Membrii fondatori
și

Provocări în implementarea cadrului ESG (Environmental, Social and Governance)

DESCRIERE:

Cursul are în vedere familiarizarea cu noţiunile de bază în domeniul ESG, dezvoltării durabile şi green finance. Se vor puncta aspectele fundamentale ale cadrului internaţional şi european în materie.

 GRUPUL ŢINTĂ: Specialişti din departamentele de riscuri, conformitate, creditare, raportări prudenţiale, analişti financiari, auditori, manageri ai departamentelor raportare, audit, conformitate, etc.

CONŢINUT:

  1. Planul UE de acţiune pentru a susţine dezvoltarea durabilă: obiectivele ESG
  2. Reglementarea taxonomiei activităţilor ESG: European Green Deal & impactul noului cadru macro-financiar (context geopolitic tensionat, marcat de conflicte armate, risc de creştere a ratei dobânzii)
  3. Proiectul Standardului Tehnic de Reglementare privind cerinţele de publicare aferente Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
  4. Impactul noilor cerinţe ESG asupra cadrului prudenţial de evaluare şi administrare a riscurilor
  5. Indicatori KPI pentru evaluarea comformării cu cerinţe de transparenţă în materia ESG
  6. EU Green bond & EU Eco Label: Impactul cerinţelor ESG asupra anumitor tipuri de produse şi tranzacţii: Securitisation, Project Finance, Asset Finance

 

Lector international

PERIOADA DE DESFĂŞURARE:

23 februarie 2024, orele 10:00 – 18:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. 

La finalul cursului, participanţilor li se va transmite pe email un certificat emis de IBR, sub egida membrilor fondatori: Banca Naţională a României şi Asociaţia Română a Băncilor, cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

PERSOANĂ DE CONTACT:

Dr. SAVU EMANUELA

Institutul Bancar Român, str. Negru Vodă nr. 3 Bucureşti sector 3

Tel. mobil: 0748.886.803, e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro