IMPACTUL COVID 19 ASUPRA CADRULUI CRR 2: PERSPECTIVA ANALITICĂ ASUPRA AJUSTĂRILOR CADRULUI DE REGLEMENTARE PRUDENȚIALĂ

IMPACTUL COVID 19 ASUPRA CADRULUI CRR 2: PERSPECTIVA ANALITICĂ ASUPRA AJUSTĂRILOR CADRULUI DE REGLEMENTARE PRUDENȚIALĂ

 online

   

DESCRIERE

Acest curs are în vedere asimilarea modificărilor legislative în cadrul de reglementare prudențială (CRR2) determinate de pandemia COVID-19. Focusul se va plasa asupra Regulamentului 873/2020, cu accent pe identificarea elementelor cheie de reglementare prudențială ajustate ca răspuns la criza COVID-19: fondurile proprii, ajustările specifice de credit și tratamentul expunerilor neperformante în cadrul IFRS 9, determinarea RWA – Risk-weighted assets (tratamentul bondurilor guvernamentale, expunerile la riscul de piață).

Cursul se va axa pe impactul modificărilor induse de COVID-19 asupra situației prudențiale a băncii (capital, lichiditate, provizioane), având o puternică latură aplicativă (exerciții, studii de caz cu punctarea situației prudențiale înainte și după adoptarea modificărilor respective).

GRUPUL ŢINTĂ: analiști de risc, analiști de credit, auditori, ofițeri de credit, manageri de risc, etc.

CONŢINUT

  1. Cauzele modificării CRR 2 în contextul COVID-19: accent pe nevoia de flexibilitate
  2. Impactul COVID-19 asupra cadrului de reglementare prudențială în domeniul fondurilor proprii
  3. Tratamentul NPL în contextul IFRS 9: determinarea ajustărilor specifice pentru riscul de credit, impact asupra fondurilor proprii
  4. Determinarea RWA: modificări, elemente de impact
  5. Corelații între indicatorii prudențiali impactați de modificările COVID-19

 

LECTOR international

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

2 iulie 2021, orele 10:00 – 18:00

 La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Cursul se va livra ONLINE, pe platforma ZOOM. Cursanţii vor avea nevoie de un laptop sau tabletă și conexiune la internet.

Invitaţia este generată de către organizator sub forma unui link, care va fi transmis cu câteva zile înainte de data de începere a cursului. Cursanţii trebuie să acceseze linkul primit la data şi ora cursului.

PERSOANĂ DE CONTACT

Dr. SAVU EMANUELA, Training Manager  

Institutul Bancar Român, str. Negru Vodă nr. 3 Bucureşti sector 3

Tel. mobil: 0748.886.803, e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Telefon*

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii