Elaborarea si implementarea planurilor de rezolutie si redresare bancara si managementul capitalului in contextul Directivei de Rezolutie Bancara

Elaborarea si implementarea planurilor de rezolutie si redresare bancara si managementul capitalului in contextul Directivei de Rezolutie Bancara

Seminarul oferă o viziune integrată asupra cerinţelor aferente planurilor de redresare şi rezoluţie bancară în acord cu maniera de reflectare a acestora în Legea 312/2015/ Directiva de Rezoluţie Bancară şi în proiectele de reglementări EBA (European Banking Authority), emise în aplicarea acesteia. Se va prezenta interferenţa dintre latura calitativă şi cea cantitativă în metodologia de elaborare a acestor planuri, cu accent deosebit pe latura aplicativă, menită să evidenţieze implicaţiile practice.

Un alt obiectiv al cursului este acela de a aduce în prim-plan impactul rezoluţiei bancare asupra procesului de administrare a capitalului prin prisma noilor cerinţe de capital reflectate în Directiva în cauză. Se vor puncta cerinţele de capitalizare ale băncilor în contextul obligativităţii de acumulare a bail-in buffer, precum şi implicaţiile care decurg din interferenţa cerinţei MREL (Minimum Requirements for Eligible Liabilities) cu cerinţele de fonduri proprii aferente CRR/Directivei CRD IV (Capital Requirements Regulation and Directive).

Participantii vor beneficia de un suport important in aprofundarea cerintelor Legii nr.312/2015 in vederea conformarii efective cu aceasta. In plus, seminarul va cuprinde o puternica latura interactiva astfel incat participantii vor avea oportunitatea de a adresa intrebari in vederea clarificarii aspectelor  spinoase ale acestui cadru.

GRUP TINTA

Personal bancar din ariile: risc, raportări, conformitate, audit şi control etc.

CONTINUT

  • Obiectivul planurilor de redresare şi rezoluţie bancară. Diferenţe, similarităţi, puncte de convergenţă
  • Conţinutul planurilor de redresare şi rezoluţie bancară
  • Calitativ vs. Cantitativ în elaborarea planurilor de rezoluţie şi redresare bancară
  • Capitalul şi lichiditatea – aspecte cheie în structurarea planurilor de rezoluţie şi redresare bancară
  • Analiza indicatorilor caracteristici planurilor de redresare şi rezoluţie bancară. Aplicaţii practice
  • Rolul instrumentelor de capital în procesul de redresare şi rezoluţie bancară (caracteristici, aspecte calitative şi cantitative în acord cu ierarhizarea seniorităţii)
  • Interferenţa dintre cerinţele Pilonului 1/ Pilonului 2 din CRR şi cerinţa MREL din Directiva de rezoluţie
  • Evaluarea indicatorilor de capital în contextul planurilor de redresare şi rezoluţie bancară
  • Indicatorul MREL şi indicatorul bail-in buffer (aplicaţii practice)
  • Aplicarea instrumentului bail-in în contextul rezoluţiei bancare; implicaţii asupra procesului de administrare a capitalului

 

Lector internaţional 

 

DURATA CURSULUI

Cursul durează 2 zile, 16h

PERIOADA DE DESFASURARE

TBA, între orele 10:00 – 18:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, baza materială necesară şi servicii de catering pe durata sesiunii de pregatire.

La finalul seminarului, participanţilor li se va înmână un certificat, emis de Institutul Bancar Român (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

PERSOANA DE CONTACT

Dr. SAVU EMANUELA

Training Manager

Tel.: 0372.394.424, Mobil: 0748.886.803

e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Telefon*

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Telefon*

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii