Membrii fondatori
și

Managementul proiectelor cu fonduri europene

OBIECTIVE

Cursul îşi propune familiarizarea grupului ţintă cu tematica fondurilor europene şi dezvoltarea abilităţilor practice şi a capacităţii de analiză şi management a proiectelor finanţate din fonduri europene.Cursul va avea o abordare pragmatică şi vizează domenii diverse conform Programelor Operaţionale Sectoriale, a instrumentelor şi mecanismelor de finanţare, retrospectiva perioadei de programare 2014 – 2020 precum şi provocările programării 2021-2027. Abordarea practică şi studiile de caz vor atinge domeniile de larg interes: dezvoltarea afacerilor, resurse umane, infrastructura, construcţii, dezvoltare rurală şi administraţie publică.

GRUP ŢINTĂ – absolvenţi de studii superioare din sistemul bancar şi antreprenorial care doresc să cunoască şi să se perfecţioneze în tematicile finanţării proiectelor din fonduri europene.

CONŢINUT

INTRODUCERE

 • Cadrul programatic şi instituţional; european şi naţional; Acordul de parteneriat, Programele Operaţionale Sectoriale şi alte instrumente de finanţare
 • Legislaţia națională şi europeană în domeniu / trecere în revistă

PAŞII PROCEDURALI / ETAPE

Identificarea nevoii, identificarea şi propunerea soluţiei de finanţare; Evaluarea beneficiarului şi a documentaţiei suport primită de la acesta

Ghidul Solicitantului: conţinutul cadru pe scurt

 • Autoritatea de management
 • Domeniul specific
 • Alocarea bugetară
 • Termeni şi condiţii de accesare
 • Beneficiarii eligibili
 • Cheltuieli eligibile
 • Cofinanţare; justificarea acesteia
 • Documente suport
 • Anexe

Cererea de finanțare (CF)

 • Conţinutul CF şi Elaborarea cererii de finanţare
 • Scop, Obiective, Activități, Resurse umane și materiale
 • Corelarea grilei de evaluare cu cererea de finanțare
 • Indicatori şi rezultate: noțiuni fundamentale privind atingerea obiectivelor
 • Depunerea CF şi a documentelor suport fie fizic fie prin platformă dedicată programului de finanţare

Evaluare şi selectare, contract de finanţare, proceduri

 • Procesul de evaluare şi selectare a proiectului
 • Etapa de pre-contractare şi contractare
 • Durată, activități, responsabilități
 • Contractul de finanțare şi actele adiționale, notificări, scrisori de informare

 Implementare / proceduri / relaţia finanţator-beneficiar

 •  Rolul și responsabilitățile beneficiarului de proiect, în implementarea proiectului
 • Eligibilitatea cheltuielilor
 • Managementul financiar – cont bancar, prefinanțare, rambursări, cereri de plată
 • Dosare de achiziţii şi cereri de plată. Contractele de achiziții / tipuri de proceduri/ conflictul de interese
 • Raportul de progres; raportul final
 • Monitorizare şi Ex post Proceduri specifice de monitorizare / vizite / asistență la fața locului; instrumente de monitorizare și control
 • Manualul de identitate vizuală şi măsuri de informare și publicitate; site-ul proiectului și activitățile de promovare

APLICAȚIE PRACTICĂ / STUDIU DE CAZ

 • Simularea elaborarii unei cereri de finanțare pornind de la un exemplu concret

PREZENTAREA LECTORULUI

Dl. Ciprian Alic este în prezent șeful Serviciului Ĩnregistrare, Monitorizare și Raportare Ajutor de Stat din Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM S.A-IFN). În cadrul Fondului a îndeplinit mai multe funcţii, iar pentru 5 ani a fost administrator al Fondului Local de Garantare Craiova IFN S.A. Dl. Ciprian Alic are doi ani experienţă la Comisia Europeană în calitate de expert la DG Agri și aproape 5 ani a fost director general și director general adjunct al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Ruralã și Pescuit (APDRP). În cariera sa profesionalã a fost timp de 5 ani director al Departamentului Accesare Fonduri Europene și Relaţii Internaţionale în cadrul TRANSGAZ S.A  și are o vechime de peste 25 ani în funcţii de conducere în administraţia publicã localã și centrală și sectorul privat. A fost consilier al unor miniștri, cu responsabilităţi în zona instituţiilor de finanţare prin fonduri europene și director general al unui grup de firme cu capital belgian. Timp de doi ani a fost Profesor asociat la Academia de Studii Economice, la Facultatea de Administrarea Afacerilor pentru Programul de Masterat MBA Energy (în limba engleza), fiind și coordonator de lucrări de Dizertație.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară ONLINE pe durata a 16 ore (2 zile)

PERIOADA DE DESFASURARE 

26 – 27 ianuarie 2023 , orele 09:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. Pentru detalii click aici.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmana un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

Georgiana Gojgarea

Training specialist

Tel: 0748.886.819

e-mail: georgiana.gojgarea@ibr-rbi.ro