Membrii fondatori
și

Implementarea cerinţelor de evaluare şi administrare a riscului climatic în cadrul procesului de creditare

DESCRIERE

Cursul are în vedere asimilarea elementelor de impact manifestate de noile cerinţe aferente riscului climatic asupra cadrului de evaluare şi administrare a riscului de credit. Se vor puncta interferenţele cu cadrul general ESG (Environmental, Social and Governance), evaluându-se critic impactul asupra politicii de provizionare şi a politicii de pricing.

GRUPUL ŢINTĂ: specialişti din departamentele de riscuri, conformitate, creditare, raportări prudenţiale, analişti financiari, auditori, manageri ai departamentelor raportare, audit, conformitate, etc.

CONŢINUT

  • Aspecte generale privind riscul climatic: interferenţe cu cadrul ESG
  • Impactul riscului climatic asupra cadrului general de administrare a riscului de credit: focus pe politica de provizionare, procesele ICAAP şi ILAAP
  • Scenariile de criză: modalităţi de adaptare la specificul riscului climatic
  • Impactul riscului climatic asupra politicii de pricing a creditelor: modalităţi de integrare

LECTOR INTERNAŢIONAL

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

15 martie 2024, orele 10:00 – 18:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, avem rugămintea să o transmiteţi responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. Pentru detalii click aici.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANĂ DE CONTACT

Dr. SAVU EMANUELA

Tel. mobil: 0748.886.803, e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro