Membrii fondatori
și

Executarea silită fiscal-bugetară – abordări practice

DATĂ SUSȚINERE CURS: 19 noiembrie, 2024

OBIECTIVE

Cursul are ca obiectiv abordarea activității de executare silită fiscal bugetară dintr-o perspectivă care le va permite participantilor:

 • să cunoască principalele elemente constituiente ale activității de executare silită;
 • să ințeleagă activitățile și acțiunile specifice executării silite și să identifice acțiuni suplimentare care pot crește eficiența procesului;
 • să cunoască soluțiie la diferite situații care pot zădărnici procesul de executare silită.

 GRUP ȚINTĂ

Funcţiile de execuţie și coordonare din cadrul instituţiilor financiar – bancare şi firmelor specializate în colectarea debitelor, precum şi alte persoane care doresc să-şi dezvolte competenţe în domeniul colectării creanţelor fiscal-bugetare.

CONŢINUT

 • Domeniul de aplicare al codului procedural fiscal, dreptul de afi ascultat, buna credinta.
 • Raportul juridic fiscal, continut, subiecte
 • Naşterea creanţelor şi obligaţiilor fiscale,
 • Stingerea creanţelor fiscale, Răspunderea solidară,
 • Domiciliul fiscal în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central
 • Actul administrativ fiscal, definitii, definiţii, termeni, comunicare, opozabilitate, nulitate, anulare, desfiinţare, modificare, efecte.
 • Eroarea materială şi îndreptarea erorii materiale
 • Prezentarea de înscrisuri, dreptul de a refuza furnizarea de dovezi
 • Termenul de soluţionare a cererilor contribuabilului/plătitorului
 • Colectarea creanţelor fiscale, scadenta creantelor fiscale, termene de plată, obligaţii fiscale restante
 • Eşalonarea la plată
 • Procedura de acordare a eşalonării la plată de către organul fiscal central
 • Cererea de acordare a eşalonării la plată
 • Garanţii
 • Pierderea valabilităţii eşalonării la plată şi consecinţele pierderii acesteia
 • Menţinerea eşalonării la plată
 • Suspendarea executării silite
 • Eşalonare la plată, în formă simplificată, pentru obligaţiile fiscale administrate de organul fiscal central; Menţinerea eşalonării la plată; Suspendarea executării silite; Valorificarea garanţiilor.
 • Acordul de principiu, prezentare si model
 • Decizia de esalonare
 • Măsuri asigurătorii.
 • Poprirea şi sechestrul asigurător. Legislatie, formulare, comunicare, opozabilitate
 • Prescripţia dreptului de a cere executarea silită şi a dreptului de a cere restituirea
 • Începerea termenului de prescripţie
 • Suspendarea termenului de prescripţie
 • Întreruperea termenului de prescripţie
 • Efecte ale împlinirii termenului de prescripţie. PV de prescriere. Scăderea din evidenţă.
 • Prescripţia dreptului de a cere restituirea
 • Stingerea creanţelor fiscale prin executare silită
 • Noţiuni, definiţii
 • Executorii fiscali
 • Titlul executoriu şi condiţiile pentru începerea executării silite
 • Reguli privind executarea silită
 • Reguli speciale privind începerea sau continuarea executării silite
 • Obligaţia de informare
 • Executarea silită prin poprire
 • Executarea silită a sumelor ce se cuvin debitorilor
 • Executarea silită a terţului poprit
 • Executarea silită a bunurilor
 • Procesul-verbal de sechestru
 • Custodele
 • Înlocuirea bunurilor sechestrate
 • Executarea silită a bunurilor imobile
 • Instituirea administratorului-sechestru
 • Suspendarea executării silite a bunurilor imobile
 • Executarea silită a altor bunuri
 • Executarea silită a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini
 • Executarea silită a unui ansamblu de bunuri
 • Valorificarea bunurilor sechestrate
 • Modalităţi de valorificare a bunurilor sechestrate
 • Valorificarea bunurilor sechestrate potrivit înţelegerii părţilor
 • Valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzare directă
 • Vânzarea bunurilor sechestrate la licitaţie. Procedura
 • Comisia de licitaţie
 • Adjudecarea
 • Plata în rate
 • Procesul-verbal de adjudecare
 • Reluarea procedurii de valorificare a bunurilor sechestrate
 • Cheltuieli de executare silită
 • Contestaţia la executare silită
 • Termen de contestare
 • Judecarea contestaţiei
 • Insolvabilitatea, sediul materiei, procedura, procese verbale de insolvabilitate, comunicare, efecte, interogare baze de date
 • Atragere răspundere solidară, audiere, reaua-credinţă, formulare, termene, efecte
 • Legea insolvenţei, noţiuni, reorganizare, planul de reorganizare, faliment, efecte
 • Sesizarea organelor de urmărire penală atunci când există suspiciunea existenţei elementelor constitutive ale unei infracţiuni

LECTOR

Aurelian NEAGU este consilier superior și executor fiscal în cadrul A.N.A.F., Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Buzău, Serviciul Fiscal Municipal Râmnicu Sărat, Biroul de Colectare și Executare Silită, având o experiența de practician în executare silită persoane juridice de 6 ani. A activat anterior ca functionar public în cadrul administrației locale, in cadrul departamentului Accesare programe cu finanțare externă, precum si funcționar bancar, vreme de 5 ani., pe diferite pozitii de execuție sau management.   Împletind formarea profesionala de jurist, cu experienta dobândită ca si expert achiziții publice, manager de proiect, expert evaluare proiecte, formator, functionar bancar, executor fiscal, Aurelian are o vastă interacțiune cu actorii mediului de afaceri, agenti economici, banci, dar si cu administrația publica locala si cea fiscala. De altfel, tocmai expertiza lui Aurelian in toate aceste domenii aduce in prim plan un curs practic, actual, aplicat, conexat cu o varietate de domenii prioritare activitatii atat mediului de afaceri cat si altor organisme administrative centrale sau locale.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

19 noiembrie 2024, orele 9:00 – 17:00.

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, avem rugămintea să o transmiteţi responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. Pentru detalii click aici.

La finalul cursului, participanţii vor primi un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: Banca Națională a României şi Asociația Română a Băncilor), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANA DE CONTACT

dr. Sanda Voinescu, Specialist training

Tel: 0748 886 820,  e-mail: sanda.voinescu@ibr-rbi.ro