Membrii fondatori
și

Executarea silită şi managementul relaţiei cu executorii judecătoreşti

DATĂ SUSȚINERE CURS: 16 martie, 2023

OBIECTIVE

Cursul are ca obiectiv abordarea activității de executare silită dintr-o perspectivă care le va permite participantilor:

 • să cunoască principalele elemente constituiente ale activității de executare silită;
 • să ințeleagă activitățile și acțiunile specifice executării silite și să identifice acțiuni suplimentare care pot crește eficiența procesului;
 • să selecteze eficient birourile de executori judecătorești cu care să colaboreze;
 • să evalueze activitatea executorului și procesele utilizate de acesta;
 • să cunoască soluțiie la diferite situații care pot zădărnici procesul de executare silită;

GRUP ȚINTĂ

Funcţiile de execuţie și coordonare din cadrul instituţiilor financiar – bancare şi firmelor specializate în colectarea debitelor, precum şi alte persoane care doresc să-şi dezvolte competenţe în domeniul colectării creanţelor.

CONŢINUT

 • Cadrul de desfășurare al activității de executare silită
 • Atribuții și acțiuni ale personalului specializat în gestiunea activității de executare silită. Activități specifice și activități colaterale
 • Criterii de selecție a executorilor judecătorești
 • Vizitarea executorului judecătoresc – elemente de verificat și elemente de discutat
 • Forme de executare silită și acțiuni adiacente pentru creșterea eficienței
 • Indicatori de activitate și performanță în procesul de executare silită
 • Situații speciale în executare silită și câteva soluții

LECTOR

RĂZVAN HEISU este absolvent al Facultății de Management din cadrul Academiei de Studii Economice București şi are o experiență de peste 15 ani în domeniul bancar, din care, în ultimii 10 ani, a ocupat diverse poziții de conducere ale structurilor specializate în gestiunea creditelor problematice. În această perioadă de timp, principalele sale atribuții au vizat crearea, planificarea, implementarea și dezvoltarea în cadrul a diferite bănci a activităților de colectare, recuperare, executare silită, insolvență și restructurare credite persoane fizice și persoane juridice, fiind implicat în elaborarea cadrului de reglementare și a fluxurilor de lucru, a sistemelor de raportare, a  indicatorilor de performanță și a aplicațiior informatice pentru colectare – call  center, colectare pe teren, executare silită, restructurare credite. De asemenea, Răzvan este specializat în crearea regulamentelor de organizare si funcționare și gestionarea activității Comitetelor de Credite Neperformante. În prezent, Răzvan este Senior Collection Manager în cadrul unuia dintre cele mai importante e-money fintech-uri din lume.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

16 martie 2022, orele 13:00 – 17:00.

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, avem rugămintea să o transmiteţi responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. Pentru detalii click aici.

La finalul cursului, participanţii vor primi un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: Banca Națională a României şi Asociația Română a Băncilor), cu 4 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANA DE CONTACT

dr. Sanda Voinescu, Specialist training

Tel: 0748 886 820,  e-mail: sanda.voinescu@ibr-rbi.ro