Cursuri MIFID II

Online 1

Evaluarea indicatorilor de risc specifici sistemului de control intern – audit, risc, conformitate – pentru instituțiile de credit ce prestează servicii de investiții financiare

  TEMATICA Noutăți legislative locale și UE specifice guvernanței sistemului de control intern din perspectiva serviciilor financiare: audit, risc, conformitate; Adaptarea sistemului de control intern în funcție de modelul de busines al instituției de credit care prestează servicii de investiții

Online 1

Cerinţele MiFID II şi rolul conformităţii în cadrul instituţiilor financiare – cum ne pregătim pentru misiunea de control a autorităţilor de supraveghere financiară

  (formare continuă, Regulament BNR & ASF nr.14/7/2018) OBIECTIV Programul are ca scop prezentarea rolului funcției de conformitate în cadrul instituțiilor financiare conform cerințelor MIFID II și a Regulamentului ASF nr 5/2019 privind reglementarea unor dispoziţii referitoare la prestarea serviciilor

Online 1

MIFID II – CONSULTANT DE INVESTIŢII FINANCIARE, ONLINE

(conform Ghidului cu privire la evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor emis de ESMA)       OBIECTIV Furnizarea de cunoştinţe şi convergenţa acestora cu competenţele personalului care oferă consultanţă clienţilor în legătură cu instrumente financiare, depozite structurate, servicii de investiţii sau

Online 1

Modul de pregătire continuă MIFID II e-learning FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

      Institutul Bancar Român este autorizat de BNR şi ASF (Atestat ASF nr. 36/21.05.2020) (conform Ghidului cu privire la evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor emis de ESMA, Legii nr. 126/2018 şi Regulamentului 14/7/2018 ASF și BNR) Obiectiv Obiectivul cursului îl reprezintă

Online 1

MIFID II – training pentru personalul care oferă informaţii ON-LINE (conform Ghidului cu privire la evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor emis de ESMA)

Institutul Bancar Român este autorizat de BNR şi ASF. Oferta IBR privind soluţia e-learning (conform Ghidului cu privire la evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor emis de ESMA, Legii nr 126/2018 şi Regulamentului 14/7/2018 ASF BNR) Perioada de desfăşurare: 17 mai – 17 iunie 2021