Membrii fondatori
și

KYC, AML/CFT şi Anti-Fraudă – strategie şi planning

DATĂ SUSȚINERE CURS: 8 iunie, 2023

OBIECTIV

Seminarul prezintă noţiuni de bază din legislaţia incidentă (aspectele vizează noua legislaţie aplicabilă în domeniul cunoaşterii clientelei, prevenirii spălării banilor si finantarii terorismului), precum şi prezentarea unor situatii concrete pentru optimizarea proceselor implementate la nivelul instituţiilor financiare, în vederea mitigării/gestionării corespunzătoare atât a riscului de fraudă, cât şi a riscului de spălare a banilor/finanţării actelor de terorism. Fundamentarea conceptelor teoretice se realizează prin analizarea exemplelor practice, în scopul menţinerii unui business sănătos, respectării reglementărilor specifice şi minimizării expunerii la risc.

GRUP ŢINTĂ

Personalul din instituţii financiar-bancare şi nebancare, angajat în cadrul departamentelor de conformitate, audit, risc, operaţiuni, corporate/retail, creditare, juridic, dar şi angajaţi din front office implicaţi în activităţi directe cu clienţii.

CONŢINUT

KYC & AML/CFT

 • Procesul de cunoaştere a clientelei (paşi de urmat);
 • Metode de identificare a ultimului beneficiar real;
 • Identificarea şi abordarea persoanelor expuse politic;
 • Restricţii privind iniţierea/continuarea relaţiei de afaceri;
 • Prevenirea spălării banilor, de la teorie la practică (indici de recunoaştere a tranzacţiilor suspecte);
 • Aspecte generale privind combaterea finanţării terorismului;
 • Aplicarea sancţiunilor internaţionale în România.

ANTI-FRAUDĂ

 • Notiunea de fraudă. Riscuri şi Consecinţe;
 • Frauda şi infracţiunea;
 • Tipuri de fraudă;
 • Elaborarea şi implementarea unei strategii anti-fraudă;
 • Cunoaşterea partenerului de afaceri. Definire proces, ce verificăm, cum monitorizăm;;
 • Exemple şi studii practice de caz;
 • Exerciţii de tip role-play;
 • Cum răspundem la un incident de fraudă;
 • Protejarea organizaţiei – cum să nu devii o ţintă.

LECTORI

Mihaela – Corina Bouleanu este Director Executiv al Direcţiei Conformitate la OTP BANK România. Anterior a fost Director Divizia Conformitate la Banca Româneasca SA – Membră a Grupului NBG. De asemenea, a lucrat la Banca Naţională a României (BNR) ca Inspector în cadrul Direcţiei Supraveghere, având o vastă expertiză în domeniul cerinţelor de prudenţialitate la nivelul sistemului bancar românesc. A deţinut şi funcţii executive în companii de real-estate şi vânzări. Ariile sale de expertiză cuprind conformitatea, spălarea banilor şi securitatea bancară. Din 2020 este Preşedinte al Comisiei de Conformitate din cadrul Asociaţiei Române a Băncilor (ARB), fiindu-i recunoscută contribuţia adusă şi în cadrul Grupului de Lucru privind implementarea Directivei a IVa AML. Este certificată în domenii precum: protecţia datelor, audit şi control intern, spălarea banilor, managementul riscurilor de fraudă în industria serviciilor financiare.

Florin Orban este Şef Departament Securitate Bancară şi Antifraudă în cadrul OTP Bank România; de asemenea, este: examinator de fraudă certificat – Asociaţia Examinatorilor de Fraudă Certificaţi – ACFE – US, membru fondator şi membru în Consiliul Director al Asociaţiei pentru Prevenirea şi Combaterea Fraudelor – APCF şi Vice-Preşedinte al Comisiei Antifraudă din cadrul Asociaţiei Române a Băncilor – ARB. Florin are experienţă în managementul riscului de fraudă, investigarea evenimentelor de fraudă, implementare soluţii IT de monitorizare şi alertare a incidentelor de fraudă.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe parcursul a 16 ore.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

8 – 9 iunie 2023, orele 9:00-17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va livra ONLINE, pe platforma ZOOM.

La finalul cursului, participanţii vor primi un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Seminarul oferă şi credite/ore de pregătire profesională continuă conform Legii 126/2018 şi Reg. 14/7/2018.

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANA DE CONTACT

Sanda Voinescu

Specialist training

Tel: 0748886820

e-mail: sanda.voinescu@ibr-rbi.ro

noutăți

16 februarie, 2023

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

16 februarie
- 17 februarie | 2023
22 februarie, 2023

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

22 februarie
- 23 februarie | 2023
22 martie, 2023

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

22 martie
- 23 martie | 2023