Membrii fondatori
și

Norme de diligență fiscală, raportare și aplicații practice FATCA – CRS

DATĂ SUSȚINERE CURS: 21 martie, 2024

Seminarul vizează aprofundarea conceptelor de bază din domeniul FATCA/ CRS privind cunoașterea clientelei, prin aplicarea normelor de diligență fiscală referitoare la conturile financiare ale persoanelor fizice și/ sau juridice nerezidente, precum și a aspectelor ce vizează procesul de raportare anuală.

Legislația incidentă prevede obligația Instituțiilor Financiare Române de a identifica titularii de cont (atât persoane fizice cât și entități) care nu sunt rezidenți fiscali în România sau care sunt cetățeni americani și de a raporta către autoritatea fiscală (i.e. A.N.A.F.) informații relevante cu privire la conturile financiare.

Sintetic, Instituțiile Financiare Raportoare din România, analizează conturile financiare pe care le administrează și aplică măsurile de diligență fiscală pentru identificarea conturilor raportabile. Pentru conturile identificate ca raportabile, instituțiile financiare raportează informațiile relevante către A.N.A.F. Informațiile primite de către A.N.A.F. prin intermediul schemei de raportare sunt schimbate cu autoritatea fiscală din jurisdicția în care titularul de cont are rezidența fiscală.

Aplicațiile practice vor viza: procesul de clasificare în scop de FATCA/ CRS a persoanelor fizice și juridice, determinarea rezidenței fiscale și aspecte de bază privind raportarea conturilor financiare către autoritatea fiscală.

GRUP ŢINTĂ

Cursul este recomandat, în special, angajaţilor din reţeaua instituţiilor financiare, care interacţionează în mod direct (front-office) sau indirect cu clienţii, personalului cu atribuții în zona de cunoaștere a clientelei sau ofițerilor coordonatori ai ariei de FATCA/CRS din cadrul instituțiilor financiare, a ofițerilor de conformitate, consultanților fiscali, precum și tuturor celor interesaţi să aprofundeze subiectul FATCA/CRS.

Seminarul este de mare utilitate sectorului public, atunci când activitatea întreprinsă se desfăşoară ca urmare a unor interacţiuni directe sau indirecte cu clienţii.

CONŢINUT

Standardul Comun de Raportare (CRS) privind schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal și Legea conformității fiscale a conturilor străine (Acordul FATCA):

 • Introducere privind legislația aplicabilă în domeniu;
 • Clasificarea entităților (Instituții Financiare, Instituții Financiare Raportoare și Non-raportoare);
 • Definirea și clasificarea Conturilor financiare;
 • Conturi raportabile;
 • Conturi excluse de la raportare;
 • Rezidența fiscală (ce este și cum se determină, convenții pentru evitarea dublei impuneri, obligații legale);
 • Proceduri de diligență fiscală pentru Conturi pre-existente și Conturi noi (Persoane fizice și juridice);
 • Procesul privind cunoașterea clientelei din perspectiva FATCA/CRS;
 • Formularul de autocertificare;
 • Statusuri FATCA/CRS și clasificarea acestora (raportabil/ non-raportabil);
 • Documentarea clienților în scop de FATCA/CRS;
 • Informații cu privire la procesul anual de raportare a persoanelor fizice sau juridice nerezidente fiscal în România (cerințe, termene, aplicația de raportare, etc);
 • Aplicații practice privind cunoașterea clientelei din perspectiva FATCA/CRS și raportarea conturilor financiare către autoritățile fiscale.

LECTOR

VALENTIN RADU COSTEA, este un profesionist pasionat de conformitate  cu peste 9 ani experiență în domeniul AML/CFT, sancțiuni internaționale, FATCA/CRS, DAC6 și fiscalitate. Ocupă în prezent rolul de manager în cadrul Departamentului de Conformitate din ING Bank România.

Anterior, a ocupat funcția de consultant fiscal în cadrul Deloitte România fiind specializat pe impozite directe, procesul de imigrare, rezidența fiscală, obligații declarative și funcția de inspector antifraudă în cadrul A.N.A.F. – Direcția Generală Antifraudă Fiscală cu atribuții de control în domeniul fiscal/vamal la nivel național, atât pentru persoane fizice cât și pentru persoane juridice. A participat la traininguri de specializare în prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, ACAMS, precum și la seminarii internaționale și programe de schimb de experiență în domeniul fiscal: CEPOL Exchange Programme 2017 – Missing Trader Intra Community Fraud (Polonia), Ensuring Tax Compliance of Digital Economy Operators – IOTA TAX (Ungaria). Este licențiat al Academiei de Studii Economice București, Facultatea de Relații Economice Internaționale, cu master în cadrul aceleași facultati, specializarea Economie internaţională şi afaceri europene.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 8 ore.

DATA DE DESFĂŞURARE A CURSULUI:

21 martie 2024, orele 09:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM.

La finalul cursului, participanţilor li se va transmite pe email un certificat emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: Banca Naţională a României şi Asociaţia Română a Băncilor), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs). Certificatul in format fizic poate fi ridicat de la sediul IBR, str. Negru Voda nr. 3, Bucuresti, sector 3.

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANĂ DE CONTACT:

Alina IONIŢĂ BURLACU Training Specialist; Mobil: 0749.011.331, e-mail: alina.ionita@ibr-rbi.ro