PROVOCARILE LEGII 129/2019 SI ALE REGULAMENTULUI 2/2019 PENTRU AUDITORII INTERNI

PROVOCARILE LEGII 129/2019 SI ALE REGULAMENTULUI 2/2019 PENTRU AUDITORII INTERNI

    NOU

OBIECTIV

Cursul va prezenta etapele unei misiuni de audit KYC/AML/CFT din perspectiva Legii 129/2019 și a Regulamentului 2/2019; fiecare capitol va aborda studii de caz.

GRUP ŢINTĂ

Cursul se adresează atât auditorilor interni, ofiţerilor de control intern, ofiţerilor de conformitate, liniei de business (coordonatori și directori de sucursale/unități de activitate), managerilor de risc, analiştilor de credit, cât şi celor interesaţi de o aprofundare a acestui domeniu de activitate.

 CONŢINUT

 1. Evaluarea rolurilor și responsabilităților pe linia SB/FT (Spălării Banilor şi Finanţării Terorismului) în cadrul organizației în lumina noii legislații (prima linie de apărare, Conformitatea și funcția AML, persoana desemnată, Conducerea Superioară, auditorii externi)
 2. Existenta și eficacitatea Metodologiei de evaluare a riscului SB/FT la nivelul clientelei, al serviciilor şi produselor ofertate şi la nivelul întregii activităţi desfăşurate
 3. Evaluarea completitudinii Politicii pentru administrarea şi diminuarea riscului SB/FT și a modalității în care este asigurată respectarea politicilor şi procedurilor la nivel de grup
 1. Respectarea cerinţelor privind măsurile de cunoaştere a clientelei (inclusiv informaţii obţinute de la terțe părți)
 • Obligaţii de raportare – raportarea tranzacţiilor suspecte, raportarea tranzacţiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune, reguli privind raportarea
 • Măsuri de cunoaştere a clientelei:
 • Măsuri standard de cunoaştere a clientelei
 • Măsuri simplificate de cunoaştere a clientelei
 • Măsuri suplimentare de cunoaştere a clientelei
 • Execuţia de către terţi
 • Informaţii privind beneficiarul real
 • Analiza şi prelucrarea informaţiilor cu caracter financiar, schimbul de informaţii şi interzicerea divulgării
 1. Evaluarea respectării cerinţelor de personal (reputație, adecvare, training)
 1. Asigurarea cerinţelor de organizare (sisteme informatice eficace şi adecvate pentru monitorizarea, colectarea şi analizarea datelor aferente riscului SB/FT; sisteme de raportare)
 1. Aplicarea măsurilor de control şi supraveghere pe linia SB/FT
 1. Evaluarea riscurilor din perspectiva răspunderilor şi sancţiunilor aplicabile conform Legii 129/2019

LECTOR

Gabriela Andrei, Vicepreședinte Executiv Financiar al Idea Bank S.A., este absolventă a Universităţii Politehnice București şi a Academiei de Studii Economice Bucureşti şi are o experiență profesională de peste 25 de ani în domeniul financiar-bancar, în audit intern și management financiar-contabil. Anterior funcției de Vicepreședinte Executiv Financiar, a deținut funcția de Director Audit. Gabriela este certificată C.E.C.C.A.R. (Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România) și C.A.F.R. (Camera Auditorilor Financiari din România) și formator acreditat la I.B.R.

Crede cu tărie în disciplină și în dezvoltarea profesională graduală.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 8 ore ( o zi ).

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

2 octombrie 2020, orele 9:00 – 17:00

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lector specializat, suport de curs, baza materială necesară şi servicii de catering (apă, ceai, cafea, sandwich, fruct, biscuiți).

Număr maxim de participanți: 20 de persoane, cu respectarea măsurilor de prevenție COVID 19 (conform HG nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 cu modificările aduse prin HG nr. 511/2020, art. 1, pct. 12, Anexa 3, care permite desfășurarea activităților de training și workshop-uri).

Vă rugăm să veniți la curs cu mască de protecție. În timpul cursului, se vor respecta regulile de distanțare fizică.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANA DE CONTACT:

Georgiana Gojgărea                                                              

Training specialist                                                                  

Telefon: 0748.886.819

e-mail: georgiana.gojgarea@ibr-rbi.ro


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii