Membrii fondatori
și

Acreditări şi afilieri

Acreditări şi afilieri
membru al:

European Banking & Financial Services Training Association (EBTN)

The European Banking & Financial Services Training Association (EBTN) is the united voice of providers of vocational education and training in the financial industry and an international network of banking institutes.

Through its 26 members and 14 associates, EBTN represents the interest of the leading banking institutes in Europe and beyond, and draws attention to issues of strategic interest to providers of education and training in banking in a sustainable manner.

The objectives of EBTN are:

  • to promote the ethical, professional and technical development of employees and a high quality approach to education, training and qualifications;
  • to develop and promote common European frameworks and standards for education, training and qualifications;
  • to develop and implement a common European system for accreditation, validation, certification and quality assurance of education, training and qualifications;
  • to create added value for members and facilitate the sharing of good practice related to education, training and qualifications;
  • to organize European events and projects and promote research within the European financial services sector;
  • to liaise with EU authorities and other competent authorities and organizations involved in the European financial services sector.

IBR – ACCREDITED TRAINING PARTNER (ATP) DE CISI UK (CHARTERED INSTITUTE FOR SECURITIES & INVESTMENTS)!

De peste 6 ani, IBR livreaza cu succes cursurile de pregatire in vederea obtinerii certificarilor internationale sub egida CISI: Risk in Financial Services (RiFS), Global Financial Compliance (GFC) si, mai nou, Combating Financial Crime (CFC). 

 

Implementarea si dezvoltarea certificarilor profesionale internationale si relatia strategica cu asociatiile profesionale respective este coordonata de dna Emilia Frunză (emilia.frunza@ibr-rbi.ro).

ECDL RoMANIA

ECDL ROMANIA este singura entitate autorizată de Fundaţia ECDL (ECDL Foundation) şi ATIC să promoveze şi să dezvolte conceptul ECDL în România şi Republica Moldova. A acreditat din 2002 şi până în prezent peste 800 de centre, rezultând o reţea naţională de centre de testare acreditate, care acoperă toate judeţele ţării.
Printre aceste centre se regăseste si Institutul Bancar Roman, centru acreditat ECDL din anul 2002.

ECDL este cel mai răspândit program de certificare a competențelor digitale recunoscut la nivel internaţional în peste 100 de ţări și numără până în prezent peste 15 milioane de persoane înregistrate în program.
 
Permisul ECDL oferă deţinătorului său o bază standard de cunoştinţe IT necesară în noua societate informaţională ce se află în continuă dezvoltare. Cu ajutorul Permisului ECDL/ ICDL vă puteţi creşte gradul de mobilitate profesională şi puteţi utiliza calculatorul în mod eficient şi productiv indiferent de vârstă, profesie sau domeniu de activitate.

Autoritatea Naţională pentru Calificări (A.N.C.)

Autoritatea Naţională pentru Calificări (A.N.C.) este o instituţie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate în coordonarea Ministerului Educaţiei și Cercetării. (ART 342-Legea educației naționale /2011 cu modificările și completările ulterioare). Misiunea asumată de A.N.C. este de asigurare a cadrului general pentru realizarea formării profesionale continue şi dezvoltarea de calificări necesare susţinerii unei resurse umane naţionale competitive, capabile să funcţioneze eficient în societatea actuală şi într-o comunitate a cunoaşterii. (HG 556/2011 cu modificările și completările ulterioare).

IBR este autor al 20 standarde ocupationale in domeniul financiar-bancar si membru al Comitetului Sectorial „Activităţi Financiare, Bancare şi de Asigurări”, în această calitate având un rol activ în procesul de certificare a competenţelor, elaborarea standardelor ocupaţionale şi implementarea conceptului de formare profesională continuă.

In prezent, Institutul Bancar Român derulează un program de formare autorizat de ANC: „Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal”.