Membrii fondatori
și

Strategii de management si marketing bancar (5 luni)

Programul este conceput astfel încât să ofere un nivel avansat de cunoştinţe în domeniul managementului bancar şi al marketingului produselor şi serviciilor financiar-bancare.

MANAGEMENT BANCAR

Partea I: PRINCIPII DE MANAGEMENT ŞI APLICABILITATEA ÎN MEDIUL BANCAR

 • Teorii manageriale, evoluţie şi aplicabilitate în sistemul bancar
 • Provocările actuale în managementul bancar
 • Conducerea şi coordonarea activităţilor bancare
 • Activităţi manageriale specifice domeniului bancar

Partea II: BANCA – INTERMEDIAR CU ROL MAJOR ÎN PIAŢA FINANCIARĂ

 • Managementul relaţiilor dintre  bancă şi clienţi
 • Rolul strategiei în stabilirea obiectivelor
 • Remodelarea organizaţională şi impactul asupra activităţii bancare

Partea III: MANAGEMENTUL RISCURILOR. MANAGEMENTUL ACTIVELOR ŞI PASIVELOR

 • Riscul – prezentare generală; riscuri aferente activităţii bancare
 • Metode, tehnici şi produse folosite în administrarea riscului
 • Importanţa lichidităţii şi asigurarea lichidităţii optime
 • Tranzacţii şi activităţi specifice diviziei de trezoreriei
 • Administrarea activelor şi pasivelor; indicatori de analiză
 • Alocarea capitalului şi indicatori de stabilitate în sistemul bancar

ELEMENTE DE MARKETING BANCAR

 • Mixul de marketing
 • Marketing-ul pentru produse şi servicii financiar-bancare
 • Mediul de marketing
 • Tehnici de segmentare a pieţei
 • Avantajul competitiv
 • Canale de distribuție
 • Comportamentul clientului individual
 • Comportamentul clientului persoană juridică
 • Strategii de comunicare și promovare
 • Managementul comunicării media
 • Managementul de brand
 • Managementul relației cu clienții
 • Cercetarea de marketing
 • Realizarea planului de marketing

Durată5 luni

Perioada:  TBA, orele 18:00 – 20:00

Participanţii vor obţine, la finalul programului, un certificat de specializare.

Absolvirea cu succes a ciclului de cursuri de specializare: Creditarea: noi modele de business sub impactul cerințelor prudențiale (5 luni), Piețe Financiare și Operațiuni Bancare Internaționale (5 luni) și Strategii de Management și Marketing Bancar (5 luni), conduce la obținerea DIPLOMEI BANCARE, ce atestă o complexă pregătire profesională în domeniul financiar-bancar.

DIPLOMA BANCARA este semnata de catre Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Presedintele Asociatiei Romane a Bancilor si Presedintele CA al Institutului Bancar Roman.

Acte necesare înscrierii:

Formular de înscriere, copie act de identitate, copie diplomă de licenţă.

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

Amănunte cu privire la derularea programelor şi a procedurilor de înscriere pot fi obţinute la adresa e-mail: anca.strachinescu@ibr-rbi.ro; mobil: 0748.886.818.