Membrii fondatori
și

Rolul funcției de conformitate și a structurilor interne în analiza de impact legislativ în domeniul financiar bancar – elemente teoretice și practice

OBIECTIV

Cursul va oferi participanților cunoștințele teoretice și practice, precum și bunele practici pentru asigurarea unui cadru adecvat în ceea ce privește evaluarea posibilului impact al oricăror modificări produse în mediul juridic sau de reglementare asupra activităților instituției și a cadrului de conformitate, conform Ghidului EBA/GL/2021/05 – guvernanță internă și a Regulamentului BNR nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit.

Obiectivele principale ale acestui curs sunt:

 • Monitorizarea emitenților de acte normative aplicabile sistemului financiar bancar – necesitate, oportunitate, modalitate;
 • Efectuarea analizei de impact al oricăror modificări produse în mediul juridic sau de reglementare asupra activităților instituției și a cadrului de conformitate;
 • Cooperarea cu structurile interne;
 • Stabilirea planului de conformare;
 • Informarea organului de conduce;

AUDIENȚĂ

 • Directorii/managerii unor structuri din cadrul instituțiilor de credit;
 • Specialiști audit intern, risc, conformitate, control intern, personal responsabil cu analiza și implementarea noilor cerințe legislative.

CONȚINUT

 • Cadrul legal în vigoare, aplicabil;
 • Roluri și responsabilități în analiza de impact legislativ:
  • Rolul organului de conducere al instituției;
  • Rolul funcției de conformitate;
  • Rolul structurilor interne din cadrul instituției;
 • Bune practici în realizarea analizei de impact legislativ:
  • Informare structurilor interne și a organului de conducere;
  • Realizarea analizei de impact;
  • Identificarea GAP-urilor;
  • Realizarea planului de conformare;
  • Aprobarea/informarea organului de conducere și a BNR (în cazul Ghidurilor europene);
  • Escaladarea neconformității.

LECTOR

Marius Mihai Sulugiuc are o experienţă de peste 25 de ani în sistemul financiar-bancar românesc, acumulată pe parcursul carierei în în cadrul companiei Advisority unde a fost CEO Advisor pentru industria serviciilor financiare – banking, asigurări şi plăţi, în cadrul Băncii Romanești S.A. – membră a grupului EximBank, unde a fost Director al Diviziei Conformitate cu rol de coordonator al funcției de conformitate, BCR Erste Bank și Banca Națională a României – Direcția Supraveghere. În prezent, este Director general adjunct – Compliance – ERM, în cadrul TBI Bank.

Este licențiat în ştiințe economice, profilul Finanțe, Bănci, Contabilitate şi deţine certificarea internațională CISI Level 3 Award in Global Financial Compliance.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 8 ore.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

15 februarie 2024, orele 09:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, avem rugămintea să o transmiteţi responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM.

La finalul cursului, participanţilor li se va transmite pe email un certificat emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: Banca Naţională a României şi Asociaţia Română a Băncilor), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs). Certificatul in format fizic poate fi ridicat de la sediul IBR, str. Negru Voda nr. 3, Bucuresti, sector 3.

PERSOANA DE CONTACT

Gabriela Dumitrache, Specialist training

Tel: 0748.886.822; e-mail: gabriela.dumitrache@ibr-rbi.ro