Membrii fondatori
și

Business Intelligence in Audit

OBIECTIVUL CURSULUI

Seminarul are ca scop transferul unor metode, tehnici şi bune practici specifice domeniului Competitive Intelligence şi Counter Competitiv Intelligence în practica auditului bancar, precum şi analiza informaţiilor de afaceri în auditul bancar. Succesul acestora în potenţarea rezultatelor finale ale unui audit a fost validat în timp, prin aplicarea lor, atât în auditul bancar, cât şi în cadrul procedurilor de respectare a conformităţii. Valoarea adăugată a componentelor aduse dinspre Intelligence către auditul bancar rezidă în rigurozitatea actului de informare şi în gestionarea aprofundată a relaţiei cu structura organizatorică auditată.

La final, participanţii vor cunoaşte şi aplica un set minim de metode, tehnici şi bune practici specifice domeniului Intelligence si Counterintelligence în procesul de auditare bancară.

GRUPUL TINTA

Personalul bancar care activează în departamentele de Audit Intern, Control riscuri, Monitorizare şi control risc operaţional, Riscuri, etc.

CONTINUT

  • Fundamente de Business/Competitive Intelligence, aplicate în activităţi de audit;
  • Audit şi Business Intelligence;
  • Business Intelligence – Body-language;
  • Identificarea minciunii;
  • Informaţii de afaceri şi negocieri;
  • Culegerea informaţiilor;
  • Metoda SWOT;
  • Planificarea pe bază de scenarii;
  • Counter Competitiv Intelligence

LECTORI

Dl. Adriean Pârlog are peste 25 de ani de experienţă în Intelligence şi a deţinut funcţia de şef al serviciului de analiză informaţii militare. În prezent este profesor asociat la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu şi la Universitatea Babeş Bolyai din Cluj-Napoca, membru în comisii de admitere la cursul postuniversitar de Informaţii Militare, membru în comisii de absolvire ale cursurilor Colegiului Naţional de Apărare, conducător ştiinţific la proiectele de absolvire a cursurilor postuniversitare de specialitate. A absolvit Facultatea de Cibernetică Economică şi Statistică – Specialitatea Cibernetică Economică, după care a urmat un curs postuniversitar de Specializare în Modelarea şi simularea fenomenelor economico – sociale în cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti. Deţine titlul de Doctor obţinut de la Academia de Înalte Studii Militare, unde a absolvit şi un curs postuniversitar de informaţii militare. Aria sa de expertiză include: intelligence & business intelligence, teoria informaţiilor, modelarea şi simularea proceselor economice şi sociale.

Dl. Ionuţ Corduneanu, specialist în informaţii şi securitate, consultant în informaţii pentru afaceri, detine titlul de Doctor obtinut de la Academia Naţională de Informaţii (ANI), vicepreşedinte al Asociaţiei Specialiştilor în Informaţii pentru Afaceri (asia.org.ro), membru al Strategic & Competitive Intelligence Professionals (scip.org) şi redactor-şef adjunct al revistei Business/Competitive Intelligence. De asemenea, este trainer autorizat, predând în mod curent cursuri în domeniul informaţiilor pentru afaceri. Este licenţiat în comunicare socială-informaţii (ANI) şi are o practică de peste 13 ani în domeniul intelligence.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 8 ore.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

22 mai 2024, între orele 9:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. 

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

PERSOANĂ DE CONTACT:

Anca Străchinescu, Specialist formare

Institutul Bancar Român, str. Negru Vodă nr. 3 Bucureşti sector 3

Mobil: 0748886818, e-mail: anca.strachinescu@ibr-rbi.ro