Membrii fondatori
și

Microsoft AZ-104: Microsoft Azure Administrator

OBIECTIVELE CURSULUI

Acest curs îi învață pe profesioniștii IT cum să-și administreze subscripțiile Azure, să administreze infrastructura, să configureze rețelele virtuale, să gestioneze traficul de rețea, implementeze soluții de stocare, creeze și scaleze mașini virtuale, să implementeze aplicații web și containere.

GRUPUL ŢINTĂ

Administratori Azure şi profesionişti IT din sistemul financiar-bancar şi companii.

TEMATICA

Module 1: Identity

În acest modul, veți învăţa cum să securizați identitățile cu Azure Active Directory și să implementați utilizatori și grupuri.

CONŢINUT:

 • Azure Active Directory
 • Users and Groups
 • Lab: Manage Azure Active Directory Identities

După finalizarea acestui modul, veţi fi capabili să:

 • Secure and manage identities with Azure Active Directory.
 • Implement and manage users and groups.

Module 2: Governance and Compliance

În acest modul, veți învăţa despre gestionarea abonamentelor și conturilor dvs., implementarea politicilor Azure și utilizarea controlului accesului bazat pe roluri.

CONŢINUT:

 • Subscriptions and Accounts
 • Azure Policy
 • Role-based Access Control (RBAC)
 • Lab: Manage Subscriptions and RBAC
 • Lab: Manage Governance via Azure Policy

După finalizarea acestui modul, veţi fi capabili să:

 • Implement and manage Azure subscriptions and accounts.
 • Implement Azure Policy, including custom policies.
 • Use RBAC to assign permissions.

Module 3: Azure Administration

În acest modul, veți învăţa despre instrumentele pe care un Administrator Azure le folosește pentru a-și gestiona infrastructura. Aceasta include șabloanele Azure Portal, Cloud Shell, Azure PowerShell, CLI și Resource Manager.

CONŢINUT:

 • Azure Resource Manager
 • Azure Portal and Cloud Shell
 • Azure PowerShell and CLI
 • ARM Templates
 • Lab: Manage Azure resources by Using the Azure Portal
 • Lab: Manage Azure resources by Using ARM Templates
 • Lab: Manage Azure resources by Using Azure PowerShell
 • Lab: Manage Azure resources by Using Azure CLI

După finalizarea acestui modul, veţi fi capabili să:

 • Leverage Azure Resource Manager to organize resources.
 • Use the Azure Portal and Cloud Shell.
 • Use Azure PowerShell and CLI.
 • Use ARM Templates to deploy resources.

Module 4: Virtual Networking

În acest modul, veți învăţa despre conceptele de bază ale rețelelor virtuale, cum ar fi rețelele și subrețele virtuale, adresarea IP, grupurile de securitate a rețelei, Azure Firewall și Azure DNS.

CONŢINUT:

 • Virtual Networks
 • IP Addressing
 • Network Security groups
 • Azure Firewall
 • Azure DNS
 • Lab: Implement Virtual Networking

După finalizarea acestui modul, veţi fi capabili să:

 • Implement virtual networks and subnets.
 • Configure public and private IP addressing.
 • Configure network security groups.
 • Configure Azure Firewall.
 • Configure private and public DNS zones.

Module 5: Intersite Connectivity

În acest modul, veți învăţa despre caracteristicile de conectivitate intersite, inclusiv PeNet Peering, Gateway-uri de rețea virtuală și conexiuni site-to-site.

CONŢINUT:

 • VNet Peering
 • VPN Gateway Connections
 • ExpressRoute and Virtual WAN
 • Lab: Implement Intersite Connectivity

După finalizarea acestui modul, veţi fi capabili să:

 • Configure VNet Peering.
 • Configure VPN gateways.
 • Choose the appropriate intersite connectivity solution.

Module 6: Network Traffic Management

În acest modul, veți învăţa despre strategiile de trafic de rețea, inclusiv, Azure Load Balancer, Azure Application Gateway și Traffic Manager.

CONŢINUT:

 • Network Routing and Endpoints
 • Azure Load Balancer
 • Azure Application Gateway
 • Traffic Manager
 • Lab: Implement Traffic Management

După finalizarea acestui modul, veţi fi capabili să:

 • Configure network routing including custom routes and service endpoints.
 • Configure an Azure Load Balancer.
 • Configure and Azure Application Gateway.
 • Choose the appropriate network traffic solution.

Module 7: Azure Storage

În acest modul, veți învăţa despre caracteristicile de stocare de bază, inclusiv conturi de stocare, stocare blob, fișiere Azure și sincronizare fișiere, securitate stocare și instrumente de stocare.

CONŢINUT:

 • Storage Accounts
 • Blob Storage
 • Storage Security
 • Azure Files and File Sync
 • Managing Storage
 • Lab: Manage Azure storage

După finalizarea acestui modul, veţi fi capabili să:

 • Create Azure storage accounts.
 • Configure blob containers.
 • Secure Azure storage.
 • Configure Azure files shares and file sync.
 • Manage storage with tools such as Storage Explorer.

Module 8: Azure Virtual Machines

În acest modul, veți învăţa despre mașinile virtuale Azure, inclusiv planificarea, crearea, disponibilitatea și extensiile.

CONŢINUT:

 • Virtual Machine Planning
 • Creating Virtual Machines
 • Virtual Machine Availability
 • Virtual Machine Extensions
 • Lab: Manage virtual machines

După finalizarea acestui modul, veţi fi capabili să:

 • Plan for virtual machine implementations.
 • Create virtual machines.
 • Configure virtual machine availability, including scale sets.
 • Use virtual machine extensions.

Module 9: Serverless Computing

În acest modul, veți învăţa să administrați caracteristici de calcul fără server, cum ar fi Azure App Service, Azure Container Instances și Kubernetes.

CONŢINUT:

 • Azure App Service Plans
 • Azure App Service
 • Container Services
 • Azure Kubernetes Service
 • Lab: Implement Web Apps
 • Lab: Implement Azure Container Instances
 • Lab: Implement Azure Kubernetes Service

După finalizarea acestui modul, veţi fi capabili să:

 • Create an app service plan.
 • Create a web app.
 • Implement Azure Container Instances.
 • Implement Azure Kubernetes Service.

Module 10: Data Protection

În acest modul, veți învăţa despre copierea de rezervă a fișierelor și folderelor și a copiilor de rezervă ale mașinilor virtuale.

CONŢINUT:

 • File and Folder Backups
 • Virtual Machine Backups
 • Lab: Implement Data Protection

După finalizarea acestui modul, veţi fi capabili să:

 • Backup and restore file and folders.
 • Backup and restore virtual machines.

Module 11: Monitoring

În acest modul, veți afla despre monitorizarea infrastructurii dvs. Azure, inclusiv Monitorul Azure, alertarea și analiza jurnalelor.

CONŢINUT:

 • Azure Monitor
 • Azure Alerts
 • Log Analytics
 • Network Watcher
 • Lab: Implement Monitoring

După finalizarea acestui modul, veţi fi capabili să:

 • Use Azure Monitor.
 • Create Azure alerts.
 • Query using Log Analytics.
 • Use Network Watcher.

LECTOR

Marian Pandilică – Trainer Bittnet Training – MCT (MCP ID – 2375393)

Este Microsoft Certified Trainer – MCT – SQL Server, Exchange Server, Lync/Skype for Business, SharePoint Server.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

TBA 2022 (4 zile), orele 9:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.

La finalul cursului, participanţii vor primi un diplomă de participare emisă de BITTNET.

Predarea se face în limba română, cu posibilitatea de predare în limba engleză la cerere.

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANĂ DE CONTACT

ROXANA IVAN

Tel. mobil: 0748.886.839, e-mail: roxana.ivan@ibr-rbi.ro