Membrii fondatori
și

LIMBA GERMANĂ – A1. Limbaj de afaceri. Noţiuni elementare.

OBIECTIV

– Dezvoltarea de către participanţi a celor 4 competenţe de bază pentru (Kommunikationsfähigkeiten) – Lesen (citit), Schreiben (scris), Hörverstehen (ascultat), mündlicher Ausdruck (exprimare orală) la nivel elementar.

– Susţinerea unei conversaţii cu un partener sau în grup în contexte diferite.

– Comunicare scrisă de mai multe tipuri (mesaje, corespondenţă oficială şi neoficială).

– Asimilarea şi utilizarea corectă a noţiunilor fundamentale de gramatică a limbii germane.

GRUP TINTA

Programul este dedicat tuturor persoanelor interesate să dobândească abilităţi de comunicare în limba germană şi să-şi însuşească noţiuni elementare de vocabular din aria economică şi de afaceri a acestei limbi.

CONTINUT

Modulul abordează într-o manieră clară problemele de gramatică, apoi, se urmăreşte gradual dezvoltarea competenţelor de exprimare în scris şi oral, folosindu-se terminologia uzuală şi/sau de specialitate: limbaj de afaceri, limbaj specific comunicării profesionale.

  1. Herzlich willkommen! – Bine ati venit! (conținuturi: salutul, țări și continente, numerele de la 1 la 99, alfabetul, profesia, cărțile de vizită, datele personale, limbajul la curs; vocabular: informații personale, alfabetul, cifrele; gramatică: pronumele personal la nominativ, conjugarea la prezent indicativ al câtorva verbe importante, întrebările cu w…, întrebările cu răspuns ja-nein; pronunție: intonația în întrebările cu w… și în întrebările cu răspuns ja-nein).
  2. Neu in der Firma – Nou venit în firmă (conținuturi: datele personale într-un formular, salutul în spațiul germanofon D-A-CH, ţări şi limbi vorbite, răspuns la un e-mail, grafice și statistici; vocabular: departamentele dintr-o companie, numerele peste 100 și procentele; gramatică: articolul hotărât la nominativ, pluralul substantivelor, cuvintele compuse, poziția subiectului și inversiunea lui; pronunţie: accentul în cuvinte și propoziții).
  3. Arbeitsalltag – La birou (conținuturi: înțelegerea unei definiții din dicționar, înțelegerea unui e-mail, a unui SMS și a unei comenzi, efectuarea necesarului de birotică și mobilier de birou, prelucrarea informațiilor despre o companie; vocabular: mobilier și articole de birotică, culorile, informații despre companii; gramatică: diferența dintre articolul hotărât și cel nehotărât, verbul haben, acuzativul, interogativul welch- la nominativ; pronunţie: accentul în propozițiile scurte).
  4. Termine wann und wo? – Întâlniri când și unde? (conținuturi: stabilirea unei întâlniri și notarea informațiilor legate de aceasta, informații despre târguri profesionale, stabilirea unei întâlniri prin e-mail, stabilirea unei întâlniri; vocabular: ora, perioadele din zi, zilele săptămânii, lunile, anotimpurile, anii; gramatică: negaţia nicht, articolul negativ kein/keine, numeralele ordinale, adverbele temporale, pronumele personal în acuzativ, conjuncțiile und, aber, oder, denn; pronunţie: intonația).
  5. Das Werk – În companie (conținuturi: planificarea unei vizite în companie, reguli într-o companie, exprimarea unei dorințe, unei permisiuni, unei interdicții, completarea unei organigrame, scurtă prezentare a unei firme, scurte interviuri cu angajații; vocabular: secții, departamente și activități într-o uzină, formularea unei aprecieri; gramatică: verbele modale wollen, können, müssen, prepoziţiile in și an cu dativ/acuzativ, imperfectul cu haben şi sein; pronunţie: vocalele lungi și scurte).

Fiecare lecţie include şi noţiuni elementare de gramatică (pronumele personal, articolul, adverbele, timpul prezent, prepoziţiile, verbele modale).

 

LECTORI

Dr. Eleonora Boldojar – Trainer de limba germană, absolventă a Universităţii Bucureşti (Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine) şi a programului de Masterat „Studii interdisciplinare în Limba Germană”, în cadrul Facultăţii de Filosofie, Universitatea Bucureşti. Este doctor în filologie și are experiență aplicată în predarea limbii germane de peste 15 ani. Activitatea sa include și susţinerea de cursuri la diverse companii multinaţionale.

Silviana Ana – Trainer de limba germană, absolventă a Universităţii Al.I.Cuza, Iași (Facultatea de Litere, Specializarea Germană – Engleză). A participat la diverse stagii de formare în ţară şi în străinătate, axate pe achiziția limbii, metodica și didactica predării limbii germane, pregătirea pentru examenele de limbă recunoscute internațional. Activează în predarea limbii germane de peste 8 ani, perioadă în care a lucrat în special cu adulții și a avut variate colaborări cu firme.

DURATA CURSULUI

40h – 24 şedinţe, 1h 40 de minute fiecare (respectiv 2 şedinţe pe săptămână, timp de 12 saptămâni)

Programul de studiu este structurat în aşa fel încât cursanţii să poată asimila cu uşurinţa noţiuni de bază ale limbii germane, dar şi să dobândească abilităţi de comunicare necesare la locul de muncă, respectiv în mediul de afaceri. Pe parcurs sunt prevăzute testări intermediare pentru evaluarea progresului şi trecerea la nivelul de studiu superior. La finalul cursului, participanţii susţin un test care validează nivelul competenţelor lingvistice de exprimare în scris şi exprimare/interacţiune orală. Pe parcursul modulului participanții vor primi teme pentru studiul individual.

Absolvenţii obţin un certificat de participare emis de către IBR, sub egida membrilor fondatori, Banca Naţionala a României şi Asociaţia Română a Băncilor.

 Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. IBR organizează cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, certificat de absolvire la finalizarea cursului şi baza materială necesară.

PERIOADA

TBA

Examen: TBA       

CONTACT

Mihaela Radu, Training Specialist

Telefon: 0372 394 422; 021 327 50 87

Telefon mobil: 0748.886.807,

e-mail: mihaela.radu@ibr-rbi.ro

[contact-form-7 id=”5558″ title=”Formular de contact_copy_copy”]