Membrii fondatori
și

Seminar practic dedicat Responsabilului cu Protecţia Datelor cu Caracter Personal – nivel avansat

OBIECTIV

Cursul are ca principal obiectiv aprofundarea cunoştinţelor profesionale din domeniul protecţiei datelor pentru profesioniştii care deţin funcţia de responsabil cu protectia datelor sau furnizează servicii de consultanţă pentru asigurarea funcţiei de responsabil cu protecţia datelor în conformitate cu Regulamentul General privind protecţia datelor nr. 2016/679 (GDPR). Acesta se aliniază obiectivelor exprimate în competenţele profesionale din standardul ocupaţional cod COR 242231, incluzând module referitoare la atribuţiile responsabilului cu protecţia datelor. Cursul pune accent pe exemple practice pe care le poate întâlni un responsabil cu protecţia datelor în cadrul activităţii sale profesionale, pe teme diverse, cum ar fi: încadrarea juridică a diferitelor operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal (teorie şi speţe), modalităţi practice de analiză şi soluţionare a cererilor persoanelor vizate (realizate în temeiul art. 15-22 din GDPR, teorie si speţe), emiterea de recomandări şi oferirea asistenţei de specialitate organizaţiei cu privire la încadrarea persoanelor fizice sau juridice în noţiunile de „operator asociat”, „operator independent”, „persoană împuternicită”, „persoana terţă”, selecţia şi auditarea proceselor operaţionale care prezintă un grad de risc ridicat din punct de vedere al operaţiunilor de prelucrare a datelor pe care le implică, în vederea monitorizării respectării de către organizaţie a legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal (teorie si speţe), asigurarea şi gestionarea Registrului de evidenţă al prelucrării datelor cu caracter personal (teorie şi exemple practice), analizarea şi evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal (teorie şi practică), realizarea evaluării de impact asupra protecţiei datelor cu caracter personal (teorie şi practică), întocmirea planului anual de protecţia datelor pentru organizaţia în care responsabilul cu protecţia datelor îşi desfaşoară activitatea şi, nu în ultimul rând, gestionarea relaţiei cu autoritatea de supraveghere în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

GRUP ŢINTĂ

Specialiştii de protecţia datelor, respectiv responsabilii de protecţia datelor, consultanţii în domeniul protecţiei datelor, care au parcurs cursul Ofiţer/Responsabil de Protecţia Datelor sau alte cursuri similare, având o experienţă relevantă în domeniu.

CONŢINUT

  • Secţiunea 1. Scurtă Introducere. Dispoziţiile legale prevăzute de GDPR şi alte acte normative relevante pentru domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.
  • Secţiunea 2. Operaţiunile de prelucrare a datelor şi temeiul lor juridic. Condiţii pentru încadrarea lor juridică (teorie şi speţe).
  • Secţiunea 3. Calitatea părţilor de „operator”, „operator independent”, „operator asociat”, „persoană împuternicită” şi „persoana terţă” (teorie şi speţe / clauze contractuale).
  • Secţiunea 4. Cererile persoanei vizate pentru exercitarea drepturilor sale prevăzute de GDPR (teorie şi speţe).
  • Secţiunea 5. Monitorizarea modului în care organizaţia respectă prevederile legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal, organizarea şi utilizarea acestora în cadrul organizaţiei – auditarea proceselor operaţionale în ceea ce priveşte operaţiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal realizate în cadrul acestora (teorie şi speţe).
  • Secţiunea 6. Asigurarea şi gestionarea registrului de evidenţă al prelucrării datelor cu caracter personal (teorie şi exemple practice/completare operaţiuni de prelucrare a datelor exemplificate în registrul creat în cadrul cursului).
  • Secţiunea 7. Analizarea şi evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal (teorie şi exemple practice).
  • Secţiunea 8. Realizarea evaluării de impact asupra protecţiei datelor cu caracter personal (teorie şi practică).
  • Secţiunea 9. Incidente de securitate (teorie şi speţe).
  • Secţiunea 10. Elaborarea planului de lucru al responsabilului cu protecţia datelor (criterii şi exemple practice/obiectivele responsabilului cu protecţia datelor).

LECTOR

Av. dr. Maria Maxim este Director de Conformitate la filiala locală a uneia dintre cele mai importante firme de FMCG din Europa. Anterior, a fost Partener Coordonator Practică Protecţia Datelor cu Caracter Personal la Wolf Theiss – Leading Lawyers in CEE şi Senior Manager în Departamentul de Investigare a Fraudelor și de Soluționare a Disputelor în România din cadrul EY Romania. A lucrat în industria de telecomunicații în mai multe posturi de conducere executivă, în domeniul protecției datelor, juridic, precum și conformitate. A deținut funcția de director executiv de conformitate și director executiv de protecția datelor, făcând parte dintr-o echipă internațională. Maria are o vastă experiență în domeniile juridic, conformitate, anti-trust și protecția datelor. Ea  este, de asemenea, avocat membru al Baroului București. Este certificată de Frankfurt School of Management ca şi investigator de fraudă și deține Certificatul internațional avansat în Conformitate și Criminalitate Financiară, acordat de International Compliance Association (UK). A desfășurat numeroase proiecte internaționale în materie de conformitate, anti-trust, de protecția datelor, dreptul muncii, achiziții, dispute, litigii și investigații. Din noiembrie 2020, Maria este Doctor în Drept la Universitatea Bucureşti, cu teza “Răspunderea contractuală în domeniul protecţiei datelor în contextul noului Regulament General privind protecţia datelor”.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfășoară pe durata a 14 ore.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

14-15 si 27-28 februarie 2024, orele 18:00 – 22:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, avem rugămintea să o transmiteţi responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va livra ONLINE, pe platforma ZOOM.

La finalul cursului, participanților li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

Persoană de contact:

Sanda Voinescu, Training Manager

Telefon: 0748 886 820

e-mail: sanda.voinescu@ibr-rbi.ro