Membrii fondatori
și

Cadrul de guvernanţă corporativă în contextul implementării cerinţelor ESG

DESCRIERE

Cursul are în vedere detalierea cerinţelor de guvernanţă corporativă specifice cadrului ESG, cu accent pe evidenţierea structurilor care trebuie implementate pentru a asigura conformarea cu cadrul ESG, urmând atât o abordare bottom-up, cât şi o abordare top-down. În acest context, cursul va cuprinde întreg spectrul de linii organizaţionale şi structuri de guvernanţă care au ca obiectiv consolidarea cadrului ESG şi implicit un proces decizional mai robust. O atenţie deosebită va fi acordată integrării ESG în cadrul celor trei linii de apărare, cu evidenţierea responsabilităţilor aferente şi a punctelor de conexiune.

GRUPUL ŢINTĂ

Analişti de risc, auditori, specialişti conformitate, ofţeri de credit, etc.

CONŢINUT

  1. Cadrul ESG: concepte cheie
  2. Responsabilităţile structurii de conducere şi a persoanelor cheie cu funcţie de execuţie în domeniul ESG
  3. Responsabilităţile Comitetelor de Risc şi Audit în domeniul ESG
  4. Oportunitatea creării unui Comitet ESG: analiza SWOT
  5. Încorporarea ESG în cadrul celor 3 linii de aparare
  6. Strategia ESG şi implicarea structurilor de guvernanţă
  7. Declaraţia de sustenabilitate ca apanaj al Boardului
  8. Asigurarea criteriului de independenţă
  9. Exemple de structuri organizaţionale implementate în domeniul ESG

LECTOR INTERNATIONAL

PERIOADA DE DESFĂŞURARE:

7 iunie 2024, orele 10:00 – 18:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. Pentru detalii click aici.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANĂ DE CONTACT:

Dr. SAVU EMANUELA

Institutul Bancar Român, str. Negru Vodă nr. 3 Bucureşti sector 3

Tel. mobil: 0748.886.803, e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro