele proceselor de schimbare în organizații determinate deopotrivă de factori interni și externi organizației, precum și modul în care managementul schimbării poate contribui la obținerea unor soluții adecvate. Vremurile pe care le trăim acum, dar mai ales cele care vor veni vor genera multe schimbări și fără o înțelegere adecvată a lor va fi foarte greu pentru toți cei care vor lua decizii să obțină rezultatele dorite.

De asemenea, implementarea strategiilor de afaceri nu se poate realiza fără o înțelegere adecvată a managementului schimbării deoarece comportamentul oamenilor nu este integral rațional, așa cum se presupune în teoriile economice clasice. Înțelegerea fenomenelor de gândire inerțială și de rezistență la schimbare presupune o altfel de abordare managerială decât cea clasică, din manaualele universitare. Cursul are o valoare practică deosebită, în special pentru cei care trebuie să ia decizii în cadrul organizațiilor lor.

GRUPUL ŢINTĂ

Cursul se adresează tuturor celor interesați să înțeleagă fenomenele de schimbare și de criză din perspectiva managerială, dar mai ales celor care au funcții de decizie în cadrul organizațiilor lor.

CONŢINUT

  • Procese de schimbare în natură și în societate. Tipuri diferite de schimbare și modalități diferite de a realiza managementul lor.
  • Anatomia unui process de schimbare. Explicarea factorilor determinanți ai oricărui proces de schimbare în organizații.
  • Gândirea inerțială și gândirea dinamică, ca forțe care condiționează orice proces de schimbare.
  • Modelul de schimbare propus de Kurt Lewin și explicarea lui pe baza câmpului de forțe. Exemple din viața practică.
  • Modelul de schimbare propus de John Kotter (fazele 1-4). Exemple practice de aplicare a lor.
  • Modelul de schimbare propus de John Kotter (fazele 5-8). Exemple practice de aplicare a lor.
  • Fenomenele de criză și modul de manifestare a lor.
  • Managementul de criză, ca o necesitate în condițiile de acum și mai ales la provocările posibile din viitor.

LECTOR

Prof.univ.dr. Constantin Brătianu are o experiență valoroasă în managementul schimbării, managementul strategic și managementul cunoștințelor. El predă cursuri pe aceste teme la ASE București și SNSPA. A fost Visiting Professor la universități din SUA, Japonia, Italia, Polonia, Egipt și Ungaria. Este Președintele Asociației Internaționale pentru Managementul Cunoștințelor, cu sediul la Padova, Italia și membru în comitetele științifice ale unor conferințe și reviste internaționale de prestigiu din domeniul afacerilor și al managementului cunoștințelor. A contribuit direct la reforma sistemului universitar din România în perioada 1998-2000, când a fost Director General pentru Învățământul Superior, în Ministerul Educației Naționale.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

TBA 2022, orele 15.00 – 19.00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. Pentru detalii click aici.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANA DE CONTACT

Gabriela Dumitrache,

Training Specialist

Tel: 0748.886.822;

e-mail: gabriela.dumitrache@ibr-rbi.ro