Scrisoarea de garantie bancara in practica – URDG 758

Scrisoarea de garantie bancara in practica – URDG 758

URDG 758 – ICC Uniform Rules for Demand Guarantees in daily practice

OBIECTIVUL CURSULUI

Prezentarea uzanţelor internaţionale care reglementează materia scrisorilor de garanţie bancară, respectiv Regulile Uniforme pentru Garanţiile la Cerere, emise de Camera Internaţională de Comerţ – Paris, în vigoare de la 1 iulie 2010.

Noile reguli au impact asupra scrisorilor de garanţie bancară prevăzute în contractele comerciale pentru garantarea tranzacţilor internaţionale sau naţionale de valori semnificative.

GRUP TINTA

Specialişti/experţi în departamentele de garanţii din bănci, specialişti în finanţarea comerţului/operaţiuni bancare internaţionale, personalul din departamentele de managementul riscului în creditare, personalul din front – office/sucursale bancare care deserveşte clientela IMM şi corporate, specialişti implicaţi în negocierea contractelor internaţionale, personal din companiile de leasing, consultanţi, avocaţi şi judecători, etc.

CONTINUT

  • Prezentarea şi analizarea articol cu articol a URDG 758
  • Noutăţile/schimbările aduse de URDG 758 în comparaţie cu URDG 458
  • Avantajele utilizării URDG 758
  • Ponturi/sfaturi în redactarea/agrearea textului (conţinutului) scrisorilor de garanţie
  • Studii de caz/exemple practice

LECTOR

Florin – Teodor BADEA are o vastă experienţă în domeniul financiar-bancar. Din anul 2002, a ocupat succesiv funcţiile de Coordonator şi Director al Departamentului Trade Finance în cadrul Unicredit Tiriac Bank. Deţine numeroase certificări internaţionale în domeniul finanţării comerţului internaţional şi al scrisorilor de garanţie bancară. Dl. Florin Teodor Badea a participat activ la grupurile de lucru din Asociaţia Română a Băncilor privind traducerea şi adaptarea în limba română a Publicaţiilor Camerei de Comerţ Internaţional de la Paris: Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP600); Uniform Rules for Demand Guarantee (URDG 758); Incoterms 2010; International Standard Banking Practices for Documentary Credits (ISBP 745).

PERIOADA DE DESFASURARE

TBA, orele 09:00 – 17:00

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lector specializat, suport de curs, baza materială necesară şi servicii de catering pe durata desfăşurării cursului. La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

LIMBA: română (sau engleză, la cerere).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANĂ DE CONTACT

Dr. Emanuela Savu – Training Manager
Institutul Bancar Român
str. Negru Vodă nr. 3 Bucureşti sector 3
Tel.: 0372.394.424, Mobil: 0748.886.803
E-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro
www.ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii

 


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii