Membrii fondatori
și

Financial and Portfolio Corporate Risk

Programul de pregătire face parte din categoria celor de specializare/perfecţionare şi a fost realizat în scopul prezentării printr-o abordare aplicată, a noţiunilor şi principiilor minim necesare de evaluare a riscului de credit al unei companii.

OBIECTIVE:

 • Cunoaşterea modului de măsurare a riscului şi a randamentului portofoliului de investiţii
 • Familiarizarea cu modelele de evaluare a acţiunilor şi a obligaţiunilor
 • Înţelegerea modului de funcţionare a pieţelor Spot vs Forward
  • Contracte „forward discount” şi „forward premium”.
  • Contracte ”forward discount” și ”forward premium”.
  • Paritatea ratei dobânzii. Arbitraj pe dobandă și rata de schimb.
 • Înţelegerea şi evaluarea Balanța de plată. Purchasing Power Parity (PPP). International Fisher relation.
 • Riscul de piata (analiza celor 5 forțe ale lui Porter).
 • Aplicarea practică a conceptelor în cadrul unor exerciţii şi studii de caz

CONŢINUT:

 • Ce sunt randamentul şi riscul portofoliului de investiţii şi cum se măsoară ele
 • Modele de evaluare a obligaţiunilor şi a acţiunilor aşteptate în viitor
 • Efectele ratei de schimb valutar asupra riscului și randamentului portofoliului
 • Calculul riscul financiar – fluctuatia cursului de schimb (hedging prin forward) şi a dobânzii (contracte swap)
 • Analiza comparativă „Piața Spot” versus „Piața Forward” – tranzacții „Forward Exchange Rates”
 • Analiza contractelor ”forward discount” și ”forward premium”. Calcului parităţii ratei dobânzii
 • Cum se realizează un arbitraj pe dobandă și rata de schimb
 • Balanța de plată. Purchasing Power Parity (PPP). International Fisher relation
 • Riscul de piaţă (analiza celor 5 forțe ale lui Porter)
 • Studii de caz

GRUP ŢINTĂ :

Programul este adresat managerilor de risc, managerilor de relaţii şi specialiştilor din domeniul financiar – bancar sau alte domenii de activitate care doresc să-şi dezvolte competenţele profesionale în aria evaluării riscului de credit al unei companii şi/sau managementului riscului de credit corporate.

LECTORI:

Sorin Anagnoste este lector și prodecan la Facultatea de Administrarea Afacerilor în limbi străine din cadrul ASE București. Predă discipline legate de Strategie, Modele de afaceri online și Antreprenoriat în tehnologie. Competențele sale principale sunt legate de automatizare inteligentă, antreprenoriat, management strategic, design thinking, predare și formare şi are un doctorat in Administrarea Afacerilor (2012). Din 2015 până în 2020 a lucrat pentru Ernst & Young în cadrul departamentului Intelligent Automation. Are cunoștințe și experiență practică cu alte tehnologii care ajută companiile să realizeze automatizarea end-to-end (de exemplu, RPA, Chatbots, Process Mining, Data Mining, Intelligent OCR). De asemenea, experiența sa practică a fost acoperită pe mai mult de douăzeci de articole academice în reviste de specialitate, fiind astfel cel mai citat expert român în domeniul automatizării inteligente. El este certificat în Design Thinking de către compania IDEO și predă acest program pentru organizații, start-uri și asociații non-profit.

INVITAT SPECIAL: Mihail BUŞU este Lector doctor la Facultatea de Administrarea Afacerilor in Limbi Străine, ASE București. Are o experiență de peste 10 ani în predarea cursurilor de  Matematică și Statistică, Management Financiar și Managementul Riscului. Cercetarea lui se concentrează pe statistică și econometrie, modelare economică, procese decizionale, risc financiar și managementul riscurilor. A publicat peste 20 de articole în top reviste științifice. De asemenea, are o expertiză de peste 10 ani în aplicarea politicilor de concurență. Studiile şi analizele efectuate acoperă capitole precum: carteluri și programe de clemență pentru amenzi și abuz de poziție dominantă, analize sectoriale pentru a identifica eșecul pieței, specializarea expertizei privind legislația secundară, expertiză economică, statistică și econometrică în domeniul antitrust și cazuri de fuziuni, evaluări ex-post și ex-ante ale cazurilor de fuziuni. Domnul Buşu a fost evaluator pentru procedurile interne ale Consiliului Concurenței din România și gestionarea bazelor de date cu date economice relevante pentru investigațiile antitrust. În prezent este implicat în activități internaționale pe proiecte de cercetare în domeniul analizei economice şi statistice.

PERIOADA SI DURATA DE DESFĂŞURARE :

13 – 14 mai 2022, în intervalul orar 9:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, avem rugămintea să o transmiteţi responsabilului de curs pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. 

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANA DE CONTACT :

Georgiana Gojgărea, Training specialist

Telefon: 0748.886.819

e-mail: georgiana.gojgarea@ibr-rbi.ro