Membrii fondatori
și

Riscul de fraudă – noi tipologii şi gestionarea acestora

OBIECTIV  

Seminarul îşi propune să aducă în atenţia participanţilor elementele esenţiale în ceea ce priveşte riscul de fraudă, să prezinte tipologiile de fraudă care au luat amploare în perioada post COVID 19, ce ar trebui verificat în vederea identificării modalităţilor de prevenire şi detectare a acestora, împreună cu o serie de măsuri de prevenţie necesar a fi dezvoltate şi implementate.

CONTINUT

  •  Tipuri de fraudă
  • Exemple de fraude
  • Tipologii de fraudă întâlnite în perioada post COVID 19
  • Ce şi cum verificăm
  • Reglementare
  • Plan de răspuns pentru prevenire şi detectare fraude
  • Monitorizare acţiuni preventive
  • Studii de caz

GRUP TINTA

 Acest program se adresează personalului care, prin natura poziţiei în cadrul organizaţiei, are responsabilităţi în identificarea şi monitorizarea clienţilor, respectiv în detectarea şi raportarea suspiciunilor de fraudă (la orice nivel de control organizaţional). Grupul ţintă cuprinde: Consilierii şi personalul din ariile de Clientelă, Risc şi Conformitate, Securitate, Audit şi Control Intern, din bănci, IFN-uri, asigurări, consultanţi financiari, auditori externi, etc.

LECTOR

Florin Orban este Şef Departament Securitate Bancară şi Antifraudă în cadrul OTP Bank România; de asemenea, este: examinator de fraudă certificat – Asociaţia Examinatorilor de Fraudă Certificaţi – ACFE – US, membru fondator al Asociaţiei pentru Prevenirea şi Combaterea Fraudelor – APCF şi Vice-Preşedinte al Comisiei Antifraudă din cadrul Asociaţiei Române a Băncilor – ARB. Florin are experienţă în managementul riscului de fraudă, investigarea evenimentelor de fraudă, implementare soluţii IT de monitorizare şi alertare a incidentelor de fraudă.

PERIOADA DE DESFASURARE

20 mai 2022, între orele 9.00 – 17.00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. Pentru detalii click aici.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANA DE CONTACT:

Georgiana Gojgărea,

Training specialist

telefon: 0748.886.819, e-mail: georgiana.gojgarea@ibr-rbi.ro