Membrii fondatori
și

Noua guvernanţă a conflictelor de interese MiFID II şi cerinţe privind alertele interne şi externe – dezbateri şi previziuni

DATĂ SUSȚINERE CURS: 13 octombrie, 2022

(Modul de pregătire continuă MIFID II, potrivit Legii nr. 126/2018 şi Regulamentului nr. 14/7/2018 ASF-BNR  – 15 ore de studiu)

OBIECTIVE

Programul are ca scop: prezentarea noutăţilor legislative Europene şi a Orientărilor 2022 ESMA  MIFID II, a bunelor practici privind guvernanţa conflictelor de interese, a  alertelor interne şi externe, precum şi dezbaterea fluxurilor de funcţionare a acestora.

Seminarul va avea un caracter practic şi interactiv, cu Dezbateri şi Studii de Caz pentru identificarea şi evitarea conflictelor de interese şi funcţionarea fluxurilor Whistleblower.

GRUP ȚINTĂ

Cursul se adresează personalului cu responsabilităţi în domeniul conformităţii, audit intern, IT  şi control risc, specialişti în oferirea de servicii financiare MiFID II; specialişti în domeniile: private banking, trezorerie, retail, resurse umane şi guvernanță corporativă.

CONŢINUT

  1. Noutati legislative şi tendinţe europene, sancţiunile în materie;
  2. Noul Ghid ESMA privind Funcţia de Conformitate – MiFID II 2022;
  3. Orientări ESMA MiFID II privind regimul de executare a ordinelor execution-only;
  4. Bune practici privind gestionarea Conflictelor de interese;
  5. Politica Conflictelor de Interese- Structură şi sisteme IT
  6. Gândirea independentă – noi cerinţe BNR;
  7. Alertele interne – mecanism eficient de reducere a riscurilor MiFID II – noi cerinţe Whistleblower (WB);
  8. Studii de Caz Dezbateri –  atenuarea conflictelor de interese şi funcţionalitate  WB.

LECTOR

Dr. Raicu Georgica – Șef serviciu Conformare, în cadrul Băncii Transilvania şi  Vicepresedinte  al Comisiei de Conformitate din cadrul Asociației Române a Băncilor (ARB – unde a ocupat şi funcţia de Președinte al Comisiei).  Deţine o experienţă de  cca. 27 de ani  ca manager în domeniul  pieţelor financiare deţinând funcţii de:  Șef serviciu/ Director adj. în cadrul Direcției de Reglementare și Autorizare al CNVM (actual ASF), Compliance Manager/Director Adj. Conformitate Banca Românească NBG /Volksbank.  Este absolventă a Facultăţii de Statistică şi Cibernetică Economică, din cadrul ASE, Doctor în Economie, specializarea Doctrine – Econometrie (ASE) şi Master în Drept Internațional European – Universitatea de Drept Nicolae Titulescu.

Experienţa profesională este validată de numeroase certificări/participări internaţionale printre care enumerăm: Diploma in Compliance Officer & AML Officer International Academy of Financial Management (IAFM), Compliance Ethics Officer – London, SCCE/ACAMS – Amsterdam, Praga/ Tailored Program on Mutual Funds and Brokerage Services Training and Meetings, USA, Management of the Canadian Financial Market, Canada. Dna. Raicu este certificată ca formator de competenţe profesionale.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

13 – 14 octombrie 2022, orele 9:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. Pentru detalii click aici.

La finalul cursului, participanţii vor primi un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: Banca Națională a României şi Asociația Română a Băncilor), cu 15 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs), potrivit Legii nr. 126/2018 şi Regulamentului nr. 14/7/2018.

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANA DE CONTACT

Bogdan Trifescu
Specialist training
Tel: 0748 886 814;
e-mail: bogdan.trifescu@ibr-rbi.ro