Membrii fondatori
și

Analiză financiară avansată, o abordare practică în contextul actual

CADRUL GENERAL

În ultimii ani, companiile private au jucat un rol important, de “bănci comerciale” pentru clienţii lor, prin acceptarea de termene de încasare extinse, creditul bancar fiind înlocuit din ce în ce mai mult de creditul furnizor. În condiţiile acestor schimbări structurale din economie, efectul de propagare a şocurilor negative este mult mai rapid în prezent, determinând necesitatea cunoașterii cât mai aprofundate a partenerilor de afaceri. Mai mult decât atât, foarte probabila creştere a numărului de insolvenţe în rândul companiilor pe măsura retragerii / diluării pachetelor de sprijin ale statului începând cu a doua jumatate a anului 2021, poate amplifica acest risc de contagiune sistemic.

În acest context, devine esenţială interpretarea într-o cheie fiabilă dar și accesibilă a datelor fundamentale ale entităților (clienți, concurenți) participante la ecosistemul de risc al unei companii, paralel cu analiza evoluțiilor, a riscurilor sistemice (sectoriale) precum și a principalilor vectori macro și microeconomici.

Obiectivul acestui curs este, pe de o parte, (i) de a transfera aceste cunoştinţe într-un mod rapid şi practic, prin intermediul studiilor de caz care vor fi prezentate şi analizate și în egală măsură, (ii) de a propune un sistem pragmatic & structurat în demersul de scalare a profilului de risc al unei companii.

OBIECTIVUL CURSULUI

La finalul cursului, participanţii:

 • vor dobândi cunoștințelenecesare unei analize complete și fiabile a profilului de risc al unei companii;
 • vor învăța să scaleze calitatea și fiabilitatea informației analizate;
 • vor învăța să contextualizeze analiza situațiilor financiare în cadrul mai larg al vectorilor sectoriali precum și al riscurilor sistemice proprii fiecărei industrii;
 • vor învăța să citească și să incorporeze evoluțiile specifice sectoriale sub forma unor indicatori mafaldici (“leading indicators”)
 • vor învăța să rafineze informațiile financiare raportate de către companiile subiect, în special vectorii care modelează lichiditatea statică, recunoașterea veniturilor și a cheltuielilor precum și harta trezoreriei;
 • vor fi capabili să testeze sustenabilitatea precum și suficiența trezoreriei companiei subiect;
 • vor fi capabili să modeleze într-o manieră pragmatică și robustă trezoreria viitoare precum și vectorii care modelează lichiditatea viitoare a companiei subiect.
 • vor fi capabili săinterpreteze rațiile financiare ale companiei subiect grefându-le în contextul mai larg al sectorului precum și al concurețtei directe;
 • vor contextualiza vectorii care modelează trezoreria precum și datele fundamentale ale unei companii în realitățile actuale pandemice.

GRUP TINTA 

Cursul se adreseaza:

 • Managerilor responsabili de Key Accounts precum și celor din departamentele de Credit Controlling
 • Angajaților din departamentele de analiză financiară și de risc ale băncilor comerciale
 • Persoanelor cheie din diviziile de vânzări corporative care sunt interesate în riscul de contrapartidă asociat partnerilor comerciali
 • Antreprenorilor, pentru gestionarea sănătoasa a operațiunilor
 • Investitorilor– pentru evaluarea și monitorizarea financiară a companiilor și a deciziilor de investiții
MODULELE CURSULUI CONŢINUT

Analiza contextului global, intern & sectorial.

Indicatori mafaldici (“leading indicators”) care pot impacta tractiunea business-ului precum și componentele de trezorerie ale companiilor 

Context global, intern și sectorial;

Analiza-K a riscurilor sistemice aferente sectoarelor de activitate. Impactul acestei analize asupra modelării financiare

Studii de caz, dezbateri practice.

 

Lichiditatea statică – metode de scalare

Structura şi modalităţi de calcul ale capitalului circulant. Interpretări ȋn cadrul diverselor industrii;

Importanţa calculării corecte a capitalului circulant şi impactul asupra necesarului de finanţare. Implicaţii ȋn activitatea operaţională

Studii de caz, dezbateri practice.

Calitatea și sustenabilitatea veniturilor & marjelor

Evenimente recurente & operaționale versus Evenimente one off / excepționale / non operaționale

Recunoașterea veniturilor & cheltuielilor, metode de manipulare

Grupuri & linii de business

Studii de caz, dezbateri practice.

 

Cash is King

Principalele surse ale fluxului de numerar (Cash Flow);

Profit vs Cash Flow – de ce este necesară reconcilierea celor două instrumente;

Analiza vectorilor care modelează trezoreria (Cash Flow-ul) unei companii – care sunt semnalele de alarmă și cum trebuie să le interpretam;

Previzionarea hartii Cash flow-ului unei companii – instrumente practice;

Analiza sustenabilității trezoreriei unei companii.

Studii de caz, dezbateri practice.

 

Testarea sustenabilităţii trezoreriei unei companii

Când generează o companie trezorerie calitativă – sustenabilă și suficientă?

Scenarii de stress;

„Scara versus lift” – riscurile unei creșteri prea lente versus riscurile unei creșteri agresive

Contextualizarea analizei trezoreriei în realitățile pandemice actuale;

 

Principalii indicatori financiari relevanți în analiza financiară – descriere şi definire, CÂND şi UNDE ȋi folosim

Indicatori de profitabilitate (marja profitului brut/net, ROCE, ROE, Asset turnover);

Indicatori de lichiditate (Current & Quick Ratio);

Indicatori de ȋndatorare (Debt to Equity, Interest Coverage, Debt Ratio, DSCR);

Indicatori de eficiență operațională & ciclu de conversie a numerarului (DSO, DPO, DIO, Working Capital Ratio)

Indicatori de interes pentru investitori externi

Sisteme de rating, modalități optime de calibrare a sistemelor de rating.

Semnale de alarmă

Identificarea semnalelor de alarmă timpurii

Senzitivizarea sistemelor de rating față de factorii de risc mafaldici („leading indicators”)

Studii de caz, dezbateri practice.

LECTOR

Bogdan NICHIŞOIU coordonează activitatea Diviziei de Analiză Financiară & Rating din cadrul COFACE INSURANCE ROMANIA, departament care are vocația de a monitoriza, evalua și scala riscul aferent entităților și grupurilor de companii asupra cărora Coface angajează expuneri de risc de contrapartidă într-un cuantum material. în cursul anului 2020, portofoliul de companii monitorizate de Divizia coordonată de Bogdan se situează în jurul sumei de app 6 miliarde de EUR. Bogdan este unul dintre co-inițiatorii precum și co-lectorii Programului Coface Finance Academy, program inițiat în cursul anului 2016 și care a ajuns de curând la episodul 41. Programul se derulează pe parcursul unei zile (6-8 ore) având ca invitați membri din management-ul superior al companiilor partenere COFACE (clienți / prospecți) și presupune o dezbatere activă a vectorilor de evaluare a riscului de credit precum și numeroase studii de caz din realitatea internă și internațională. Anterior momentului în care s-a alaturat echipei Coface (Ianuarie 2016), Bogdan a acumulat experiență de peste 12 ani în sistemul bancar atât în aria de Customer Relationship Management pentru companii mari (aproximativ 6 ani) cât și în zona de Analiză Risc de Credit (aproximativ 6 ani).

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 8 ore.

DATA DE DESFĂŞURARE

29 octombrie 2022, orele 09:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. Pentru detalii click aici.

La finalul cursului, participanţii vor primi un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR și ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

Persoana de contact:

Gabriela Dumitrache

Training expert

Unitatea Cursuri de Scurtă Durată

Telefon mobil: 0748.886.822

e-mail: gabriela.dumitrache@ibr-rbi.ro

noutăți

15 decembrie, 2022

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

15 decembrie
- 16 decembrie | 2022
8 februarie, 2023

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

8 februarie
- 9 februarie | 2023
22 februarie, 2023

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

22 februarie
- 23 februarie | 2023
22 martie, 2023

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

22 martie
- 23 martie | 2023