Membrii fondatori
și

AUDITAREA PROCESELOR DE CREDITARE RETAIL – o abordare aplicata

OBIECTIVUL CURSULUI

Participanţii vor putea parcurge, printr-o abordare practică, etapele pregătirii şi derulării angajamentului de audit al procesului de creditare retail, concentrate pe evaluarea riscurilor inerente, a controalelor interne, a existenței indicatorilor de fraudă şi a evenimentelor de risc operaţional precum şi impactul acestora în activitatea băncii.

GRUPUL ŢINTĂ

Seminarul se adresează auditorilor interni, specialiştilor responsabili de controlul intern, ofiţerilor antifraudă, analiştilor de credite retail şi celor interesaţi de o perfecţionare în acest domeniu.

CONŢINUT

 1. Stabilirea obiectivelor de audit;
 2. Pregătirea programului de audit;
 3. Planificarea misiunii şi alocarea resurselor;
 4. Auditul procesului de creditare:
  • Originare – analiza canalelor de distribuţie;
  • Analiză credit – completitudine documentaţie, eligibilitate client, grad de îndatorare, evaluare riscuri şi garanţii, apartenenţă grup debitori;
  • Aprobare credit – limite de aprobare; condiţii pre şi post aprobare; derogări;
  • Înregistrare credit în aplicaţia informatică – impact erori operaţionale;
  • Utilizare credit – condiții de tragere, utilizare credit conform destinației;
  • Administrarea şi monitorizarea creditelor;
  • Creanțe restante şi îndoielnice – ajustări de valoare și prudențiale;
  • Restructurarea creditelor;
  • Administrarea creditelor neperfomante.

5. Evaluarea riscurilor reziduale şi mitigarea acestora;
6. Integrarea rezultatelor în procesul de management.

LECTOR

Gabriela Andrei, Executive Finance Director al Idea Bank S.A., este absolventă a Universităţii Politehnice București şi a Academiei de Studii Economice Bucureşti şi are o experiență profesională de peste 25 de ani în domeniul financiar-bancar, în audit intern și management financiar-contabil. Anterior funcției de Vicepreședinte Executiv Financiar, a deținut funcția de Director Audit. Gabriela este certificată C.E.C.C.A.R. (Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România) și C.A.F.R. (Camera Auditorilor Financiari din România) și formator acreditat la I.B.R.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata unei zile, cu un total de 8 ore.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE 

TBA 2022, între orele 09:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. 

La finalul cursului, participanţii vor primi un certificat emis de IBR, sub egida membrilor fondatori: Banca Naţională a României şi Asociaţia Română a Băncilor, cu 7 credite CPD (credite de dezvoltare profesională).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANĂ DE CONTACT

Georgiana Gojgarea

Training specialist

Mobil:  0748.886.819

E-mail: georgiana.gojgarea@ibr-rbi.ro