Confidențialitatea datelor tale cu caracter personal este importanta pentru noi. Acest angajament de respectare a confidențialității vă garantează că Institutul Bancar Român, prin intermediul site-ului www.ibr-rbi.ro nu colectează și implicit nu prelucrează date cu caracter personal ale utilizatorilor săi, nu folosește cookies pentru a colecta astfel de date și nici nu stochează adresele IP ale vizitatorilor. Prin urmare accesând site-ul IBR nu oferiți și nu vi se colectează niciun fel de date cu caracter personal.

Pentru orice alte informații vă rugăm să vă adresați INSTITUTULUI BANCAR ROMÂN la adresa, Str.Negru Vodă nr. 3, sector 3, București, sau e-mail: office@ibr-rbi.ro .