Intreprinderile micro, mici si mijlocii – o abordare financiara de la A la Z (3 luni)

Intreprinderile micro, mici si mijlocii – o abordare financiara de la A la Z (3 luni)

CURS DE PERFECŢIONARE ÎN SISTEM „BLENDED LEARNING” (învăţământ la distanţă şi la clasă)

 IMM fata  Imm spate  

Infiintare, Investitie, Finantare, Crestere si functionare

Programul se adresează analiştilor financiari din bănci sau alte instituţii financiare, din cadrul departamentelor de IMM/corporate (atât departamentele de vânzare, analiză, cât și de risc), precum şi din societăți de consultanţă financiară care lucrează cu IMM-uri și microîntreprinderi, managerilor sau directorilor financiari reprezentând IMM-uri, care doresc să dobândească cunoștinte specifice de analiză financiară în ceea ce privește activitatea, investiția și, mai ales, finanțarea activității/investiției din surse externe (atât rambursabile, cât și nerambursabile). Acest curs este destinat, de asemenea, economiştilor/analiştilor financiari care lucrează într-un domeniu diferit, dar ar dori să obţină o specializare în analiza financiară a IMM-urilor.

Întreprinderile micro, mici și mijlocii – concept, evoluție, impact

– Definirea conceptului de IMM și clasificarea IMM-urilor;

– Radiografia IMM-urilor: evoluția în timp și structura sectorului IMM, atât în România, cât și la nivel UE;

– Efectul crizei asupra IMM-urilor: situația insolvențelor în România;

– Contribuția IMM-urilor la creșterea economică și performanțele acestora la nivel macroeconomic;

Cum înființăm o întreprindere?

– Prezentarea cadrului european/național pentru susținerea educației antreprenoriale;

– Parcurgerea etapelor înființării unei întreprinderi: formalități necesare și elaborarea unui plan de afaceri;

– Abordarea de tip follow-up după înființarea întreprinderii;

Capitalul: dimensiune, structură, solvabilitate

– Structura capitalului și diferențierea activelor;

– Analiza solvabilității;

– Metode alternative de estimare a costului capitalului;

– Definirea și analizarea costului mediu ponderat și marginal al capitalului;

– Efectul de levier financiar și stabilirea structurii optime a capitalului;

Fondul de rulment, rotația activelor și trezoreria întreprinderii

– Calcularea fondului de rulment și nevoia de finanțare pe termen scurt;

– Analiza rotației capitalului imobilizat în active circulante;

– Analiza lichidității întreprinderii;

– Definirea trezoreriei întreprinderii;

– Ciclul numerarului și previzionarea încasărilor și plăților;

Evaluarea proiectelor de investiții 

– Calcularea necesarului de investiție a proiectului;

– Estimarea fluxului de numerar (cash flow) disponibil pe parcursul proiectului de investiții;

– Folosirea criteriilor alternative de selecție a proiectului: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate și termenul de recuperare;

– Calcularea pragului de rentabilitate a proiectului;

– Analiza scenariilor alternative și senzitivitatea proiectului;

Surse de finanțare tradiționale

– Finanțarea bancară: accesul IMM-urilor la finanțarea bancară și identificarea produselor de finanțare bancar destinate IMM-urilor;

– Decizia de creditare: criterii generale de eligibilitate pentru acordarea de credite; analiza calitativă și cantitativă în vederea creditării; ratingul întreprinderilor conform reglementărilor BNR; clauze speciale în contractele de credit;

– Finanțarea non-bancară: microfinanțarea, finanțarea specializată, alte tipuri de finanțări;

Fonduri europene și guvernamentale în sprijinul IMM-urilor

– Finanțări pentru IMM-uri din fonduri europene 2007-2013, cu accent pe POS-CCE, POSDRU, POR;

– Pași pentru obținerea unei finanțări nerambursabile: cererea de finanțare; evaluarea și aprobarea cererilor de finanțare a proiectelor; reguli de respectat în implementarea proiectelor;

– Perspective fonduri europene 2014-2018;

– Programele naționale de sprijin financiar nerambursabil (inclusiv schemele de ajutor de minimis);

Tipuri de garanții

– Prezentarea și detalierea principalelor tipuri de garanții și impactul prevederilor  Noului Cod Civil;

– Descrierea principiilor de evaluare/ eligibilitate a garanțiilor;

– Mix-uri de garantare pe tipuri de clienți și tranzacții;

– Mecanisme de garantare și contra-garantare dedicate segmentului IMM.

Durată: 3 luni

Cursurile cuprind următoarele etape de studiu:

  • perioada de instruire individuală constă în aprofundarea cunoştinţelor teoretice cuprinse în suportul de curs şi în bibliografia ataşată acestuia. Materialele vor fi transmise la începutul perioadei de instruire. În perioada de instruire individuală, cursanţii pot transmite organizatorului de curs întrebări cu privire la conţinutul materialelor studiate. Răspunsurile la întrebări vor fi oferite de către lector pe parcursul cursului.
  • ­perioada de instruire la clasă (1 – 2 zile, în funcţie de curs), conform unui program prestabilit. Seminariile vor avea ca obiectiv: aprofundarea noţiunilor teoretice, studii de caz, exemplificări, simulări, etc.;
  • ­evaluarea cunoştinţelor pe parcurs şi la finalul cursului.

Acte necesare înscrierii:

Formular de înscriere, copie act de identitate, copie diplomă de bacalaureat/licenţă.

Participanţii vor obţine, la finalul programului, un certificat de absolvire.

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

Persoana de contact: Roxana Ivan / e-mail: roxana.ivan@ibr-rbi.ro

telefon: 021.327.50.87, 0372.394.453, 0748.886.839.

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Telefon*

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii

 

 


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Telefon*

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii