Membrii fondatori
și

ECDL PROFIL DIDACTIC – Programul ”Voucher Educațional” dedicat cadrelor didactice din unitățile de învățământ preuniversitar din București – Sectorul 5

Certificarea ECDL PROFIL DIDACTIC se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care doresc să beneficieze de credite profesionale transferabile şi are aceeaşi recunoaştere internaţională şi valabilitate nelimitată ca oricare alt tip de certificare ECDL.

Conform Ordinului nr. 3881 din 11.06.2013 privind echivalarea unui număr de credite profesionale transferabile, cadrele didactice din învăţământul preuniversitar care obţin Permisul ECDL PROFIL DIDACTIC pot beneficia de 25 credite profesionale transferabile.

Permisul ECDL PROFIL DIDACTIC se obţine în urma promovării a 6 module fixe obligatorii: Utilizarea computeruluiInstrumente onlineEditare de textCalcul tabelarBaze de datePrezentări.

Certificarea ECDL PROFIL DIDACTIC se adresează cadrelor didactice care doresc să beneficieze de această oportunitate. 
Programul ECDL, actualizat conform noilor dezvoltări ale tehnologiei informaţiei şi cerinţelor pieţei muncii, este flexibil şi bazat pe principiul învăţării pe tot parcursul vieţii. Candidaţii se pot certifica pentru modulele care răspund cel mai bine cerinţelor individuale pe parcursul carierei profesionale.

La înscrierea în programul de certificare ECDL, fiecare candidat primeşte o serie de înscriere generală unică, fără limită de valabilitate în timp, pe baza căreia poate obţine orice tip de certificare, la orice moment de timp.

Conținut module:

Utilizarea computerului – conceptele și competențele de bază în domeniul TIC, computerelor, dispozitivelor și software-ului.

Competenţe dobândite de cursanţi:

 • înțelegerea conceptelor cheie TIC.
 • utilizarea eficientă a pictogramelor și ferestrelor.
 • setarea sistemului de operare Windows și utilizarea funcției Help.
 • organizarea eficientă a fișierelor și directoarelor.
 • stocarea, utilizarea, arhivarea și dezarhivarea datelor.

Editare de text (Word) – aplicaţii pentru procesare de text.

Competenţe dobândite de cursanţi:

 • crearea documentelor în diferite formate.
 • aplicarea formatărilor specifice documentelor text.
 • inserarea de tabele, imagini şi obiecte grafice.
 • realizarea îmbinării de corespondenţă (mail merge).
 • editarea documentelor word partajate şi distribuite.

Calcul tabelar (Excel) – utilizarea registrelor de calcul.

Competenţe dobândite de cursanţi:

 • lucrul cu foi de calcul tabelar salvate în diferite formate.
 • introducerea de date, crearea de liste, sortarea, filtrarea şi formatarea de date.
 • realizarea de operaţii matematice şi logice.
 • lucrul cu formule de bază şi funcţii financiare.
 • crearea şi modificarea graficelor pentru furnizarea de date concludente.

Instrumente online (Outlook) – navigarea pe Internet, căutarea informaţiilor, securitatea online şi comunicarea prin email.

Competenţe dobândite de cursanţi:

 • înțelegerea conceptelor legate de navigarea pe Internet și securitatea online.
 • utilizarea browserelor web şi a semnelor de carte (bookmarks).
 • căutarea de informații online și evaluarea obiectivă a conținutului acestora.
 • înțelegerea aspectelor cheie legate de protejarea datelor şi dreptul de autor.
 • organizarea şi utilizarea mesajelor electronice cu aplicaţia Microsoft Outlook.

Prezentări (Power Point) – aplicaţii pentru prezentări.

Competenţe dobândite de cursanţi:

 • crearea şi utilizarea prezentărilor Power Point.
 • inserarea şi editarea de imagini şi obiecte desenate.
 • crearea şi modificarea graficelor din prezentări.
 • aplicarea de tranziţii şi animaţii.
 • prezentarea eficientă pentru captarea atenţiei pubicului.

Baze de date (Access) – aplicaţii pentru baze de date.

Competenţe dobândite de cursanţi:

 • organizarea eficientă a unei baze de date.
 • vizualizarea, modificarea și salvarea conținutului unei baze de date.
 • sortarea, filtrarea și interogarea bazelor de date.
 • realizarea de formulare pentru introducerea datelor.
 • realizarea de rapoarte și tipărirea acestora.

Durata cursului: 80 ore – 30 ore la sala şi 50 ore studiu individual.

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS la clasă:

30 – 31 august şi 6, 7, 9 septembrie 2021,  orele 9:00 – 15:00

Grupă: maxim 15 profesori

Preţ: 1000 lei

Plata se face cu Voucher educaţional, în sumă nominală de 1.000 lei  care include:

 • curs predat de formator acreditat ECDL;
 • certificat ECDL cu 25 credite profesionale transferabile;
 • sală de calculatoare (Centrul ECDL acreditat);
 • locaţie centrală (str. Negru Vodă nr. 3, sector 3, zona Unirii), într-un sediu modern al BNR

PERSOANĂ DE CONTACT:

Dr. Emanuela SAVU                      

emanuela.savu@ibr-rbi.ro; 0748.886.803