Membrii fondatori
și

Raportari prudentiale ale IFN

 OBIECTIVUL CURSULUI

Cursul îşi propune atât aprofundarea legislaţiei în vigoare referitoare la activitatea de raportare, precum şi familiarizarea cu procesele specifice de determinare a provizioanelor de risc de credit, determinare a expunerilor înregistrate pe debitori şi adecvarea capitalurilor instituţiilor financiare nebancare în conformitate cu limitele impuse de Banca Centrală. Astfel, directivele cursului sunt:

1. Prezentarea reglementărilor prudenţiale emise de BNR, aplicabile instituţiilor financiare nebancare;

2. Aprofundarea prevederilor legislative legate de elaborarea şi transmiterea raportărilor prudenţiale către BNR;

3. Însuşirea de către cursanţi a cerinţelor privind raportările prudenţiale aplicabile instituţiilor financiare nebancare:

  • raportarea surselor atrase de pe pieţele externe;
  • raportarea privind respectarea criteriilor de înscriere în Registrul Special;
  • raportarea fondurilor proprii;
  • raportarea clasificării expunerilor din credite / plasamente şi a necesarului de provizioane de risc de credit;
  • raportarea expunerilor mari şi a expunerii agregate;
  • raportarea situaţiilor financiare periodice.

4. Familiarizarea cu noţiunile legate de administrarea riscului de credit, utilizabile în activitatea de raportare prudenţială;

5. Prezentarea corelaţiilor dintre poziţiile din cadrul raportărilor prudenţiale şi balanţa de verificare contabilă;

6. Aplicarea informaţiilor prezentate în cadrul unor exemple practice.

Cursul programat pentru luna aceasta va prezenta şi aspectele cuprinse în Proiectul de modificare şi completare a Regulamentului BNR nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare, publicat de către Banca Națională pe site-ul acesteia şi aflat în dezbatere publică în luna noiembrie 2019.

Proiectul de modificare a Regulamentului 20 cuprinde aspecte referitoare la aplicarea IFRS de către instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul general începând cu anul 2019 – cu impact în principal asupra raportării fondurilor proprii, precum şi anumite clarificări cu impact asupra raportării criteriilor de înscriere în Registrul Special şi a expunerilor mari.

GRUPUL TINTA

Programul se adresează personalului din departamentele raportări, contabilitate şi risc ale instituţiilor financiare nebancare, implicat în elaborarea, verificarea şi transmiterea raportărilor prudenţiale către BNR.

LECTOR

Ionela – Sorina Constantin, licenţiată in ştiinţe economice (Academia de Studii Economice), completate cu studii de drept civil (Universitatea Bucureşti), are peste 18 ani de experienţă în domeniul financiar, din care 7 ani în cadrul instituţiilor financiare – nebancare (leasing financiar) şi 4 ani în cadrul instituţiilor emitente de monedă electronică, cu responsabilităţi directe atât în elaborarea raportărilor prudenţiale solicitate de Banca Naţională a României, în conformitate cu reglementările în vigoare referitoare la supravegherea activităţilor financiare, cât şi în administrarea riscurilor şi contabilitate şi raportare financiară.

PERIOADA

7 octombrie 2022, în intervalul orar 9:00 – 17:00.

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. 

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANA DE CONTACT

Georgiana Gojgărea

Training specialist

Telefon: 0748.886.819

e-mail: georgiana.gojgarea@ibr-rbi.ro