Membrii fondatori
și

Conexiunea ESG – AML: impactul asupra cadrului de evaluare şi administrare a riscului la nivelul instituţiilor financiare

DATĂ SUSȚINERE CURS: 4 octombrie, 2024

DESCRIERE:

Cursul vizează evidenţierea conexiunilor dintre cadrul ESG (factorii de risc referitori la mediu, social si guvernanta) şi cadrul AML (factorii de risc referitori la spălarea banilor). Cele două cadre prezintă elemente de tangenţă prin prisma factorilor cheie referitori la componenta socială şi componenta de guvernanţă, precum şi prin prisma riscului de green washing. Cursul punctează modalităţi de reflectare a conexiunilor în cadrul intern de evaluare şi administrare a riscului, cu accent atât pe latura calitativă (cerinţe de adecvare în domeniul guvernanţei, proceselor şi infrastructurilor), cât şi cantitativă (indicatori de capital, lichiditate, ajustări pentru depreciere) reflectată în procesele ICAAP şi ILAAP, în acord cu cele mai recente standarde în materie emise de Autoritatea Bancară Europeană.

Cursul are o puternică latură aplicativă, aducând în prim plan aplicaţii şi studii de caz destinate reflectării impactului factorilor de risc ESG şi AML în planul cadrului de evaluare şi administrare a riscului.

GRUPUL ŢINTĂ: analişti de risc, analişti de credit, ofiţeri conformitate, auditori, manageri de risc, ofiţeri anti-fraudă, etc.

 CONŢINUT:

 • Factorii de risc aferenţi ESG şi AML: conexiuni, diferenţe, elemente specifice
 • Repere legislative în domeniul ESG şi conexiuni cu Cadrul AML:
  • Taxonomia UE
  • Directiva CSRD
  • SFDR
 • Reflectarea riscurilor AML în cadrul factorilor sociali şi de guvernanţă
 • Riscul de green-washing: metode de evaluare, cuantificare şi management
 • Impactul conexiunii ESG-AML în planul procesului ICAAP şi ILAAP:
 • cerinte de guvernanţă
 • seturi de indicatori specifici capitalului, deprecierii şi lichidităţii
 • impact asupra scenariilor de stress testing
 • Aplicaţii şi studii de caz

dhdfbdfxbd

LECTOR INTERNATIONAL

PERIOADA DE DESFĂŞURARE:

4 octombrie 2024, orele 10:00 – 18:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma Zoom.

La finalul cursului, participanţilor li se va transmite pe email suportul de curs şi certificatul de participare, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs), în termen de maxim 2 saptamani de la data cursului. Certificatul in format fizic poate sa fie ridicat de la sediul IBR, str. Negru Voda nr. 3, Bucuresti, sector 3.

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANĂ DE CONTACT:

Dr. SAVU EMANUELA

Institutul Bancar Român, str. Negru Vodă nr. 3 Bucureşti sector 3

Tel. mobil: 0748.886.803, e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro

noutăți

27 iulie, 2024

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

27 iulie
- 3 august | 2024
10 octombrie, 2024

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

10 octombrie
- 11 octombrie | 2024