Programul cursurilor cu tematică financiar-bancară, septembrie – decembrie 2021

Programul cursurilor cu tematică financiar-bancară, septembrie – decembrie 2021

CLICK PE TITLUL CURSULUI PENTRU DETALII                                      online

 

SEPTEMBRIE

I. Programe de scurtă durată

1. NOU! Noutăţi MIFID II – Formare Profesională Continuă, 14 septembrie – 07 octombrie 2021, marţea şi joia, orele 18:00 – 20:00, lectori: Drd. Maria Pîrvu, Dr. Georgica Raicu, Dr. Adrian Codîrlaşu, CFA, Mihaela Stoica, ICA, ACI

2. NOU! Administrator de risc, 10, 11 şi 17 septembrie 2021, orele 10:00 – 18:00, lector international

3. Seminar aplicat privind Trade Finance, 21 septembrie 2021, orele 13:00 – 17:00, lector: Stancu Mavrodineanu

4. NOU! Cadrul de guvernanţă internă. Cerinţe noi din partea autorităţilor de supraveghere (IBR & Deloitte), 23 Septembrie, lectori: Ciprian Ichimescu, Andrei Jalba

5. NOU! Analiza financiară avansată – o abordare practică în contextul actual (IBR & Coface), 24 septembrie 2021, orele 9:00 – 17:30, lector: Bogdan Nichişoiu

6. Sistemul de control intern în activitatea financiar-bancară, 24 septembrie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Gabriela Andrei, CECCAR, CAFR

7. Provocări ale noului cadru de reglementare CRD V / CRR II, 24 – 25 septembrie 2021, orele 10:00 – 18:00, lector international

8. Pieţe şi instrumente financiare*),24 – 25 septembrie 2021, orele 18:30 – 21:30 / 9:00 – 17:00, lector: Dr. Adrian Codîrlaşu, CFA

9. Identificarea beneficiarului real şi a persoanelor expuse public în contextul legislaţiei naţionale şi europene*), 29 septembrie 2021, orele 09:00 – 17:00, lector: Dr. Andreea Antoaneta Neagu

10. NOU! Noi practici de identificare a fraudei: furt de Identitate, bancnote contrafacute, diplome și CV, examinare grafoscopică în domeniul expertizei criminalistice, 29 – 30 septembrie 2021, miercuri: orele 16:00 – 20:00 şi joi: orele 9:00 – 17:00, lector: Silviu Gresoi, CFE, PRINCE2, ITILV3

11. Managementul proiectelor cu fonduri europene, TBA septembrie 2021, 2 zile, orele 9:00 – 17:00, lector: Ciprian Alic

12. NOU! Implementarea capabilităților de Inteligență Artificială într-o bancă, TBA septembrie 2021, orele 9:00 – 17:00, lectori: Nedelcu Alin și Cosmin Cojocaru

II. Programe certificate de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC):

13. Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (cod COR 242231), 22 septembrie – 3 noiembrie 2021, orele 18:00 – 22:00 (în curs de confirmare), lector: Av. Dr. Maria Maxim, ICA,

III. Programe IT&C

14. ECDL BAC, 09 – 18.12.2021, sâmbăta: orele 11:00 – 15:00, lector: Luminița Ciocaru (examinator Microsoft, formator Oracle)

 

OCTOMBRIE

I. Certificări internaţionale

1. ACI Dealing Certificate preparation course – Money markets: products & market discipline, 14, 15, 16 octombrie şi 18, 19 noiembrie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Moreno Giraldi, tarif: 1400 euro

II. Programe de scurtă durată

2. Noutăţile INCOTERMS 2020, 5 octombrie 2021, orele 13:00 – 17:00, lector: Stancu Mavrodineanu

3. Analiza financiară – nivel bază, 5 – 6 octombrie 2021, orele 9:00 – 13:30, lector: Levente Katona

4. KYC, AML/CFT şi Anti-Fraudă – strategie şi planning, 7 – 8 octombrie 2021, orele 9:30 – 17:00, lectori: Mihaela Bouleanu, Florin Orban

5. Noutăţi în analiza cost – beneficiu şi gestionarea riscurilor în implementarea proiectelor cu fonduri europene şi perspective pentru perioada 2021 – 2027, 7 – 8 octombrie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Iulia Pașa

6. Corporate credit risk management, 8, 15 şi 22 octombrie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Tiberiu Mihai

7. Elaborarea şi implementarea planurilor de rezoluţie şi redresare bancară și managementul capitalului în contextul Directivei de Rezoluţie Bancară, 8 – 9 octombrie 2021, orele 10:00 – 18:00, lector international

8. Raportări prudențiale ale IFN, 9 octombrie 2021, orele 09:00 – 17:00, lector: Sorina Constantin

9. GDPR – registrul de evidenţă al operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, 13 – 14 octombrie 2021, orele 18:00 – 21:45, lector: Maria Maxim

10. NOU! Customer care, 14 octombrie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Anca Tănase

11. Auditul activității de creditare corporate – de la program de audit la plan de acțiune, 15 octombrie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Gabriela Andrei

12. Evaluarea indicatorilor de risc specifici sistemului de control intern, 15 octombrie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Mihaela Stoica

13. Scrisoarea de garanţie bancară în practică, 19 octombrie 2021, orele 13:00 – 17:00, lector: Stancu Mavrodineanu

14. Lean Six Sigma, 19 octombrie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Dumitru Tică

15. Digitalizarea serviciilor financiar-bancare, 20 octombrie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Aurel Cîrstea

16. Spălarea banilor în mediul online, 20 octombrie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Ionuţ Stoica

17. Guvernanţă Corporativă – elemente teoretice și aspecte practice în implementarea Regulamentului BNR Nr. 5/2013, modificat prin Regulamentul nr. 11/2020, 20 – 21 octombrie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Doru Bebe Bulată,  ICA,  ACAMS

18. NOU! Standardul IFRS 9 în practică (IBR & Deloitte), 21 octombrie 2021, lectori: Andrada Tanase, Octavian Stoica

19. Principii de bună practică în analiza financiară corporativă & evaluarea profilului de risc de credit (IBR & Coface), 21 – 22 octombrie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Bogdan Nichişoiu

20. Înţelegerea şi interpretarea ghidului EBA privind acordurile de externalizare, 22 octombrie 2021, orele 10:00 – 18:00, lector international

21. Cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, 27 octombrie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Andreea Antoaneta Neagu

22. Incidente de securitate a datelor cu caracter personal în contextul cerinţelor GDPR, 27 – 28 octombrie 2021, orele 18:00 – 21:45, lector: Av. Dr. Maria Maxim

23. NOU! Noua guvernanţă a conflictelor de interese MiFID II şi cerinte privind alertele interne şi externe – vulnerabilităţi şi predictibilitate, 28 iulie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Dr. Georgica Raicu

III. Programe în sistem “blended learning” (învăţământ la distanţă şi consultaţii online) 

24. Zona Unică de Plăţi în Euro SEPA şi cadrul de reglementare european în domeniul plăţilor -în sistem „blended learning”, 14 octombrie – 14 decembrie 2021, 3 consultaţii online, orele 18:00 – 20:00, lector: Rodica Tuchilă

IV. Evenimente

25. BANKING COMPLIANCE SUMMIT 2021, 27 octombrie 2021

 

NOIEMBRIE

I. Programe de scurtă durată

1. NOU! Colectare creanţe – o altfel de abordare, 3 noiembrie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Răzvan Heişu

2. Evaluarea şi administrarea riscurilor asociate tehnologiei informatiei şi comunicaţiilor, 5 noiembrie 2021, orele 10:00 – 18:00, lector internaţional

3. Auditarea sistemelor informatice, 9 noiembrie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Florin Iliescu

4. Activitatea de audit în contextul Regulamentului European 679/2016 de Protecţia Datelor cu Caracter Personal (GDPR), 10 – 11 noiembrie 2021, orele 18:00 – 21:45, lector: Av.dr, Maria Maxim

5. Managementul schimbării și de criză, 16 – 17 noiembrie 2021, orele 15:00 -19:00, lector: prof.univ.dr. Constantin Brătianu

6. Blockchain şi monedele virtuale, 17 noiembrie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Ionuţ Stoica

7. Evaluarea riscului şi fundamentarea deciziei de creditare a IMM-urilor, 18 – 19 noiembrie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Florenţiu Petra, ACCA

8. NOU! Instrumente de evaluare a controlului intern, 19 noiembrie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Gabriela Andrei

9. Riscul de conformitate – măsurarea și gestionarea lui la nivelul unei instituții financiare de credit sau de asigurări, 22 noiembrie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Maria Magdalena Calangiu, MBA, ICA, ACAMS

10. NOU! Sustainable and Green Finance: a comprehensive perspective (IBR & ESA) – a series of three short webinars, 22, 23 & 24 noiembrie 2021, from orele 17:30 –  19:00, lector: Layal Nabhan

11. NOU! Sustenabilitate și factori de mediu, sociali și de administrarea a activității (ESG) – implicatii asupra sistemului bancar (IBR & Deloitte), 25 noiembrie 2021, lectori: Andrada Tanase, Catalin Ruja, Bogdan Panaitopulo

 

DECEMBRIE

I. Programe de scurtă durată

1. NOU! Executarea silită şi managementul relaţiei cu executorii judecătoreşti, 7 decembrie 2021, orele 9:00 – 17:00, lector: Răzvan Heişu

2. Evaluarea impactului de protecţia datelor (Data Protection Impact Assessment), 8 – 9 decembrie 2021, orele 18:00 – 21:45, lector: Av.dr. Maria Maxim

3. NOU! Provocări în implementarea noului cadru Basel IV (IBR & Deloitte), 9 decembrie 2021, lectori: Andrada Tanase, Ciprian Ichimescu, Otilia Tugearu

 

*) Seminariile oferă şi credite/ore de pregătire profesională continuă conform Legii nr. 126/2018 şi Regulamentului 14/7/2018.

Cursurile vor fi organizate în varianta online.

Pentru detalii referitoare la tematică, lectori, perioade şi tarife, vă rugăm să ne contactaţi la office@ibr-rbi.ro. Alte tematici de interes sunt în pregătire, atât în varianta cursurilor deschise (open), cât şi în varianta dedicată (in-house/tailor made) – acestea putând fi adaptate conform cerinţelor specifice de training ale clienţilor.

Click aici pentru descărcarea fişei de înscriere.

„Institutul Bancar Român prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin completarea formularului de înscriere, în scopul implementării şi derulării cursului/cursurilor de formare profesională la care v-aţi înscris precum şi în scopul oferirii de informaţii educaţionale. 

Orice persoană care a completat şi semnat acest formular îşi exprimă în mod expres şi neechivoc consimţământul pentru ca datele personale furnizate  să fie prelucrate de către Institutul Bancar Român. 

Conform Regulamentului 679/2016, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul Institutului Bancar Român.”

INSTITUTUL BANCAR ROMÂN

Adresa: Strada Negru Vodă nr. 3, sector 3, Bucureşti (zona magazinului Unirea)

Telefon: 021.327.4891; 0748.886.812; Fax: 021.327.4724;  e-mail: office@ibr-rbi.ro

 


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Telefon*

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii