Procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri (ICAAP). Planurile de redresare şi de rezolutie

Procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri (ICAAP). Planurile de redresare şi de rezolutie

     

OBIECTIV

Parte componentă a strategiei de dezvoltare a unei bănci, strategia privind asumarea, administrarea, monitorizarea şi diminuarea riscurilor semnificative constituie un pilon de bază în orientarea activităţilor băncii, într-un context economic dur şi puţin favorabil, în care cerinţele autorităţilor de reglementare şi supraveghere cresc în mod exponenţial. Institutul Bancar Român vă propune cursul cu tema Procesul intern de evaluare a capitalului la riscuri, din perspectiva consecinţelor şi ajustărilor necesare impuse de procesul integrat al managementul riscurilor şi capitalului. Provocările noului acord Basel III/CRD 4 şi ale reglementărilor conexe emise la nivel European impun cerinţe mai severe privind adecvarea capitalului instituţiilor bancare, în strânsă corelaţie cu profilurile de risc ale activităţii, clientelei şi ale unui mediu dinamic globalizat.

Cursul are un pronunţat caracter practic, cu exemple, aplicaţii şi analize în urma cărora participanţii vor deveni familiarizaţi cu legislaţia de bază în vigoare şi vor deprinde modul de operare, interpretare şi rolul componentelor procesului intern de evaluare a capitalului la riscuri (ICAAP), dobândind abilităţile necesare administrării unui proces complet de adecvare a capitalului.

GRUP TINTA

este format din personalul cu atribuţii în domeniul administrării riscurilor/strategie/financiar.

CONTINUT

 • Principiile de bază ale unui sistem performant de management al riscurilor
 • Capitalul economic (intern) – definiţie/diferenţe faţă de capitalul reglementat
 • Tipurile de riscuri acoperite de capitalul intern
 • Metode moderne de evaluare a capitalului economic (IRB, VaR, AMA, costul înlocuirii ieşirilor neaşteptate de depozite etc.)
 • Apetitul la risc şi evaluarea materialităţii riscurilor
 • Rolul simulărilor de criză (stress test)
 • Capitalurile proprii care pot fi utilizate de bănci pentru acoperirea expunerii la riscuri
 • Planurile de capital
 • Studiu de caz privind utilizarea procesului intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri (ICAAP) în cazul unei bănci comerciale
 • Alocarea capitalului pe linii de afaceri în funcţie de profitabilitatea ajustată cu riscurile asumate (metoda RAROC)
 • Prezentarea şi implicaţiile implementării Acordului Basel III/ CRD 4 – provocări pentru instituţiile de credit
 • Planul de redresare al băncii – instrument strategic conform Directivei UE privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit si Legii 312/2015
 • Planul de rezolutiei al băncii – setul de informatii pregatite de banci pentru autoritatile de rezolutie; SPE vs. MPE; MREL
 • Ghidul EBA privind procedurile şi metodologiile comune pentru procesul de analiză şi evaluare efectuat de autorităţile de supraveghere (SREP)

LECTOR

Dr. ARION NEGRILĂ este,  începând cu 1 septembrie 2017, Vicepreşedinte executiv Risc (CRO) – BCR Banca pentru Locuinţe şi Consilier Senior al Vicepresedintelui executiv Risc – Banca Comercială Română,  ocupand anterior funcţia de  Director Executiv Senior – Risc în BCR. În perioada 2004-2014 a deţinut funcţia de director executiv Banca Comercială Română, Direcţia Risk Controlling, având o experienţă de peste 20 ani în domeniul managementului riscurilor. Domnul Negrilă este doctor în economie, cu teza „Managementul riscurilor – condiţie pentru o activitate performantă” susţinută în anul 2011. Este licenţiat în economie (ASE – Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate, Secţia Finanţe-Bănci) şi a urmat numeroase cursuri de pregătire în domeniul managementului riscurilor şi management (Executive Development Program, organizat de HEC University of Montreal, Canada, ASE – Studii postuniversitare de management bancar şi bursier cu durata de 1 an, diverse cursuri organizate de Berkeley University – SUA, Georgetown University– SUA, ATTF Luxembourg, UBS Warburg – Elveţia etc.).

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe o durata a două zile (16 ore)

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

TBA, între orele 09:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.
IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering pe durata desfăşurării cursului.
La finalul cursului, participanţilor li se va înmana un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANA DE CONTACT

Gabriela Dumitrache
Specialist în training
Tel: 0748.886.822
e-mail: gabriela.dumitrache@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii