Programul cursurilor cu tematică financiar-bancară, februarie – martie 2021

Programul cursurilor cu tematică financiar-bancară, februarie – martie 2021

CLICK PE TITLUL CURSULUI PENTRU DETALII                                      online

 

FEBRUARIE

I. Certificări internaţionale

1. NOU! Combating Financial Crime (CFC) (IBR & CISI UK & ESA Liban), February 16, 17, 18, 19, 2021 (Tue-Fri), from 15:00 to 19:00  – and Recap session: March 23-24 (Tue-Wen), from 15:00 to 19:00 (Recap) (24 ore), lector: Shawki Ahwash, CAMS

II. Programe de scurtă durată

2. Finanţare structurată în condiţii de incertitudine4 februarie 2021, orele 10:00 –14:00, lector: Georgina Popescu

3. Noutățile INCOTERMS 2020, 4 februarie 2021, orele 13:00 – 17:00, lector: Stancu Mavrodineanu

4. Impactul implementării cadrului IFRS asupra IFN, 5 februarie 2021, orele 10:00 – 18:00, lector internaţional 

5. GDPR – registrul de evidenţă al operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal10 – 11 februarie 2021, orele 18:00 – 22:00, lector: Dr. Maria Maxim, ICA

6. Cunoașterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și a finanțării actelor de terorism*)11 februarie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Andreea Antoaneta Neagu

7. Scrisoarea de garanție bancară în practică, 11 februarie 2021, orele 13:00 – 17:00, lector: Stancu Mavrodineanu

8. Noile cerințe în ceea ce privește acordarea și monitorizarea creditelor și riscul climatic, (IBR & Deloitte), 11 februarie 2021, orele 9:30 – 15:30, lectori: Andrada Tănase și Cătălin Ruja

9. Înţelegerea şi interpretarea Ghidului revizuit al Autorităţii Bancare Europene privind acordurile de externalizare, 13 februarie 2021, orele 10:00 – 18:00, lector internaţional

10. Spălarea banilor în mediul online, 16 februarie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Ionuț Stoica

11. Noutăţi în analiza cost – beneficiu şi gestionarea riscurilor în implementarea proiectelor cu fonduri europene şi perspective pentru perioada 2021 – 2027, 18 – 19 februarie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Iulia Pașa

12. Analiza financiară avansată – calitatea declarațiilor financiare: semnale de alertă și tehnici de ajustare, 19 – 20 februarie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Iancu Guda, EMBA, CFA

13. MIFID II – training pentru personalul care oferă informații, (conform Ghidului cu privire la evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor emis de ESMA, Legii nr 126/2018 şi Regulamentului 14/7/2018 ASF – BNR) curs ONLINE (platforma KNOLYX), 26 februarie – 26 martie 2021

14. Portfolio management with „R” analytics tools, 22 – 23 februarie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Cezar Chirilă

15. NOU! Managementul proiectelor cu fonduri europene, 23 – 24 februarie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Alic Ciprian

16. Business intelligence in business negotiation, 23 – 24 februarie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Ionut Corduneanu, Dr. Adriean Parlog

17. NOU! Diplomație economică la nivelul instituțiilor europene și internaționale, 24 februarie 2021, orele 18:00 – 21:00, lector: Dr. Anton Comănescu

18. Evaluarea economică și financiară a firmei, 24 – 25 februarie 2021, orele 9:00 – 13:00, lector: Dr. Levente Katona

19. Administrarea afacerilor în mediul online, 25 februarie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Mihaela Dan, MBA

20. Evaluarea riscului AML – propunere privind o metodologie de bază, 26 februarie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Maria Magdalena Calangiu, MBA, ICA, ACAMS

21. Evaluarea și administrarea riscurilor asociate tehnologiei informațiilor, 26 februarie 2021, orele 10:00 – 18:00, lector internaţional

III. Programe certificate de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC)

22. Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (cod COR 242231)3 februarie – 18 martie 2021, orele 18:00 – 22:00, lector: Dr. Maria Maxim, ICA 

IV. Programe IT&C

23. MS ACCESS – nivel mediu – avansat, 1 – 4 februarie 2021, orele 16:00 – 20:00, lector: Luciana Bercean

24. Prezentări tips & trick – Power Point și Outlook, 15 – 16 februarie 2021, orele 16:00 – 20:00, lector: Luciana Bercean

25. MS Excel pentru sectorul financiar bancar, nivel mediu-avansat, 22 – 25 februarie 2021, orele 16:00 – 20:00, lector: Luciana Bercean

V. Educație financiară

26. Pot să fiu antreprenor? – curs de educaţie financiară pentru copii, 3 februarie 2021, orele 17:00 – 20:00, lector: Anamaria Ciuhuță

MARTIE

I. Certificări internaţionale

1. ACI Dealing Certificate Preparation Course – Money Markets: Products & Market Discipline, 17, 18, 19 martie și 15, 16 aprilie 2021, lector: Moreno Giraldi

II. Programe de scurtă durată

2. MIFID II – Modulul de formare profesională continuă (FPC), 11 module, 15 ore de studiu în sistem e-learning (platforma KNOLYX), 1 martie – 1 aprilie 2021

3. Negocierea creditelor sindicalizate3 – 4 martie 2021orele 16:00 – 20:00lector: Cătălin Cepișcă

4. NOU! Evaluarea indicatorilor de risc specifici sistemului de control intern – audit, risc, conformitate – pentru instituțiile de credit ce prestează servicii de investiții financiare, 5 martie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Mihaela-Corina Stoica, ICA, ACI

5. Evaluarea și raportarea expunerilor neperformante și restructurate conform FINREP 20205 – 6 martie 2021, orele 10:00 – 18:00, lector internaţional

6. Ofițer Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor5, 6 și 19 martie 2021, vineri: orele 9:00 – 17:30, sâmbătă: orele 9:00 – 18:30, lector: Maria Magdalena Calangiu, MBA, ICA, ACAMS

7. Blockchain și monedele virtuale, 11 martie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Ionuț Stoica

8. Provocările Legii 129/2019 și ale Regulamentului 2/2019 privind auditorii interni, 12 martie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Gabriela Andrei

9. NOU! Cerinţele MiFID II şi rolul conformităţii în cadrul instituţiilor financiare; cum ne pregătim pentru misiunea de control a autorităţilor de supraveghere financiară*)12 martie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Maria Pîrvu

10. Cadrul intern de administrare a riscului și responsabilitățile persoanelor cu funcții cheie de execuție13 martie 2021, orele 10:00 – 18:00, lector internaţional

11. Ethical hacking – securitatea văzută din punct de vedere ofensiv (IBR & Brain Concert), 17 – 18 martie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Gabriel Avramescu, CEI, CEH, ECSA, OSCP

12. Etichetă și protocol în afaceri, 18 martie 2021, orele 9:00 – 13:00, lector: Dr. Sergiu Medar

13. Implementarea noului cadru Basel IV (IBR & Deloitte), 18 martie 2021, orele 9:00 – 15:00, lectori: Elena Grigore, Andrada Tanase, ACCA, FRM

14. Principii de bună practică în analiza financiară corporativă & evaluarea profilului de risc de credit (IBR & Coface), 18 – 19 martie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Bogdan Nichişoiu

15. IT Requirements Elicitation pentru experţii IT, 23 – 24 martie 2021, marți orele 15:00 – 19:00 și miercuri orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Ionuț Corduneanu, Dr. Adriean Pârlog

16. Corporate credit rating, 25 martie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Tiberiu Mihai, tarif: 740 lei

17. NOU! Codul de conduită, conflictul de interese și politica de whistleblowing26 martie 2021, vineri orele 9:00 – 17:30, lector: Maria Magdalena Calangiu, MBA, ICA, ACAMS

18. Seminar aplicativ privind implementarea standardelor IFRS la nivelul IFN (IFRS 1, IFRS 16 și IAS 12)27 martie 2021, orele 10:00 – 18:00, lector internaţional

19. Ghid de bune practici în prevenirea și gestionarea fraudelor, TBA, orele 9:00 – 13:00, lector: Florin Orban

III. Programe în sistem “blended learning” (învăţământ la distanţă şi consultaţii online)

20. Audit și Control Intern în activitatea financiar-bancarămartie – iunie 2021, orele 18:00 – 20:00, lector: Dr. Gabriela Andrei

21. Zona Unică de Plăţi în Euro SEPA şi cadrul de reglementare european în domeniul plăţilor, martie – aprilie 2021, orele 18:00 – 20:00, lector: Rodica Tuchilă

22. Piețe Financiare și Operațiuni Bancare Internaționalemartie – iulie 2021, orele 18:00 – 20:00, lector: Dr. Adrian Codîrlașu, Rodica Tuchilă

IV. Evenimente

23. Webinar Fraud & Risk Management in the post-Covid era (Institutul Bancar Roman si SAS),  10 martie 2021

*) Seminariile oferă şi credite/ore de pregătire profesională continuă conform Legii nr. 126/2018 şi Regulamentului 14/7/2018.

Cursurile vor fi organizate în varianta online.

Pentru detalii referitoare la tematică, lectori, perioade şi tarife, vă rugăm să ne contactaţi la office@ibr-rbi.ro. Alte tematici de interes sunt în pregătire, atât în varianta cursurilor deschise (open), cât şi în varianta dedicată (in-house/tailor made) – acestea putând fi adaptate conform cerinţelor specifice de training ale clienţilor.

Click aici pentru descărcarea fişei de înscriere.

 

„Institutul Bancar Român prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin completarea formularului de înscriere, în scopul implementării şi derulării cursului/cursurilor de formare profesională la care v-aţi înscris precum şi în scopul oferirii de informaţii educaţionale. 

Orice persoană care a completat şi semnat acest formular îşi exprimă în mod expres şi neechivoc consimţământul pentru ca datele personale furnizate  să fie prelucrate de către Institutul Bancar Român. 

Conform Regulamentului 679/2016, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul Institutului Bancar Român.”

 

INSTITUTUL BANCAR ROMÂN

Adresa: Strada Negru Vodă nr. 3, sector 3, Bucureşti (zona magazinului Unirea)

Telefon: 021.327.4891; 0748.886.812; Fax: 021.327.4724;  e-mail: office@ibr-rbi.ro

www.ibr-rbi.ro


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Telefon*

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii