Membrii fondatori
și

Piete Financiare si Operatiuni Bancare Internationale (5 luni)

Programul îi introduce pe participanţi în problematica de ansamblu a pieţei financiare şi a principalelor sale componente. De asemenea, sunt prezentate practici şi instrumente utilizate de instituţiile de credit în domeniul finanţării tranzacţiilor internaţionale.

PIEŢE FINANCIARE. INFRASTRUCTURĂ ȘI INSTRUMENTE

 • Piaţa monetară – organizare și instrumente
 • Piaţa de capital – organizare
 • Instrumentele cu venit fix
 • Acţiunile
 • Piaţa valutară
 • Instrumente finaciare derivate
 • Teorii privind rata dobânzii. Structura la termen a ratelor de dobândă
 • Modele de evaluare și strategii de investiții pe piețele de capital
 • Managementul riscurilor financiare

METODE DE DECONTARE ŞI FINANŢARE ÎN COMERŢUL INTERNAŢIONAL

 • Introducere în comerţul internaţional
 • Utilizarea termenilor comerciali – prezentare introductivă
 • Documente utilizate în comerţul internaţional. Termeni comerciali internaţionali (INCOTERMS 2020)
 • Incasso-ul documentar
 • Acreditiv documentar
 • Finanţarea importurilor şi exporturilor
 • Garanţiile în comerţul internaţional

Durată: 5 luni

Perioada: octombrie 2022 – februarie 2023, orele 18:00 – 20:00

Participanţii vor obţine, la finalul programului, un certificat de specializare.

Absolvirea cu succes a ciclului de cursuri de specializare: Creditarea: noi modele de business sub impactul cerințelor prudențiale (5 luni), Piețe Financiare și Operațiuni Bancare Internaționale (5 luni) și Strategii de Management și Marketing Bancar (5 luni), conduce la obținerea DIPLOMEI BANCARE, ce atestă o complexă pregătire profesională în domeniul financiar-bancar.

DIPLOMA BANCARA este semnata de catre Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Presedintele Asociatiei Romane a Bancilor si Presedintele CA al Institutului Bancar Roman.

Acte necesare înscrierii:

Formular de înscriere, copie act de identitate, copie diplomă de licenţă.

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

Contact:

Anca Strachinescu

e-mail: anca.strachinescu@ibr-rbi.ro

mobil: 0748.886.818.