Membrii fondatori
și

Noutăţi MIFID II – Formare Profesională Continuă

OBIECTIVUL CURSULUI

Furnizarea de cunoştinţe şi convergenţa acestora cu competenţele personalului care oferă informaţii clienţilor în legătură cu instrumente financiare, depozite structurate, servicii de investiţii sau servicii auxiliare conform prevederilor MIFID II, Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, Regulamentului nr. 5/5/2023 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit.

Cursul va include Studii de caz, dezbateri practice.

Institutul Bancar Român este autorizat de BNR şi ASF (Atestat ASF nr. 36/21.05.2020).

GRUPUL ŢINTĂ

Personal din ariile: conformitate, audit, risc; mai pot participa si din partea ariilor juridic, middle-office, precum și persoane cu responsabilităţi de conducere din cadrul instituțiilor de credit și societăților de servicii de investiții financiare, personal care oferă informaţii clienţilor în legătură cu instrumentele financiare, depozitele structurate, servicii de investiţii sau servicii auxiliare, conform prevederilor MIFID II.

TEMATICĂ

  • Noutăţi legislative – sancţiuni şi prevederi AML
  • Guvernanţa produsului – noutăţi aduse de regulamentul A.S.F./B.N.R. nr. 23/10/2020 privind actualizarea regulamentului A.S.F./B.N.R. nr. 10/4/2018privind protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de guvernanță a produsului și normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare
  • Informaţii privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare
  • Pieţe monetare, valutare
  • Fixed income şi Derivate
  • Conflictul de interese şi barierele informaţionale – Noutăţi din perspectiva organizării pe mai multe tipuri de structuri financiare
  • Noutăţi Market abuse – studiu de caz
  • Riscul de  conduita – pe piata MiFID II

LECTORI

Drd. Maria Pîrvu ocupă poziţia de Supervizor al Biroului Conformitate Piețe de Capital în cadrul BCR, începând cu anul 2019. In perioada octombrie 2017 – ianuarie 2019 a ocupat poziţia de Senior Compliance Officer în cadrul ING Global Compliance Centre – European Compliance Control Room.

Între martie 2007 şi septembrie 2017, a ocupat pe rând poziţiile de reprezentant compartiment control intern pieţe de capital şi Senior Compliance Officer în cadrul Departamentului de Conformitate din ING Bank Romania, având ca principale atribuţii atât monitorizarea şi acordarea suportului tehnic pentru operaţiunile derulate pe piaţa de capital, a activităţii de depozitare pentru fondurile de investiţii şi companiile de investiţii, cât şi acordarea de suport tehnic şi consiliere în ceea ce priveşte pregătirea şi întocmirea dosarelor de oferte publice pe piaţa de capital şi listări de companii la Bursa de Valori Bucureşti.

În perioada 1997 – 2007, a ocupat funcţia de specialist pieţe reglementate în cadrul  Corpului de Control al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (actual ASF), fiind implicată în diverse anchete şi investigaţii atât în cazurile în care au fost semnalate situaţii de încălcare a reglementărilor specifice pieţei de capital cât şi inspecţii periodice sau inopinate la sediul societăţilor de servicii de investiţii financiare, societăţi de investiţii financiare si societăţi de administrare a fondurilor de investiţii. Maria este absolventă a Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale, din cadrul ASE, promoţia 1997 şi doctorand în cadrul Facultăţii de Statistică şi Cibernetică Economică.

Dr. Adrian Codîrlaşu ocupă funcţia de Director al Departamentului Market Risk and Operational Risk în cadrul UniCredit Bank, începând cu anul 2011. Are o experienţă de cinci ani ca Senior Options Dealer în cadrul ING Bank. De asemenea, a ocupat poziţia de economist senior în cadrul departamentului de cercetare din cadrul Băncii Naţionale a României pentru cca. 5 ani. Adrian a fost preşedintele Asociaţiei Analiştilor Financiari – Bancari din România (AAFBR) între anii 2011 – 2014. În prezent ocupă poziţia de vicepreşedinte, iar în ultimii 9 ani a fost membru în Comitetul Director al CFA România, unde, în prezent, ocupă funcţia de vicepreşedinte. Este profesor asociat al Şcolii Doctorale de Finanţe Bănci – DOFIN, al programului de masterat Managementul Sistemelor Bancare şi al Academiei de Risc (ASE), în cadrul cărora predă: econometrie, instrumente derivate şi managementul riscului. El deţine certificarea CFA (Chartered Financial Analyst) din anul 2006 şi titlul de Doctor în Economie cu specializarea în finanţe internaţionale.

Dr. Raicu Georgica este Șef serviciu Conformare, în cadrul Băncii Transilvania si  Vicepresedinte  al Comisiei de Conformitate din cadrul Asociației Române a Băncilor (ARB – unde a ocupat si functia de Președinte al Comisiei).  Detine o experienta de  cca. 27 de ani  ca manager in domeniul  pietelor financiare detinand functii de:  Șef serviciu/ Director adj. în cadrul Direcției de Reglementare și Autorizare al CNVM (actual ASF), Compliance Manager/Director Adj. Conformitate Banca Romaneasca NBG /Volksbank.  Este absolventă a Facultăţii de Statistică şi Cibernetică Economică, din cadrul ASE, Doctor în Economie specializarea Doctrine – Econometrie (ASE) şi Master în Drept Internațional European – Universitatea de Drept Nicolae Titulescu. Experienţa profesională este validată de numeroase certificări/participări internaţionale printre care enumerăm: Diploma in Compliance Officer & AML Officer International Academy of Financial Management (IAFM), Compliance Ethics Officer – London, SCCE/ACAMS – Amsterdam, Praga/ Tailored Program on Mutual Funds and Brokerage Services Training and Meetings, USA, Management of the Canadian Financial Market, Canada. Dna. Raicu este certificată ca formator de competenţe profesionale.

Mihaela-Corina Stoica, ICA, ACI are experiență de peste 20 de ani în domeniul piețelor financiare, în prezent este Director Conformitate, Transilvania Investments şi consultant autorizat de Bursa de Valori Bucureşti pentru piaţa SMT. Anterior, a ocupat diverse poziţii de management, precum Banca Comercială Română, Raiffeisen Bank, Banca Feroviară Română, SAI ERSTE Asset Management, SAI BCR Asset Management, INTERCAPITAL INVEST S.A.. Are experiență în domeniul guvernanței pieței de capital și în servicii de investiții, precum: administrarea portofoliului, consultanță pentru investiții, depozitare, custodie, tranzacționare, listare la cota BVB, finanțarea companiilor prin emiterea de acțiuni sau obligațiuni. Mihaela este lector autorizat in numele Institutului Bancar Român de către Banca Naţională a României şi Autoritatea de Supraveghere Financiară să susţină cursuri specifice pietei de instrumente financiare. Este licențiată în matematică, masterat în sisteme financiare și monetare internaționale – ATTF Luxemburg și deține certificări profesionale internaționale, precum: Diploma internațională în conformitate (ICA) și Certificatul ACI Dealing.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 16 ore.

DATA DE DESFĂŞURARE

TBA (marţea şi joia, orele 18:00 – 20:00)

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, avem rugămintea să o transmiteţi responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. Pentru detalii click aici.

La finalul cursului, participanţilor vor primi un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR și ARB), cu 16 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Persoane de contact:

Bogdan Trifescu
Specialist Formare
Unitatea Învăţământ la distanţă şi e-learning
Telefon mobil: 0748.886.814
e-mail: bogdan.trifescu@ibr-rbi.ro

Mihaela Radu
Specialist Formare
Unitatea Învăţământ la distanţă şi e-learning
Telefon mobil: 0748.886.807
e-mail: mihaela.radu@ibr-rbi.ro