Anti-frauda, conformitate, guvernanta si etica

Online 1

Implementarea noului cadru de guvernanţă internă. Cerințe noi din partea autorităților de supraveghere

    Autoritățile de reglementare depun mult efort pentru a urmări implementarea unor standarde înalte de guvernanță în băncile europene. Cadrul de guvernanță internă în forma sa actuală a fost formalizat de către Autoritatea Bancară Europeană (ABE) în anii 2015-2017,

Online 1

GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ – elemente teoretice și aspecte practice în implementarea Regulamentului BNR Nr. 5/2013 modificat prin Regulamentul nr. 11/2020

    OBIECTIV Cursul va oferi participanţilor posibilitatea să înţeleagă aspectele majore ale Guvernanţei Corporative: LECTOR Doru Bebe Bulată, licențiat în drept, este membru în Consiliile de Administrație al TRANSFOND SA si Banca Românească SA, membru in Consiliul de Supraveghere

Online 1

SPĂLAREA BANILOR – ÎN SPATELE SCENEI

  OBIECTIV Programul prezintă conceptele teoretice ale prevenirii spălarii banilor însoţite la fiecare pas de analizarea unor studii de caz reale şi bazându-se pe experienţa profesională a lectorului. Exemplificările sunt adaptate industriei serviciilor financiare. GRUP ŢINTĂ Cursul este recomandat personalului

Online 1

PREVENIREA SPĂLĂRII BANILOR – APLICARE PRACTICĂ IN CONTEXTUL DIRECTIVEI a 6 -a

    OBIECTIV Seminarul descrie modalitățile de aplicare practică a principalelor reguli impuse prin legislaţia internă și europeană consolidată și prezintă: • noile modificări aduse prin Directiva (UE) 2018/1673 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2018 privind

Online 1

Codul de conduită, conflictul de interese și politica de whistleblowing

  OBIECTIV Programul prezintă participanţilor legislaţia consolidată și cele mai bune practici referitoare la conformitatea generală cu regulile de conduită ale angajaților, administrarea conflictelor de interese și implementarea procesului de alertă internă, numit în practică și whistleblowing. Cursul are un

Online 1

Spalarea banilor – preventie si tipologii

OBIECTIV Programul prezintă participanţilor legislaţia consolidată privind conformitatea, reglementările pentru prevenirea, sancţionarea spălării banilor şi combaterea finanţării terorismului. Ca metodologie, cursul va avea un pronunţat caracter practic şi interactiv, fundamentarea conceptelor teoretice realizându-se prin analizarea unor studii de caz şi

Online 1

Noi practici de identificare a fraudei: furt de Identitate, bancnote contrafacute, diplome și CV, examinare grafoscopică în domeniul expertizei criminalistice

    OBIECTIV Seminarul aduce în premieră asimilarea de cunoștințe aplicate, în vederea exemplificării metodelor de falsificare a buletinelor de identitate, pasapoarte, bancnote, semnaturi și diplome de studii. Necesitatea majoră a cursului va permite răspunsul la următoarele întrebări: GRUPUL ŢINTĂ

Online 1

KYC, AML/CFT şi Anti-Fraudă – strategie şi planning

      OBIECTIV Seminarul prezintă noţiuni de bază din legislaţia incidentă (aspectele vizează noua legislaţie aplicabilă în domeniul cunoaşterii clientelei, prevenirii spălării banilor si finantarii terorismului), precum şi prezentarea unor situatii concrete pentru optimizarea proceselor implementate la nivelul instituţiilor

Online 1

Ghid de bune practici în prevenirea şi gestionarea fraudelor

    OBIECTIV   Seminarul îşi propune să aduca în atenţia participanţilor elementele esenţiale în ceea ce priveşte managementul riscului de fraudă, inţelegerea pilonilor principali ai sistemului de management al evenimentelor de fraudă şi etapele aferente procesului de implementare a

Pagina 1 din 3123