Membrii fondatori
și

ABC–ul Standingului Financiar – iniţiere în analiza financiară

OBIECTIVUL CURSULUI

După parcurgerea acestui curs participanții vor putea să:

 •  Contribuie la reducerea riscului în activitatea de gestionare a resurselor financiare;
 • Întocmească şi analizeze bilanțul în varianta restructurată;
 • Analizeze (interpreteze) corect indicatorii de bonitate;
 • Intercoreleze indicatorii de bonitate în vederea luării unor decizii investiționale corecte;
 • Înțeleagă fluxurile de fonduri care iau naștere între două perioade;
 • Analizeze şi interpreteze rezultatul exercițiului în funcţie de factorii care au contribuit la formarea nivelului global;
 • Coroboreze analiza financiară cu proiecția fluxului de lichidități pentru a putea lua decizii manageriale (de creditare) corecte, cu riscuri reduse;
 • Întocmească şi să analizeze un flux de numerar;

GRUP ŢINTĂ

Personalul implicat în activitatea de analiză financiară, care nu dispune de o experiență vastă în domeniu, angajați din bănci, oameni de afaceri, contabili, persoanele implicate în diverse activități economice, antreprenori etc.

CONŢINUT

Modul 1:  Evidența contabilă primară și sintetică – concordanță / neconcordanțe, identificarea datelor financiare neconforme

Structura informației financiare (balancesheet, profit and loss statement etc.)

Modul 2:  Analiza financiară – definire, etape, obiective

Analiza structurii bilanțului

 • Active imobilizate – Pasive pe termen lung
 • Active circulante – Datorii pe termen scurt
 • Trezoreria netă
 • Indicatori de structură (quick ratio, etc)

Studii de caz

Modul 3: Contul de profit și pierderi

 • venituri, cheltuieli
 • profitabilitate vs. rentabilitate

Indicatori de performanță (EBIT, EBITDA, gross profit margin etc.)

Modul 4: Cash flow versus profit

 • ajustări contabile (CAPEX vs OPEX)
 • amortizarea/depreciere și provizioanele (accurals&prepayments
 • Situația fluxurilor de trezorerie
 • Relația dintre principalele tipuri de informații financiare

Studii de caz

PREZENTAREA LECTORULUI

Levente KATONA este licențiat al Facultății de Științe Economice a Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca și doctor în economie al Institutului Național de Cercetări Economice al Academiei Române, având numeroase specializări în domeniul managementului financiar și al marketingului bancar (Deutsche Management Akademie Niederschsen, Ministerul Finanțelor, Luxemburg etc).

Levente a parcurs treptele profesionale de la economist la director de bancă (1992 – 2004), iar din 2004 pana in 2008 a coordonat activitatea de pregătire profesionala pentru zona corporate într-una dintre băncile aflate în top cinci din România şi parte a unui important grup financiar european. Are o experienţă vastă în training, consultanță şi formare profesională și de peste 12 ani livrează cu succes cursuri cu tematicile: Analiza financiară și analiza cash-flow, Management financiar, Managementul proiectelor – îmbunătățiirea proceselor (Lean Management), Standingul financiar al firmei – noțiuni de contabilitate, Managementul costurilor, Marketing – promovarea și vânzarea produselor, Costumer care – fidelizarea clienților, Management strategic etc.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 8 ore (4 ore / zi).

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

9 – 10 aprilie 2024, orele 09:00 – 13:30

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, avem rugămintea să o transmiteţi responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. Pentru detalii click aici.

La finalul cursului, participanţii vor primi un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: Banca Naţională a României şi Asociaţia Română a Băncilor), cu 8 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs) .

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANA DE CONTACT

Gabriela Dumitrache, Specialist training

Tel: 0748.886.822; e-mail: gabriela.dumitrache@ibr-rbi.ro