Membrii fondatori
și

Provocări privind implementarea normelor metodologice privind întocmirea situațiilor financiare conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile IFN

DESCRIERE

Cursul are în vedere detalierea cerinţelor referitoare la normele de implementare a cadrului IFRS 9 la nivelul IFN, cu accent pe două situaţii financiare fundamentale: Bilantul şi Contul de Profit sau Pierdere. Cursul va include o serie de studii de caz şi aplicaţii menite să acopere aspecte de substanţă referitoare la raportarea situaţiilor financiare, conform standardelor IFRS 9.

GRUPUL ŢINTĂ: analişti de risc, analişti de credit, auditori, specialişti Conformitate, contabili

CONŢINUT

  • Reguli generale de întocmire a situaţiilor financiare
  • Periodicitate şi reguli de transmitere
  • Evaluarea activelor financiare: clasificarea în portfofolii IFRS 9
  • Detalierea poziţiilor active, datorii, capitaluri proprii
  • Detalierea cheltuielor, veniturilor
  • Punctarea elementelor fundamentale ale formularelor de raportare F 01 – F 51
  • Aplicaţii, studii de caz

 

LECTOR INTERNATIONAL

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

19 ianuarie 2024, orele 10:00 – 18:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. 

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

PERSOANĂ DE CONTACT:

Dr. SAVU EMANUELA

Institutul Bancar Român, str. Negru Vodă nr. 3 Bucureşti sector 3

Tel. mobil: 0748.886.803, e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro