Dreptul concurentei in domeniul financiar – bancar – IBR si Reff & Associates (Deloitte Legal)

Dreptul concurentei in domeniul financiar – bancar – IBR si Reff & Associates (Deloitte Legal)

Respectarea legislaţiei concurenţei a devenit unul dintre principalele aspecte pe care o  companie trebuie să le aibă în vedere atunci când îşi stabileşte strategia pe termen lung. O problemă de dreptul concurenţei poate să apară nu numai ca urmare a unui anumit comportament al membrilor conducerii companiei, ci, mai frecvent, ca urmare a comportamentului personalului de la nivel de management intermediar sau chiar al salariaţilor obişnuiţi. Acesta este motivul pentru care creşterea gradului de conştientizare şi asigurarea unui nivel eficient de conformare cu legislaţia concurenţei în rândul personalului de la toate nivelurile unei companii reprezintă o necesitate.

Acest curs îşi propune să aducă o privire de ansamblu asupra aspectelor de dreptul concurenţei cu care se poate confrunta cel mai des o instituţie financiară, în activitatea obişnuită.

OBIECTIV

La sfârşitul acestui curs participanţii vor putea:

 • să aibă o privire de ansamblu asupra regulilor de concurenţă în general aplicabile întreprinderilor;
 • să înţeleagă şi să identifice principalele probleme de concurenţă întâlnite în practică în domeniul bancar;
 • să aibă cunoştinţe de bază cu privire la comportamentul în caz de inspecţie inopinată;
 • să înţeleagă conţinutul şi importanţa programelor de conformare cu dreptul concurenţei.

GRUP TINTA

Acest curs se adresează în mod special:

 • Consilierilor juridici;
 • Administratorilor, directorilor, managerilor şi persoanelor din cadrul societăţilor care pot reprezenta societatea;
 • Personalului din cadrul departamentelor de gestionare a riscului.

Identificarea şi prevenirea problemelor de dreptul concurenţei poate reprezenta o preocupare pentru persoane din mult mai multe departamente. În considerarea caracterului general şi practic al cursului, orice persoană interesată poate participa şi asimila cu uşurinţă conţinutul.

CONTINUT

Practicile anticoncurenţiale. Cadrul legal naţional şi european aplicabil

Tipuri de practici anticoncurenţiale. Aspecte specifice sectorului bancar

 • Elemente constitutive (părţi implicate, obiect) & particularităţi
 • Exemple de practici: fixarea preţurilor serviciilor; schimb de informaţii sensibile; abuz de poziţie dominantă
 • Modalităţi de evitare a implicării într-o întelegere anticoncurenţială

Concentrările economice – aspecte specifice aplicabile achiziţiilor efectuate de bănci în cadrul procedurii de insolvenţă sau în executare silită

Consecinţele încălcării legislaţiei concurenţei – răspunderea contravenţională, civilă şi penală. Consideraţii privind răspunderea membrilor organelor de conducere

Inspecţiile inopinate – aspecte esenţiale 

 • Responsabilităţi cheie ale echipei de management în pregătirea personalului
 • Categorii de informaţii/documente privilegiate sau confidenţiale
 • Comportamentul personalului faţă de inspectorii de concurenţă; aspecte practice –actiuni permise şi acţiuni nepermise
 • Consecinţele nerespectării obligaţiilor specifice în cadrul inspecţiei inopinate

Importanţa conformităţii cu legislaţia concurenţei. Programele de conformare cu dreptul concurenţei

 • Avantajele cunoaşterii şi respectării reglementărilor interne de conformare cu regulile de concurenţă (ex. prevenirea încălcării legii şi aplicarea de amenzi, posibilitatea reţinerii de circumstanţă atenuată în cazul încălcării legii)
 • Modalitatea de concepere a unui program de conformare pentru a trece testul “implementării eficace”

LECTORI

Florentina Munteanu, Partener Asociat

Florentina este avocat, Associate Partner, cu o experienta de peste 10 ani in asistarea clientilor din industrii diverse in legatura cu aspecte de conformitate, in special in ceea ce priveste practicile comerciale din perspectiva legislatiei concurentei. A asistat si reprezentat numerosi clienti in cadrul procedurilor specifice in fata Consiliului Concurentei, precum si a Comisiei Europene.

Florentina are o experienta semnificativa intr-o problematica diversa de dreptul concurentei, precum: gestionarea conformitatii activitatii unei intreprinderi cu legislatia concurentei, in activitatea de zi cu zi, in considerarea contractelor comerciale incheiate cu partenerii de afaceri, respectiv analiza riscurilor asociate intelegerilor verticale, riscuri asociate intelegerilor orizontale, inclusiv riscuri asociate afilierii la asociatii profesionale de intreprinderi, carteluri in cadrul licitatiilor publice, gestionarea de catre managementul societatii si salariati a inspectiilor inopinate ale autoritatii de concurenta, precum si asistenta si reprezentare in cadrul investigatiilor Consiliului Concurentei.

Florentina este coordonatorul practicii de dreptul concurentei din cadrul Reff & Associates, societatea de avocati reprezentand Deloitte Legal in Romania, precum si la nivelul practicii juridice din Deloitte Central-Europe. In aceasta calitate a organizat training-uri si a tinut prezentari pentru clienti si in cadrul conferintelor Deloitte.

A absolvit Facultatea de Drept in cadrul Universitatii Bucuresti si este membra a Baroului Bucuresti. Este si consilier in proprietate intelectuala, specializarea marci.

Andrea Grigoras, Asociat Senior

Combinand cunostinte de drept roman si european cu expertiza juridica, Andrea ofera asistenta in materia legislatiei concurentei. Ea a fost implicata in furnizarea de opinii si analize cu privire la anumite practici si comportamente ale agentilor economici pe piata relevata din perspectiva respectarii legislatiei concurentei.

Andrea Grigoras este avocat definitiv, membru in Baroul Bucuresti si avocat colaborator in cadrul SCA Reff & Asociates din anul 2009.

Andrea a analizat clauze cu un potential efect anticoncurential incluse in diferite tipuri de contracte, politici de pret din perspectiva restrictionarilor aduse concurentei pe piata relevanta (atat in cazul unei intelegeri cat si unui abuz de pozitie dominanta).

Are experienta in asistenta si reprezentare in fata Consiliului Concurentei in ce priveste notificarea concentrarilor economice precum si investigatii declansate de catre autoritatea de concurenta.

A sustinut traininguri si prezentari pe diverse teme de dreptul concurentei, participand totodata la redactarea de acte normative in materia concurentei neloiale.

A absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti.

PERIOADA DE DESFASURARE

TBA, între orele 9:00 – 17:00

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering pe durata desfăşurării zilei de pregătire.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

LIMBA DE PREDARE: româna

Persoane de contact

Emilia Frunză, Training manager

Telefon: 0372 394 409; 0748 886 834
e-mail:  emilia.frunza@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii