Membrii fondatori
și

Limba germană. Noţiuni elementare – A1. Limbaj de afaceri.

OBIECTIV

  • Stăpânirea de către participanţi a celor 4 competenţe de bază (Kommunikationsfähigkeiten) – Lesen (citit), Schreiben (scris), Hörverstehen (ascultat), mündlicher Ausdruck (exprimare orală) la nivel elementar.
  • Susţinerea unei conversaţii cu un partener sau în grup în contexte diferite.
  • Comunicare scrisă de mai multe tipuri (mesaje, corespondenţă oficială şi neoficială).
  • Asimilarea şi utilizarea corectă a noţiunilor fundamentale de gramatică a limbii germane.

GRUP TINTA

Programul este dedicat tuturor persoanelor interesate să dobândească abilităţi de comunicare în limba germană şi să-şi însuşească noţiuni elementare de vocabular din aria de business a acestei limbi.

CONTINUT

Modulul abordează într-o manieră clară problemele de gramatică, apoi, se urmăreşte gradual dezvoltarea competenţelor de exprimare în scris şi oral, folosindu-se terminologia uzuală şi/sau de specialitate: limbaj de afaceri, limbaj specific comunicării profesionale.

  1. Herzlich willkommen! – Bine ati venit! (conținuturi: salutul, țări și continente, numerele de la 1 la 99, alfabetul, profesia, cărțile de vizită, datele personale, limbajul la curs; vocabular: informații personale, alfabetul, cifrele; gramatică: pronumele personal la nominativ, conjugarea la prezent indicativ al câtorva verbe importante, întrebările cu w…, întrebările cu răspuns ja-nein; pronunție: intonația în întrebările cu w… și în întrebările cu răspuns ja-nein).
  2. Neu in der Firma – Nou venit în firmă (conținuturi: datele personale într-un formular, salutul în spațiul germanofon D-A-CH, ţări şi limbi vorbite, răspuns la un e-mail, grafice și statistici; vocabular: departamentele dintr-o companie, numerele peste 100 și procentele; gramatică: articolul hotărât la nominativ, pluralul substantivelor, cuvintele compuse, poziția subiectului și inversiunea lui; pronunţie: accentul în cuvinte și propoziții).
  3. Arbeitsalltag – La birou (conținuturi: înțelegerea unei definiții din dicționar, înțelegerea unui e-mail, a unui SMS și a unei comenzi, efectuarea necesarului de birotică și mobilier de birou, prelucrarea informațiilor despre o companie; vocabular: mobilier și articole de birotică, culorile, informații despre companii; gramatică: diferența dintre articolul hotărât și cel nehotărât, verbul haben, acuzativul, interogativul welch- la nominativ; pronunţie: accentul în propozițiile scurte).
  4. Termine wann und wo? – Întâlniri când și unde? (conținuturi: stabilirea unei întâlniri și notarea informațiilor legate de aceasta, informații despre târguri profesionale, stabilirea unei întâlniri prin e-mail, stabilirea unei întâlniri; vocabular: ora, perioadele din zi, zilele săptămânii, lunile, anotimpurile, anii; gramatică: negaţia nicht, articolul negativ kein/keine, numeralele ordinale, adverbele temporale, pronumele personal în acuzativ, conjuncțiile und, aber, oder, denn; pronunţie: intonația).
  5. In der Firma – In firmă (conținuturi: planificarea unei vizite la firmă, reguli într-o firmă, exprimarea unei dorințe, unei permisiuni, unei interdicții, completarea unei organigrame, scurtă prezentare a unei firme, scurte interviuri cu angajații; vocabular: secții, departamente și activități într-o firmă, formularea unei aprecieri; gramatică: verbele modale wollen, können, müssen, prepoziţiile in și an cu dativ/acuzativ, imperfectul cu haben şi sein; pronunţie: vocalele lungi și scurte).

Suportul de curs: (DaF im Unternehmen A1. 2015. Limba germană pentru afaceri – Curs de Bază – Manual şi Caiet de exerciţii), de la editura Klett, 110 lei.

LECTOR

Valentina Morman este profesor de limba germană, cu o experienţă de peste 20 de ani în predarea către elevi şi adulţi. Este licenţiată în filologie de la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, specializarea germană-franceză.

DURATA CURSULUI

18 şedinţe, 120 de minute/şedinţă (total 36 de ore)

1 şedinţă pe săptamână, în fiecare zi de luni, de la 18:00 la 20:00

DATA LANSĂRII CURSULUI

13 februarie 2023

Cursul se încheie pe 3 iulie 2023.

Programul de studiu este structurat în aşa fel încât cursanţii să poată asimila cu uşurinţa noţiuni de bază ale limbii germane, dar şi să dobândească abilităţi de comunicare necesare la locul de muncă, respectiv în mediul de afaceri.

Pe parcurs sunt prevăzute testări intermediare pentru evaluarea progresului şi trecerea la nivelul de studiu superior. La finalul cursului, participanţii susţin un test final care validează nivelul competenţelor lingvistice de exprimare în scris şi exprimare/interacţiune orală. Pe parcursul modulului participanții vor primi teme pentru studiul individual.

Cursul se desfăşoară online, pe platforma ZOOM.

La finalul cursului, participanţilor li se va transmite prin e-mail un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), însoţit de un supliment descriptiv cu competenţele lingvistice dobândite, în termen de 2 săptămâni de la data testului final. Certificatul în format fizic poate fi ridicat de la sediul IBR, str. Negru Vodă nr. 3, Bucureşti, sector 3.

CONTACT

Mihaela Radu, Training Specialist

Telefon: 0748.886.807, e-mail: mihaela.radu@ibr-rbi.ro