Membrii fondatori
și

Pregătirea situațiilor financiare în conformitate cu IFRS, de către instituțiile financiare nebancare

DATĂ SUSȚINERE CURS: 18 octombrie, 2024

OBIECTIV

Cursul va aborda aspecte practice specifice pregătirii situațiilor financiare în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) de către instituțiile financiare nebancare.

GRUP ŢINTĂ

Acest curs se adresează specialiștilor din sectorul financiar nebancar, atât din domeniul contabilității, metodologiei contabile, financiar și raportări contabile, cât și din domeniul administrării riscurilor, conformității și auditului intern, precum și tuturor celor interesați să aprofundeze subiectul raportării financiare pe baza IFRS.

CONŢINUT

  1. Tranziția la IFRS a instituțiilor financiare nebancare – cerințe legislative privind implementarea
  2. IFRS 1 Aplicarea pentru prima dată a IFRS – concepte și principii de întocmire
  3. IAS 1 Prezentarea situațiilor financiare – componența și structura situațiilor financiare
  4. Retratarea situațiilor financiare întocmite conform Ordinului BNR nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene la IFRS
  5. Studiu de caz privind întocmirea pentru prima dată a situațiilor financiare conform cu IFRS de către o instituție financiară nebancară și retratarea informațiilor contabile

LECTOR

Denis Levanti este Director General Adjunct în cadrul Viva Credit IFN și Profesor asociat al Academiei de Studii Economice din București, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune. Deține o experiență de 12 ani în domeniul financiar, activând ca și auditor și consultant financiar pentru instituțiile bancare și financiar nebancare, societăți de asigurări și fonduri de pensii. Este doctor în științe economice și expert contabil autorizat de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, membru al ACCA UK (Association of Chartered Certified Accountants) și auditor intern certificat de Institutul Auditorilor Interni USA. Denis are experiență practică în audit financiar, furnizarea de consultanță contabilă și implementarea de proiecte de tranziție la IFRS/implementarea de noi standarde contabile de către instituțiile bancare și financiar nebancare.

DURATA ŞI PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CURSULUI

Cursul se desfășoară pe durata a 8 ore ( o zi ).

18 octombrie 2024, orele 9:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma Zoom.

La finalul cursului, participanţilor li se va transmite pe email suportul de curs şi certificatul de participare, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs), în termen de maxim 2 saptamani de la data cursului. Certificatul in format fizic poate sa fie ridicat de la sediul IBR, str. Negru Voda nr. 3, Bucuresti, sector 3.

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANĂ DE CONTACT:

Gabriela Dumitrache, Specialist training

Tel: 0748.886.822; e-mail: gabriela.dumitrache@ibr-rbi.ro