Membrii fondatori
și

Codul de conduită, conflictul de interese și politica de whistleblowing

OBIECTIV

Programul prezintă participanţilor legislaţia consolidată și cele mai bune practici referitoare la conformitatea generală cu regulile de conduită ale angajaților, administrarea conflictelor de interese și implementarea procesului de alertă internă, numit în practică și whistleblowing. Cursul are un pronunţat caracter practic şi interactiv, fundamentarea conceptelor teoretice realizându-se prin analizarea unor studii de caz reale şi bazându-se pe experienţa profesională a lectorului. Exemplificările sunt adaptate industriei serviciilor financiare.

GRUP ŢINTĂ

Cursul este recomandat personalului cu responsabilități în aria de conformitate, audit, juridic, dar si tuturor angajatilor care iși doresc o aprofundare a conceptelor, regulilor, abilităților și atitudinilor comportamentale prezentate de acest curs.

CONŢINUT

Tematica abordată în cadrul cursului se referă la:

  • Conformitatea şi rolul ei
  • Conformitatea şi etica: Codul de conduită în instituţiile de credit, valorile comune și standardele minime pentru o conduită etică a angajaților în relație cu clienții, furnizorii, autoritățile și publicul
  • Politica în domeniul conflictelor de interese – tipuri de conflicte, când pot apărea, măsuri pentru identificarea, prevenirea și administrarea conflictelor de interese, exemple și tipologii
  • Whistleblower – elementele de bază și cerințele procesului de alertă internă, exemple practice

LECTOR

Maria Magdalena Calangiu, licenţiată în Drept, este Directorul Centrului Global de Conformitate ING, coordonând monitorizarea riscurilor specifice de conformitate, standardizate şi centralizate în numele funcţiei globale de conformitate la nivelul grupului ING.

Are o vastă expertiză juridică şi de conformitate, acumulată pe parcursul carierei sale de peste 20 de ani in diferite organizaţii, precum Ministerul Finanţelor, O.N.P.C.S.B., Credit Europe Bank, ING, BRD-GSG.

Certificările sale internaţionale includ Diploma in Compliance – ICA & University of Manchester, UK; Certified AML Specialist – ACAMS, USA; MBA Open University UK, Executive Leadership Diploma – Oxford University.

Din 2010 este certificată MMFPSPV şi MEN atât ca Formator cât şi ca Evaluator de competenţe profesionale.

Dna Calangiu este autoarea analizei şi standardului pentru ocupaţia Ofiţer Conformitate precum şi a cursului subsecvent.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară ONLINE pe durata a 8 ore.

PERIOADA DE DESFASURARE 

23 februarie 2024, vineri orele 9:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va livra ONLINE, pe platforma Zoom.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu  7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

Persoană de contact:

Maria Plăişanu
Coordonator Compartiment
Unitatea Cursuri de Scurtă Durată şi Cursuri ANC
Telefon mobil: 0748.886.846
e-mail: maria.plaisanu@ibr-rbi.ro