Membrii fondatori
și

Managementul cash flow-ului în contextul actual, riscuri şi soluţii sustenabile

CADRUL GENERAL

 • Dintre companiile care intră în procedura de reorganizare prin insolvență, circa 50% dintre ele înregistrează profit operațional în teritoriu pozitiv la data ultimelor situații financiare depuse. Procentul este mai mult decât material și, în egală măsură, semnificativ, demostrând un adevăr pe care nu avem voie sa-l ignorăm – profitul operațional poate stinge datorii comerciale, salarii, dobânzi, rate bancare doar în măsura în care este monetizat!
 • Acest curs propune o dezbatere interactivă cu privire la vectorii care modelează harta trezoreriei unei companii și în egală măsură prezintă o metodă structurată cu privire la testarea sustenabilității cash flow-ului companiei subiect (surse, recurență, suficiență, sustenabilitate).
 • Obiectivul acestui curs este, pe de o parte, de a transfera aceste cunoştinţe într-un mod rapid şi practic, prin intermediul studiilor de caz care vor fi prezentate și analizate și în egală măsură, de a propune un sistem pragmatic și structurat în demersul de scalare a sustenabilității trezoreriei unei companii.

OBIECTIVELE CURSULUI

La finalul cursului, participanţii:

 • vor dobândi cunoștințele necesare unei analize complete și fiabile a hărții trezoreriei unei companii;
 • vor înțelege vectorii care modeleaza trezoreria companiei subiect;
 • vor fi capabili să testeze sustenabilitatea precum și suficiența trezoreriei companiei subiect;
 • vor fi capabili să modeleze într-o manieră pragmatică și robustă trezoreria viitoare a companiei subiect;
 • vor înțelege specificul și particularitățile diverselor industrii din punct de vedere al amprentei acestora asupra trezoreriei unei companii, corelate cu riscul de contagiune și riscuri sistemice, folosind exemple practice;
 • vor fi capabili să interpreteze rațiile specifice cash flow-ului unei companii;
 • vor contextualiza vectorii care modelează trezoreria unei companii în realitățile actuale pandemice.

GRUP ŢINTĂ

 • Managerilor responsabili de Key Accounts precum și celor din departamentele de Credit Controlling;
 • Angajaților din departamentele de analiza financiară și de risc ale băncilor comerciale;
 • Persoanelor cheie din diviziile de vânzări corporative care sunt interesate în riscul de contrapartidă asociat partnerilor comerciali;
 • Antreprenorilor, pentru gestionarea sănătoasa a operațiunilor;
 • Investitorilor – pentru evaluarea și monitorizarea financiară a companiilor și a deciziilor de investiții.

CONŢINUT

Analiza contextului global, intern și sectorial. Indicatori mafaldici (“leading indicators”) care pot impacta tracțiunea business-ului precum și componentele de trezorerie ale companiilor 

 • Context global, intern și sectorial;
 • Analiza-K a riscurilor sistemice aferente sectoarelor de activitate. Impactul acestei analize asupra modelării financiare.

Lichiditatea statică – metode de scalare

 • Structura şi modalităţi de calcul ale capitalului circulant. Interpretări ȋn cadrul diverselor industrii;
 • Importanţa calculării corecte a capitalului circulant și impactul asupra necesarului de finanţare. Implicaţii ȋn activitatea operaţională

Cash is King

 • Principalele surse ale fluxului de numerar (Cash Flow);
 • Profit vs Cash Flow – de ce este necesară reconcilierea celor două instrumente;
 • Metoda de calcul directă vs indirectă;
 • Analiza vectorilor care modelează trezoreria (Cash Flow-ul) unei companii – care sunt semnalele de alarmă și cum trebuie să le interpretam;
 • Previzionarea hărtii Cash flow-ului unei companii – instrumente practice;
 • Aplicaţii practice – studii de caz.

Principalii indicatori financiari relevanţi în analiza trezoreriei – descriere și definire, CÂND și UNDE îi folosim

 • Indicatori de profitabilitate (marja profitului brut/net, ROCE, ROE, Asset turnover);
 • Indicatori de lichiditate (Current & Quick Ratio);
 • Indicatori de îndatorare (Debt to Equity, Interest Coverage, Debt Ratio, DSCR);
 • Indicatori de eficiență operațională & ciclu de conversie a numerarului (DSO, DPO, DIO, Working Capital Ratio)

Testarea sustenabilităţii trezoreriei unei companii

 • Când generează o companie trezorerie calitativă – sustenabilă și suficientă?
 • Scenarii de stress;
 • Contextualizarea analizei trezoreriei în realitățile pandemice actuale;
 • Studii de caz

LECTOR

Bogdan NICHIŞOIU coordonează activitatea Diviziei de Analiză Financiară & Rating din cadrul COFACE INSURANCE ROMANIA, departament care are vocația de a monitoriza, evalua și scala riscul aferent entităților și grupurilor de companii asupra cărora Coface angajează expuneri de risc de contrapartidă într-un cuantum material. în cursul anului 2020, portofoliul de companii monitorizate de Divizia coordonată de Bogdan se situează în jurul sumei de app 6 miliarde de EUR.

Bogdan este unul dintre co-inițiatorii precum și co-lectorii Programului Coface Finance Academy, program inițiat în cursul anului 2016 și care a ajuns de curând la episodul 41. Programul se derulează pe parcursul unei zile (6-8 ore) având ca invitați membri din management-ul superior al companiilor partenere COFACE (clienți / prospecți) și presupune o dezbatere activă a vectorilor de evaluare a riscului de credit precum și numeroase studii de caz din realitatea internă și internațională.

Anterior momentului în care s-a alaturat echipei Coface (Ianuarie 2016), Bogdan a acumulat experiență de peste 12 ani în sistemul bancar atât în aria de Customer Relationship Management pentru companii mari (aproximativ 6 ani) cât și în zona de Analiză Risc de Credit (aproximativ 6 ani).

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 8 ore.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

25 noiembrie 2022, orele 09:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. Pentru detalii click aici.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmana un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR și ARB), cu 7 credite CPD.

Persoană de contact:

Maria Plăişanu
Coordonator compartiment
Unitatea Cursuri de Scurtă Durată şi ANC
Telefon mobil: 0748.886.846
e-mail: maria.plaisanu@ibr-rbi.ro

noutăți

15 decembrie, 2022

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

15 decembrie
- 16 decembrie | 2022
8 februarie, 2023

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

8 februarie
- 9 februarie | 2023
22 februarie, 2023

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

22 februarie
- 23 februarie | 2023
22 martie, 2023

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

22 martie
- 23 martie | 2023