Membrii fondatori
și

Contributia comunicarii si a negocierii la obtinerea performantei organizationale (3 luni)

 Comunicare fata  comunicare spate  

Programul se adresează personalului din bănci, instituţii financiare-nebancare, IMM-uri, persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice, persoanelor juridice.

 • Dimensiunile şi particularităţile comunicării
 • Comunicarea internă
 • Formele comunicării scrise în organizaţii
 • Reguli de comunicare prin referate şi mesaje
 • Corespondenţa oficială
 • Impactul tehnologiei informaţiei asupra comunicării
 • Comunicarea verbală
 • Comunicarea orizontală în cadrul şedinţelor
 • Comunicarea publică
 • Interviul, ca tip de comunicare verbală
 • Tehnici de negociere
 • Tehnici de vânzări
 • Recapitulare

DURATA

3 luni 

Cursurile cuprind următoarele etape de studiu:

 • ­perioada de instruire individuală constă în aprofundarea cunoştinţelor teoretice cuprinse în suportul de curs şi în bibliografia ataşată acestuia. Materialele vor fi transmise la începutul perioadei de instruire. În perioada de instruire individuală, cursanţii pot transmite organizatorului de curs întrebări cu privire la conţinutul materialelor studiate. Răspunsurile la întrebări vor fi oferite de către lector pe parcursul cursului.
 • ­perioada de instruire la clasă (1 – 2 zile, în funcţie de curs), conform unui program prestabilit. Seminariile vor avea ca obiectiv: aprofundarea noţiunilor teoretice, studii de caz, exemplificări, simulări, etc.;
 • ­evaluarea cunoştinţelor pe parcurs şi la finalul cursului.

Acte necesare înscrierii:

Formular de înscriere, copie act de identitate, copie diplomă de bacalaureat/licenţă.

Participanţii vor obţine, la finalul programului, un certificat de absolvire.

 

Amănunte cu privire la derularea programelor şi a procedurilor de înscriere pot fi obţinute la adresa e-mail:   roxana.ivan@ibr-rbi.ro, telefon: 0748886839.