Membrii fondatori
și

Procesul de cunoaștere a clientelei. Dezvoltarea cadrului intern de reglementare și beneficiile implementării unui proces eficient de cunoaștere a clientelei

DATĂ SUSȚINERE CURS: 26 septembrie, 2024

OBIECTIVUL CURSULUI

Cursul prezintă noțiuni de bază cu privire la legislația aplicabilă în domeniul cunoaşterii clientelei şi prevenirii spălării banilor și are în vedere în principal înțelegerea și fundamentarea aspectelor esențiale pentru dezvoltarea unui proces de cunoaștere a clientelei eficient.

GRUP ŢINTĂ

Cursul poate fi accesat de persoane care în activitatea desfășurată au responsabilități cu privire la:

 • elaborarea normelor interne de cunoaștere a clientelei;
 • aplicarea și verificarea respectării reglementărilor interne de cunoaștere a clientelei în cadrul procesului de cunoaștere a clientelei definit și implementat la nivelul entității;
 • evaluarea riscului de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, atât la nivelul clientelei, la nivelul serviciilor şi produselor ofertate, precum şi la nivelul întregii activităţi desfăşurate;
 • verificarea modului de aplicare a cerințelor normelor interne privind cunoașterea clientelei.

Personalul cu responsabilităţi în aplicarea normelor de cunoaștere a clientelei din cadrul structurilor de conformitate, control intern, audit, operaţiuni, business, creditare, operațiuni, juridic, cei implicaţi în activităţi directe cu clientul etc., din cadrul instituţiilor de credit, instituțiilor de plată şi instituțiilor financiare nebancare.

CE VEI ÎNVĂȚA

 • Care este legislația aplicabilă și gradul de importanță al transpunerii cerințelor legislative în cadrul intern de reglementare;
 • Importanța adaptării reglementărilor interne la specificul activităților derulate de companie, în special în procesul de cunoaștere a clientelei;
 • Ce reprezintă procesul de cunoaștere a clientelei și care sunt principalele beneficii ale unui proces eficient
 • Vei obține o înțelegere fundamentală a procesului de cunoaștere a clientelei;
 • Vei înțelege cum un proces eficient de cunoaștere a clientelei, aplicat atât la data inițierii relației de afaceri cu clientela, cât și pe parcursul derulării acesteia, poate proteja organizația împotriva riscurilor de spălarea a banilor și finanțare a terorismului, identificând în același timp noi oportunități de atragere a clientelei țintă.

CONŢINUT

 • Aspecte generale privind cerințele Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 2/2019 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, în special în ceea ce privește procesul de cunoaștere a clientelei;
 • Evaluarea riscului asociat clientelei și factorii de risc definiți în legislația națională și în Ghidul EBA/GL/2021/02 „Ghid privind factorii de risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului”
 • Procesul de cunoaștere a clientelei și abordarea pe bază de risc;
 • Monitorizarea continuă a clientelei și verificările efectuate pentru identificarea persoanelor/entităților desemnate sau a persoanelor expuse public;
 • Exerciții practice privind înțelegerea proprietății efective și a controlului în cazul companiilor, în scopul identificării beneficiarului real;
 • Monitorizarea actelor normative prin care sunt instituite sancţiuni internaţionale, în scopul: persoane şi entităţi desemnate, lista de persoane non-grata, persoane responsabile, etc.

LECTOR

ANDREEA ANTOANETA NEAGU este Doctor în economie şi coordonează monitorizarea riscurilor specifice activităţii de cunoaştere a clientelei şi prevenirea și combaterea spălarii banilor, în calitate de Şef serviciu in cadrul Departamentului KYC/AML/CFT din OTP Bank.

Anterior a activat ca Sef departament în aria KYC&AML/CFT în Garantibank – membră  a Grupului BBVA şi ca Inspector în cadrul Serviciului de inspecţie bancară al BNR, unde și-a format expertiza în domeniul cerinţelor de prudenţialitate la nivelul sistemului bancar românesc.

Din anul 2018 este Lector asociat la Institutul Bancar Român.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 8 ore.

DATA DE DESFĂŞURARE

26 septembrie 2024, între orele 09:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, avem rugămintea să o transmiteţi responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. Pentru detalii click aici.

La finalul cursului, participanţilor li se va transmite pe email un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs), in termen de 2 saptamani de la data cursului.

Certificatul in format fizic poate sa fie ridicat de la sediul IBR, str. Negru Voda nr. 3, Bucuresti, sector 3.

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

Persoană de contact:

Alina IONIŢĂ BURLACU – Training Specialist;
Mobil: 0749.011.331, e-mail: alina.ionita@ibr-rbi.ro