Membrii fondatori
și

Noua guvernanta a conflictelor de interese MiFID II si noi cerinte privind alertele – vulnerabilitati si predictibilitate

Modul de pregătire continuă MIFID II, potrivit Legii nr. 126/2018 şi Regulamentului nr. 14/7/2018 ASF & BNR – 8 ore de studiu

OBIECTIVE

Programul are ca scop: prezentarea noutăţilor legislative şi a cerinţelor Ghidului ESMA 2020 MIFID II, a bunelor practici privind guvernanţa produselor şi a conflictelor de interese, precum şi evaluarea gândirii independente.

Seminarul va avea un caracter practic şi interactiv, cu Studii de Caz pentru identificarea şi evitarea conflictelor de interese.

GRUP ȚINTĂ

Cursul se adresează personalului cu responsabilităţi în domeniul conformităţii, audit intern şi control risc, specialişti în oferirea de servicii financiare MiFID II; specialişti în domeniile: private banking, trezorerie, retail, resurse umane şi guvernanță corporativă.

CONŢINUT

  • Noutăţi legislative europene şi naţionale;
  • Cerinţele Ghidului ESMA 2020 MiFID II;
  • Regulamentul BNR nr. 11/2020 –  Gândirea independentă – noi matrici de risc;
  • Bune practici privind Guvernanţa produselor şi a conflictelor de interese;
  • Modalităţi de alertă internă/externă potrivit noii Directive europene Whistleblower;
  • Studii de Caz pentru identificarea şi evitarea conflictelor de interese;
  • Când, ce, cui raportăm.

LECTOR

Dr. Raicu Georgica – este Șef serviciu Conformare, în cadrul Băncii Transilvania si  Vicepresedinte  al Comisiei de Conformitate din cadrul Asociației Române a Băncilor (ARB – unde a ocupat si functia de Președinte al Comisiei).  Detine o experienta de  cca. 27 de ani  ca manager in domeniul  pietelor financiare detinand functii de:  Șef serviciu/ Director adj. în cadrul Direcției de Reglementare și Autorizare al CNVM (actual ASF), Compliance Manager/Director Adj. Conformitate Banca Romaneasca NBG /Volksbank.  Este absolventă a Facultăţii de Statistică şi Cibernetică Economică, din cadrul ASE, Doctor în Economie specializarea Doctrine – Econometrie (ASE) şi Master în Drept Internațional European – Universitatea de Drept Nicolae Titulescu.

Experienţa profesională este validată de numeroase certificări/participări internaţionale printre care enumerăm: Diploma in Compliance Officer & AML Officer International Academy of Financial Management (IAFM), Compliance Ethics Officer – London, SCCE/ACAMS – Amsterdam, Praga/ Tailored Program on Mutual Funds and Brokerage Services Training and Meetings, USA, Management of the Canadian Financial Market, Canada. Dna. Raicu este certificată ca formator de competenţe profesionale.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

31 martie 2021, orele 9:00 – 17:00.

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. Pentru detalii click aici.

La finalul cursului, participanţii vor primi un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: Banca Națională a României şi Asociația Română a Băncilor), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANA DE CONTACT

Bogdan Trifescu,

Specialist training

Tel: 0748 886 814

e-mail: bogdan.trifescu@ibr-rbi.ro