Membrii fondatori
și

Analize economice de rentabilitate/profitabilitate pentru proiectele de investiții

DATĂ SUSȚINERE CURS: 2 iulie, 2024

OBIECTIVUL CURSULUI

Dupa parcurgerea acestui curs participantii vor putea să:

 • Contribuie la reducerea riscului în activitatea de gestionare a resurselor financiare
 • Intercoreleze indicatorii de bonitate în vederea luării unor decizii investiţionale corecte
 • Cunoască diferitele tipuri de investiții
 • Cunoască elementele de fundamentare a proiectelor de investiții (cost inițial, durată de viață, etc.)
 • Calculeze și să interpreteze rentabilitatea proiectelor de investiții
 • Efectueze analiza Cost-Beneficiu (metoda ACB)
 • Efectueze analiza financiară a proiectelor de investiții
 • Calculeze fluxurile financiare
 • Interpreteze indicatorii de proiect (VAN, RIR etc.)

GRUP ŢINTĂ

Personalul implicat în activitatea de analiză financiară, angajați din bănci, oameni de afaceri, contabili, persoanele implicate în diverse activități economice, antreprenori, personalul instituțiilor publice angrenate în derularea proiectelor de investiții etc.

CONŢINUT

Modul 1: Proiectele de investitii tipuri de proiecte

 • Fundamentarea unui proiect de investiţii – indicatori

Fundamentare proiect investitii:

 • Costul iniţial, durata de viaţă
 • Fluxurile de numerar
 • Valoarea reziduală
 • Costul capitalului investit

Rentabilitatea proiectelor – concept

 • Rentabilitatea cerută de creditor
 • Rentabilitate cerută de actionari
 • Rentabilitatea financiară – modele de tip build up

Modul 2: Analiza cost – beneficiu (ACB) a proiectelor de investiții

 • Abordarea metodologică generală ACB
 • Etape în realizarea Analizei Cost-Beneficiu
 • Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor
 • Analiza opţiunilor şi alegerea alternativei optime
 • Analiza financiară

Analiza economică a proiectelor de investiții

 • Analiză financiară – noțiuni generale

Analiză de risc și senzitivitate

Modul 3 – Calcularea fluxurilor financiare

 • Indicatori de performanță financiară: FRR/C, VNAF/C, RRF/K şi VNAF/K
 • rata de actualizare financiară

Calcul indicatori:

 • Valoarea netă actualizată (VNA)
 • Rata internă de rentabiltate (RIR)

Modul 4  – Analiză financiară – performanțe prognozate

 • Indicatori de structură: lichiditate, solvabilitate etc.

Contul de profit si pierderi:

 • Indicatori de performanță: rentabilitatea economică și rentabilitatea financiară generată de proiect

Studii de caz: previziuni, ipoteze

PREZENTAREA LECTORULUI

Levente KATONA este licențiat al Facultății de Științe Economice a Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca și doctor în economie al Institutului Național de Cercetări Economice al Academiei Române, având numeroase specializări în domeniul managementului financiar și al marketingului bancar (Deutsche Management Akademie Niedersachsen, Ministerul Finanțelor, Luxemburg etc.).

Levente a parcurs treptele profesionale de la economist la director de bancă (1992 – 2004), iar din 2004 pana in 2008 a coordonat activitatea de pregătire profesionala pentru zona corporate într-una dintre băncile aflate în top cinci din România şi parte a unui important grup financiar european. Are o experienţă vastă în training, consultanță şi formare profesională și de peste 12 ani livrează cu succes cursuri cu tematicile: Analiza financiară și analiza cash-flow, Management financiar, Managementul proiectelor – îmbunătățirea proceselor (Lean Management), Standingul financiar al firmei – noțiuni de contabilitate, Managementul costurilor, Marketing – promovarea și vânzarea produselor, Costumer care – fidelizarea clienților, Management strategic etc.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 16 ore (8 ore/zi).

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

2 – iulie 2024, orele 09:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM.

La finalul cursului, participanţilor li se va transmite pe email un certificat emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: Banca Naţională a României şi Asociaţia Română a Băncilor), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs), în termen de 2 săptămâni de la data cursului. Certificatul în format fizic poate să fie ridicat de la sediul IBR, str. Negru Voda nr. 3, Bucuresti, sector 3.

Persoană de contact:

Gabriela Dumitrache
Specialist training
Unitatea Cursuri de Scurtă Durată
Telefon mobil: 0748.886.822
e-mail: gabriela.dumitrache@ibr-rbi.ro