Membrii fondatori
și

Aplicabilitatea Regulamentului nr. 1011/2016 privind indicii utilizaţi în cadrul instrumentelor financiare şi ale contractelor financiare

DATĂ SUSȚINERE CURS: 19 octombrie, 2023

DESCRIERE:

Seminarul vizează o analiză a modificărilor aduse de cadrul BMR sistemului financiar în general, inclusiv asupra sistemului financiar românesc.

O atenţie aparte va fi acordată încetării publicării unor rate de referinţă, ratele de referinţă bazate pe avizul expertului („expert judgement”), respectiv LIBOR USD, LIBOR GBP, LIBOR CHF şi EONIA şi tranziţiei la ratele de referinţă considerate fără risc („risk-free rates”), respectiv SOFR, SONIA, SARON şi ESTR.

GRUPUL ŢINTĂ: Specialişti din departamentele de business, conformitate, juridic, risc, analişti financiari, auditori, etc.

CONŢINUT:

  • domeniul de aplicare;
  • participanţii la sistemul ratelor de referinţă: (i) administratorii, (ii) contributorii şi (iii) utilizatorii;
  • tipuri de indici: critici, semnificativi şi nesemnificativi, inclusiv o comparaţie succintă între aceste tipuri de indici; modul de utilizare a indicilor (sursa indicilor şi licenţelor pentru utilizarea lor);
  • recomandările grupurilor de lucru;
  • analiza unor clauze contractuale aplicabile instrumentelor financiare derivate (2002 ISDA Master Agreement) şi unor contracte de credit (LMA); diferenţele dintre fallback clause şi market disruption clause;
  • noutăţi legislative;
  • recunoaşterea statutară / legislativă a tranziţiei de la vechile rate de referinţe la noile rate, conform actelor delegate;
  • aplicabilitatea BMR în România.

LECTOR:

Laura-Cezarina Vlasie este ofiţer conformitate senior în cadrul unei instituţii bancare din România, a făcut parte din grupul de lucru BNR-ARB-ACI privind aplicarea BMR în România şi din grupul de lucru de la CPBR cu privire la modificarea BMR, respectiv dreptul Comisiei Europene de a desemna un înlocuitor pentru ratele de referinţă care au încetat să fie publicate în data de 03.01.2022. Totodată, a făcut parte din grupul de lucru ACI care s-a ocupat de adaptarea 2002 ISDA (International Swaps and Derivatives Association) Master Agreement pe legea română, inclusiv cu privire la includerea prevederilor protocolului ISDA Benchmark Regulation.

Laura a participat la diferite cursuri şi conferinţe organizate de International Capital Markets Association (ICMA) şi International Swaps and Derivatives Association (ISDA) în Londra, Madrid şi Viena şi deține o diplomă în drept englez de la British Law Center, o organizaţie a University of Cambridge. Are o experienţă de peste 15 ani în domeniul bancar, în special în creditare corporate (inclusiv sindicalizări) şi piaţă de capital (instrumente financiare derivate, repo, investment banking etc.).

PERIOADA DE DESFĂŞURARE:

19 octombrie 2023, orele 9:00 – 12:00.

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. Pentru detalii click aici.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 3 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

PERSOANĂ DE CONTACT:

Nona Pârvulescu, Specialist Formare

Email: nona.parvulescu@ibr-rbi.ro