Membrii fondatori
și

Provocări privind implementarea normelor metodologice privind întocmirea situațiilor financiare conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile IFN

DATĂ SUSȚINERE CURS: 22 noiembrie, 2024

DESCRIERE

Cursul are în vedere detalierea cerinţelor referitoare la normele de implementare a cadrului IFRS 9 la nivelul IFN, cu accent pe două situaţii financiare fundamentale: Bilantul şi Contul de Profit sau Pierdere. Cursul va include o serie de studii de caz şi aplicaţii menite să acopere aspecte de substanţă referitoare la raportarea situaţiilor financiare, conform standardelor IFRS 9.

GRUPUL ŢINTĂ: analişti de risc, analişti de credit, auditori, specialişti Conformitate, contabili

CONŢINUT

  • Reguli generale de întocmire a situaţiilor financiare
  • Periodicitate şi reguli de transmitere
  • Evaluarea activelor financiare: clasificarea în portfofolii IFRS 9
  • Detalierea poziţiilor active, datorii, capitaluri proprii
  • Detalierea cheltuielor, veniturilor
  • Punctarea elementelor fundamentale ale formularelor de raportare F 01 – F 51
  • Aplicaţii, studii de caz

 

LECTOR INTERNATIONAL

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

22 noiembrie 2024, orele 10:00 – 18:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. 

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

PERSOANĂ DE CONTACT:

Dr. SAVU EMANUELA

Institutul Bancar Român, str. Negru Vodă nr. 3 Bucureşti sector 3

Tel. mobil: 0748.886.803, e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro