Membrii fondatori
și

Managementul popririlor : legislație generală versus legislație specială

OBIECTIV

Cursul va prezenta modalitatea de abordare a popririlor în contextul legislației generale și a legislației specifice, metode și proceduri legate de înființarea/desființarea popririlor, respectiv blocarea/deblocarea conturilor clienților supuși executării silite prin poprire.

Prin participarea la această sesiune, se urmăreşte: cunoaşterea reglementărilor aplicabile materiei executării silite prin poprire; emiterea unor judecăţi de valoare cu privire la procedurile execuționale prin poprire; abilitatea de a înţelege şi analiza noţiunile executării silite prin poprire; creşterea capacităţii de soluţionare a speţelor, în conformitate cu prevederile legislaţiei de specialitate.

GRUP ŢINTĂ

Cursul se adresează atât ofiţerilor de popriri, ofițerilor de conformitate, ofițerilor de control risc operațional, liniilor de business (coordonatori și directori de sucursale/unități de activitate), auditorilor interni, departamentelor de executare silită, cât şi celor interesaţi de o aprofundare a acestui domeniu de activitate.

CONŢINUT

1.     Prezentarea generală a instituției popririi:

 • Obiectul popririi;
 • Coexistența popririlor concurente și ordinea de preferință a creditorilor;
 • Blocarea/deblocarea unui cont poprit;
 • Suspendarea executării silite prin poprire – efecte asupra acțiunilor procedurale ale terțului poprit;
 • Poprirea asiguratorie versus poprirea executorie.

2.     Procedura popririi:

 • Poprirea instituită potrivit Codului de Procedură Civilă: înființare, obiect, efecte, termen procedural, eliberare și distribuire de sume poprite, efectele validării, suspendarea, încetarea popririi;
 • Poprirea instituită potrivit Codului de Procedură Fiscală: înființare, obiect, efecte, termen procedural, eliberare și distribuire de sume poprite, sancțiunea nulității plăților, suspendarea, încetarea popririi;
 • Poprirea potrivit OUG 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului (A.V.A.S.): înființare, efecte, termen procedural, sancțiunea nulității plăților.

3.     Alte măsuri de indisponibilizare:

 • Poprirea asiguratorie și sechestrul asigurator conform dipozițiilor legale în materie civilă;
 • Poprirea asiguratorie și sechestrul asigurator conform dipozițiilor legale în materie penală;
 • Poprirea asiguratorie și sechestrul asigurator conform dipozițiilor legale în materie fiscală;
 • Măsuri de indisponibilizare în cadrul procedurii de insolvență.

STUDII DE CAZ

a)     Poprirea conturilor bancare ale salariatului;

b)     Poprirea conturilor de depozit;

c)      Poprirea în cazul cambiilor, CEC-urilor și Biletor la Ordin

d)     Poprirea debitorilor cu credite la Bancă;

e)     Poprirea debitorilor cu carduri de credit;

f)       Poprirea asupra disponibilităților din conturile bancare;

g)     Poprirea asupra veniturilor datorate debitorului poprit de către terți. Venituri exceptate de la poprire;

h)     Efectele suspendării executării silite asupra popririi înființate anterior suspendării;

i)       Sechestrul execuțional. Impedimente la aplicarea măsurii;

j)       Raportul dintre insolvență și executare silită. Efectul suspendării executărilor silite prin deschiderea procedurii de insolvență.

LECTOR

Angela IONESCU, Director Direcția Administrare Patrimoniu în cadrul Idea Bank, este absolventă a Facultății de Drept și Știinte Administrative, cu o experiență profesională de peste 20 de ani în domeniul financiar – bancar și de asigurări, din care peste 15 ani de gestionare a litigiilor ce decurg din activitatea de asigurări, executare silită și insolvență, fiind membru al echipei de jurişti litiganţi în cadrul instituţiei în care activează. De asemenea, Angela a fost implicată în elaborarea cadrului de reglementare și a fluxurilor de lucru din cadrul Băncii, contribuind în mod activ la eficientientizarea activităţilor de executare silită şi insolvenţă.

DURATA ŞI PERIOADA DE DESFĂŞURARE:

25 noiembrie 2022, orele 900 – 1300

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, avem rugămintea să o transmiteţi responsabilului de curs pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. Pentru detalii click aici.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 4 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANA DE CONTACT:

Alina IONIŢĂ BURLACU – Training Specialist

Institutul Bancar Român                                                                                         

Telefon: 0749.011.331

e-mail: alina.ionita@ibr-rbi.ro