PREVENIREA SPĂLĂRII BANILOR – APLICARE PRACTICĂ IN CONTEXTUL DIRECTIVEI a 6 -a

PREVENIREA SPĂLĂRII BANILOR – APLICARE PRACTICĂ IN CONTEXTUL DIRECTIVEI a 6 -a

 online

  NOU

OBIECTIV

Seminarul descrie modalitățile de aplicare practică a principalelor reguli impuse prin legislaţia internă și europeană consolidată și prezintă:

• noile modificări aduse prin Directiva (UE) 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2018 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor
• cele mai bune practici privind organizarea funcţiei de prevenire şi sancţionare a spălării banilor
• metode de evaluare a riscului de conformitate specific acestei arii
• tipologiil de spălare a banilor

Ca metodologie, seminarul va avea un pronunţat caracter practic şi interactiv, fundamentarea conceptelor teoretice realizându-se prin analizarea unor studii de caz şi a unor exerciţii practice. Exemplificările vor fi adaptate produselor industriei serviciilor financiare.

GRUP ŢINTĂ

Personalul cu responsabilitati în aria de conformitate, personalul din front office implicat în activităţi directe cu clientul, personalul funcției de audit, al unor funcții de risc, personalul din departamentul juridic, precum și personalul de conducere din bănci şi instituţii financiare nebancare.

CONŢINUT

1. Modificările aduse prin Directiva (UE) 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2018 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor
• definirea celor 22 de infracțiuni primare la spălarea banilor și armonizarea naturii penale a spălării banilor în întreaga UE
• instruire privind recunoașterea infracțiunilor predicate
• furnizarea unei definiții cuprinzătoare a spălării banilor
• sancțiuni (ex. minim 4 ani închisoare pentru infracțiuni grave, extinderea răspunderii penale la persoane juridice, circumstanțe agravante, răspundere personală a managementului pentru infracțiunile corporative, interdicții de a desfășura activități, lichidarea organizațiilor prin care au fost comise infracțiunile)

2. Organizare internă pe „linii de apărare”, responsabilităţi, de ce e importantă definirea scopului funcţiei, liniilor de raportare şi relaţiei cu alte funcţii
• Cele trei linii de apărare împotriva riscurilor
• Responsabilităţile structurilor implicate în prevenirea spălării banilor, persoanelor responsabile în aplicarea legii, ofiţerului de conformitate desemnat, care coordonează implementarea politicilor şi procedurilor pentru aplicarea legii
• Linii de raportare şi relaţia cu alte departamente

3. Metode de evaluare a riscului de conformitate aferent spălării banilor – metode de evaluare probabilitate şi impact, criterii de risc financiare şi non financiare
• Analiza metodelor de evaluare a riscului inerent şi rezidual în cadrul specific oferit de Legea 129/2019
• Exemple de metode de evaluare pe bază de risc
• Exemple de criterii financiare şi nefinanciare ce pot fi folosite într-o astfel de analiză

4. Tipologii de spălare a banilor; întocmirea rapoartelor de tranzacţii suspecte
• Prezentarea unor cazuri concrete, cu specific local

5. Exerciţii practice pe grupe de lucru
• Prezentările teroretice vor fi însoţite de exerciţii concrete în care cursanţii vor fi implicaţi în realizarea efectivă a evaluărilor precum şi în întocmirea raportărilor necesare

LECTOR

Maria Magdalena Calangiu, licenţiată în Drept, este Directorul Centrului Global de Conformitate ING, coordonând
monitorizarea riscurilor specifice de conformitate, standardizate şi centralizate în numele funcţiei globale de conformitate la nivelul grupului ING.

Are o vastă expertiză juridică şi de conformitate, acumulată pe parcursul carierei sale de peste 21 de ani în diferite organizaţii, precum Ministerul Finanţelor, O.N.P.C.S.B., Credit Europe Bank, ING, BRD-GSG. 

Certificările sale internaţionale includ Diploma în Compliance – ICA & University of Manchester, UK; Certified AML Specialist – ACAMS, USA; MBA Open University UK, Executive Leadership Diploma – Oxford University. Din 2010 este certificată MMFPSPV şi MEN atât ca Formator cât şi ca Evaluator de competenţe profesionale. Dna Calangiu este autoarea analizei şi standardului pentru ocupația Ofițer Conformitate precum și a cursului subsecvent.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a două zile cu un total de 16 ore

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

TBA 2021, între 09:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

Cursul se va desfasura ONLINE, pe platforma Zoom.

La finalul cursului, participanţii vor primi un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

Persoană de contact:
Maria Plăişanu
Coordonator compartiment
Unitatea Cursuri de Scurtă Durată
Telefon mobil: 0748.886.846;
e-mail: maria.plaisanu@ibr-rbi.ro


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Telefon*

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii